Category Archives: Frank Lampard

Keep your Lamp on

As My West Ham career was ending Frank Lampard Junior’s was beginning. Lamps looked a good young player then, but WOW the boy done good.

Chelsea the perfect fit and his England career winding down, his new young intelligent boss will probably adopt a Fergie/Giggs  like resting system to allow Franks 10 year Chelsea adventure strech to 15 years.

Althoug not a Xavi, Xavi’s not a Lampard. Is there anyone better at doing what he does?

Super intelligent, super pro, super Franks lamp keeps on shining!

Trevor.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.