Hva fiskeriministeren egentlig sa

Vi har den siste tiden arbeidet mye med å se på bruken av giftstoffer for å bekjempe lakselus i norske oppdrettsanlegg.

Etter ti års pause, vil oppdretterne på nytt ta i bruk såkalte kitinhemmere. Disse stoffene er effektive, men skiller ikke mellom skallet til lakselus og skallet til krabbe, hummer, kreps og andre organismer med skall.

Fiskeriministerens er også deleier i oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen. Dette selskapet står på listen over selskap som har fått lov til å ta i bruk stoffet. Dosering og bruk skal bestemmes av den enkelte veterinær, men det finnes ikke noen samlet oversikt over hvor store mengder gift som kommer til å havne i sjøen.

Vi har også koplet søknadene mot de enkelte oppdrettsselskapene for å vise deg hvor det kan være aktuelt å benytte giftstoffene.

To ganger har TV 2 intervjuet fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen om saken. Vi ville vite noe om hennes holdning til bruken av kitinhemmere, og i hvilken grad hun er opptatt av de beskrevne skadevirkningene av stoffet.

Miljøorganisasjonene hevder Berg-Hansen snakket mot bedre vitende i vår første sak, og beskyldte henne for å lyve om manglende kunnskap.

Vi vil gjerne vise deg begge intervjuene for at du selv skal få høre hva hun svarte på våre spørsmål i full lengde.

Dette intervjuet ble foretatt onsdag 28. april:

1284

Oppfølgingsintervjuet ble foretatt mandag 3. mai:

[sumo progid=”422904″]

Hva var det fiskeriministeren egentlig visste? Hva synes du?