Velkommen til vår blogg ;)

 

HEEEEELP!!! Nå er det 4 dager til det SMELLER for << Skal vi danse >>. Vi har fått övd fire ganger, så nå er vi ihvertfall igang – YEAH!

Som dere ser på bildet så gjelder det å holde tungen rett i munn og konse !

 

Fölg oss på vår blogg, så skal vi love kos, latter og glede 😉

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.