Håper ingen tar seg nær av dette!

Jeg vet det er veldig lite politisk korrekt å kalle folk med et fysisk handikap for «fragle».
Men her er min forklaring.

1286