Alt blir pikk om natten…

1286

Brillefin

1286

Sigøynervilla

1286

Pornogenerasjonen

1286

Nisselue

1286

Buksvoger

1286

Penis

1286

Trønder-sjampis

1286

Badering

1286

Håper ingen tar seg nær av dette!

Jeg vet det er veldig lite politisk korrekt å kalle folk med et fysisk handikap for «fragle».
Men her er min forklaring.

1286

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.