Håper ingen tar seg nær av dette!

Jeg vet det er veldig lite politisk korrekt å kalle folk med et fysisk handikap for «fragle».
Men her er min forklaring.

1286

Hyllegjeld

Hva jeg mener om damer med hyllegjeld.

1286

Jeg synes ordet sperm er kjedelig

Damene har morsmelk, og gutta har…

1286

Grower

Har du en grower?

1286

Pläp

Vet du hva pläp er? Her er forklaringen!

1286

Skrankefin

Dette mener jeg med at ei jente er skrankefin 🙂

1286

Ikke for sarte sjeler!

Da er vi igang. I forbindelse med dokusåpen «Petter elsker Mari» på TV 2 Bliss denne våren, har jeg blitt bedt om å komme med mine definisjoner på ord og uttrykk jeg bruker i min dagligtale.

På denne siden vil jeg i ukene fremover poste videoer – til glede for noen og kanskje forargelse for andre.

Og vi starter med noe vi alle holder så kjært: Kvinnens kjønnsorgan!
1286

Østkantsoss

1286

– Min første kone…

1286

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.