Ansvaret pulveriseres

De siste ukene har jeg arbeidet med å få ferdig en dokumentar om tankulykken i Gulen.

Dette har vært en interessant erfaring i hvordan det gjennomregulerte, ansvarlige Norge svikter når det gjelder.

24.mai eksploderte to tanker ved Vest Tank. Ingen mistet livet, men kommunelegen anslår at 70 prosent av befolkningen i området rundt tankanlegget har fått helseproblemer.
image15
Noen av de som pustet inn røyken fra brannen er rett og slett kjemisk forgiftet.

Vi har brukt mye tid på å finne ut hvem som har ansvaret i denne saken. I første innstans er det sjølsagt Gulen kommune. Men i en kommune med 2500 innbyggere og en begrenset administrasjon, ser nok de fleste at dette blir krevende.

En gjennomgang viser at svært mange har delansvar, men ingen har totaltansvar for å håndtere etterspillet etter en stor ulykke i et lite distrikt.

Disse myndighetene er eller har vært involvert:

  • Direktoratet for sikkerhet- og beredskap (DSB)
  • Statens forurensingstilsyn (SFT)
  • Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Mattilsynet
  • Kystverket
  • Sogn og Fjordane fylkeskommune
  • Gulen kommune 

Som dokumentaren viser, føler småsamfunnet seg overkjørt i denne saken. De mener saken hadde vært annerledes håndtert dersom den hadde skjedd i mer urbane områder.

Viser det seg at senvirkningene blir dramatiske med kreft, utmattelse og uførhet som resultat, spør de seg om samfunnet egentlig har lært noe. Hvor er myndighetene neste gang det smeller?

Innbyggerne i Gulen er iallfall ikke sikre lenger.

Hva tror du? Er Norge forberedt på en ny, stor ulykke? Hvem kan man stole på hvis det skjer? 

Her kan du se dokumentaren "Forgiftet av naboen" (krever abonnement)