Når du strømmer video fra Sumo skjer det en hel del ting som skal sørge for at du oppnår den beste kvaliteten og stabiliteten du kan med de forhold du har rundt deg. Video kan bli levert fra mange steder, og det er én av tingene vi vil forklare litt mer om her.

Samtidig skal vi se på forskjellene mellom livestrømming og strømming av innhold i opptak. De er nemlig to ganske ulike operasjoner rent teknisk. Levering av video som ligger tilgjengelig i opptak er generelt enklere å levere i god kvalitet enn en livestrøm. Hovedgrunnene er at vi har bedre tid til optimalisering og flere muligheter for mellomlagring av opptaksinnhold.

CDN og mellomlagring

Først litt om CDN, som står for Content Delivery Network. Dette er servere andre steder i nettet som TV 2 Sumo kjøper datatrafikk hos. Det fungerer ved at Sumo leverer video ut til disse forskjellige serverne, deretter henter du som bruker video fra en CDN i stedet for direkte fra TV 2. Video vil hovedsakelig bli hentet fra den serveren som er plassert geografisk nært deg. Samtidig vil du (under ideelle forhold) bli dirigert over på en annen CDN dersom det er overbelastning eller det oppstår noe galt med den du opprinnelig henter video fra.

Mellomlagring fungerer også ulikt for live og opptak. For innhold i opptak vil programmer bli lastet opp til de forskjellige serverne så snart noen ser på et program, slik at de ligger mellomlagret nærmere deg som sluttbruker.

Ved livesendinger blir dette vanskeligere grunnet tidsmangel, og video blir sendt ut live til de forskjellige serverne, før strømmen går videre til deg. Ved veldig populære programmer og sendinger vil det naturligvis bli ekstra belastning på disse serverne og infrastrukturen i ditt nærområde kan i noen tilfeller bli overbelastet. Dette kan være én av grunnene til at du tidvis opplever lavere kvalitet ved direktesendinger enn på opptak.

På kundesenteret til Sumo har vi muligheter for å undersøke hvilken videobitrate du som kunde får levert. Videobitrate har et nært forhold til hvilken kvalitet du opplever. Noen ganger får vi henvendelser der kunder opplever dårlig kvalitet eller hakking, men kunden får levert tilnærmet full videobitrate fra oss. Dette forårsakes ofte av at det kan være forskjell på utstyr og innstillinger, og den opplevde kvaliteten kan dermed variere.

Direkte sport på TV 2 Sumo

Innstillinger på TV og tilkoblede enheter

Vi har oppdaget at noen bildeforbedringsfunksjoner på forskjellige TV-apparater kan virke mot sin hensikt ved strømming av video. Disse funksjonene er gjerne skreddersydd for tradisjonelle TV-signaler, men ikke alltid til strømming. Det er jo naturlig, siden forskjellige strømmetjenester tar i bruk ulike avspillere og ulike videoformater. Det kan ofte lønne seg å forsøke ulike bildeinnstillinger på TV-apparatet for å se om Sumo-strømmene ser bedre ut.