For å ta det grunnleggende først, videosignalet som vi mottar på vår side må først pakkes inn i ulike strømmeformater for å leveres til deg som sluttbruker. Sumo strømmer innhold i tre ulike innpakninger:

 • DASH – til Google Chrome, Firefox, Chromecast og Android
 • HLS – til Safari, iOS og tvOS
 • Smooth Streaming – til SmartTV og Playstation

Når vi har pakket inn strømmene for ulike plattformer, deler vi disse inn i 6 ulike kvalitetstrinn, som alle har en ulik sammensetning av bilderate og oppløsning og dermed ulik bitrate. Disse er listet opp under:

 • 320x180p25 – 328kbps
 • 480x270p25 – 388kbps
 • 640x360p25 – 788kbps
 • 960x540p25 – 1928kbps
 • 1280x720p25 – 3128kbps
 • 1280x720p50 – 4328kbps

Bitraten som står lengst til høyre i listen er den totale datamengden som skal dyttes til deg som sluttbruker. Med høyere bitrate stilles det høyere krav til nettverket. Det gjelder både nettet inn til deg fra din ISP og internt i din egen bolig. Av dette følger også at jo bedre opplevd kvalitet vi klarer å presse inn under en gitt bitrate, jo lettere blir det å gi mange brukere god kvalitet samtidig.

Fotball og videokvalitet handler jo om mer enn bare oppløsning. For TV 2 Sumo er det viktig å sikre best mulig kvalitet til mange brukere samtidig på ulike avspillingsenheter. Da må vi gjøre avveiinger på både bitrate, bilderate, kompatibilitet og selvsagt oppløsning.

Sport generelt og fotball spesielt skiller seg fra en del annet strømmeinnhold. Det er mye bevegelse i form av panoreringer og ballforflytning, noe som gjør at flere bilder i sekundet gir større utslag her enn på eksempelvis en film med mer statiske scener.

Alle våre livestrømmer og direktekanaler vil sendes med 50 bilder i sekundet under fotball-VM på de plattformene som støtter det.

Tilpasninger for Smart-TV

For å gi bedre flyt og mindre støy i bildet på tradisjonelle lineær TV-signaler, har både Samsung, LG og andre produsenter laget innebygde funksjoner i TV-apparatene sine. En del av disse funksjonene er ikke like godt egnet for strømming av innhold, og vil erfaringsmessig gi dårligere bildeflyt på Sumo. Vi anbefaler å skru av følgende funksjoner for å gi best mulig kvalitet:

 • Samsung: Motion Plus, MPEG-støyfilter, Auto Motion Plus, Digital støyfri visning
 • LG: Støyreduksjon, MPEG-støyreduksjon

Vi tilbyr Sumo på mange plattformer, og har blant annet støtte for Samsung og LG smart-TV. Flere av de eldre enhetene vi støtter klarer ikke å spille av video med 50 bilder i sekundet på en tilfredsstillende måte. Derfor har vi begrenset disse plattformene til å spille kun 25 bilder per sekund.

Når vi ser på hvilke oppløsninger som er aktuelle å spille ut til deg som bruker, tar vi en del ulike hensyn. En høyere oppløsning vil nødvendigvis kreve høyere bitrate for å gjengis på en god måte, og det vil igjen kreve høyere båndbredde. Med begrenset mulighet til å differensiere leveransen basert på netthastighet eller avspillingsenhet har vi denne gangen landet på de kvalitetstrinnene som lar oss levere god kvalitet til mange kunder samtidig.

Veien videre

Vi kommer til å jobbe videre med å differensiere ulike strømmer til ulike plattformer, slik at vi kan heve kvaliteten mer på de mest fremtidsrettede enhetene. Fotball-VM er et spesielt tilfelle som krever stabilitet også når vi har et stort brukervolum. Utover sommeren og høsten kommer vi til å eksperimentere mer med både oppløsning, innpakking og høyere bitrater, så det er bare å følge med videre på Sumo.