Mini rapporterer fra iskalde Lerkendal

Mini blogger om fotball og vinter.

1284

– Drillo kunne blitt brent på bålet

Mini stiller spørsmål ved prestasjonene til landslaget. Se Minis videoblogg!

1284

– Ikke ha for store forventninger til Ole Gunnar Solskjær

Mini blogger om Solskjær1284r

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.