Category Archives: medier

Straffet for avsløring

Tre journalister i dansk TV2 ble denne uken dømt til å betale 100.000 kroner i bot for overtredelse av våpenloven.

De hadde laget et nyhetsinnslag som dokumenterte hvor lett det er å kjøpe våpen og ammunisjon uten å ha tillatelsene i orden.

Våpenet kjøpte journalistene via en vanlig nettannonse. Ammunisjonen kjøpte de over disk i flere jaktbutikker. Ifølge dansk lov kan dette bare gjøres av personer med jegersertifikat.

Danmark har hatt flere store ran de siste årene. Flere av våpnene som har vært brukt har vist seg å være vanlige jaktvåpen.

Journalistene mente det var åpenbart at kontrollordningene i Danmark ikke fungerer, og valgte derfor å teste ut hvor lett det var å skaffe seg våpen.

Her kan du se innslaget:

Det mener byretten i København er et klart lovbrudd, og skriver i dommen at det ikke hadde betydd noe for saken at en journalist med jergersertifikat hadde utført samme forsøk.

Nyhetssjef Michael Dyrby i TV2 er oppgitt:Michael Dyrby

– Dette er selve poenget med saken: Alle kan tydeligvis kjøpe våpen uten jegersertifikat. Retten har ikke forstått problemstillingen, sier han til tv2.dk.

Nå vurderer han å anke avgjørelsen fordi han mener saken har så stor samfunnsmessig betydning.

Saken er interessant også her i Norge. For fire år siden dokumenterte vi hvor lett det var å ta seg inn på Statoils terminaler på Kårstø og Mongstad. Vi brøt oss ikke inn, men brukte båt og spaserte inn på anlegget.

Dette resulterte i anmeldelse, men fakta var likevel ubehagelig og av samfunnsmessig betydning.

Det var nemlig veldig enkelt å ta seg inn på nasjonens prestisjeanlegg. Et målrettet angrep vil få store konsekvenser for energiforsyningen til Europa.

Det er ikke så ofte journalister bryter loven for å vise at systemet ikke fungerer, men kanskje slike problemstillinger burde vært undersøkt oftere?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.