E.valg eller p.valg?

Både barneombudet og professor Frank Aarebrot går inn for å senke stemmerettsalderen i Norge. Det kan jo tenkes at dette øker interessen for politikk.

Men må det ikke gjøres mer?

Mandag 10. september er datoen. Da blir Norge nok en gang satt i et dårlig lys.

Kommune- og fylkestingsvalg er stadig mindre attraktivt for de som har stemmerett (men ikke stemmeplikt).

image4I 2003 tok bare 59,9 prosent den tydeligvis tunge turen for å avlegge stemme.

Foruten at det er et åpenbart demokratisk problem at de som velges ikke har så mange stemmer bak seg er en ting. Hvilken legitimitet har politikere når valgdeltakelsen er elendig?

Internasjonalt blir det lagt merke til at demokratiet Norge ikke er spesielt vitalt. Vi kom på 49. plass i en undersøkelse av valgdeltakelsen i verdens demokratier på 1990-tallet.

Stadig flere land tar nå i bruk elektroniske løsninger for å gjennomføre valg. Estland har gjennomført dette med glans.

I Norge er nesten hele befolkningen på nett. Nesten alle har mobiltelefon.

Når innføres elektronisk stemmegiving via nett eller sms?

Hva om Norge gikk i bresjen for å vise at dette ikke er noe demokratiske problem fordi løsningene er så gode?
Vi bruker jo allerede nettbank, leverer selvangivelsen o.l via nettet.

Ikke er det spesielt nyskapende heller. Både Estland og Sveits har allerede gjennomført e.valg – med hell:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6407269.stm

Selvsagt finnes det betenkelighet. Manipulering og valgfusk er skrekken, men dette er som kjent også et problem med papirsedler.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2006/Rapport-om-elektronisk-stemmegivning.html?id=104059

Denne oppgaven gir en grei oversikt over utfordringer:

http://www.jus.uio.no/afin/www/forskning/notater/4_01.html

Politikerne vil ha økt valgdeltakelse. Men hva blir egentlig konkret gjort for å tilpasse seg den nye tid?

Noe er nostalgi.

Det har jo en egen sjarm å gå inn i en lett svetteluktende gymsal, gå inn i et avlukke og så legge konvolutten i boksen.

Innen valgforskningen er det mye teori rundt forståelsen av hvorfor folk velger å avstå fra stemme. Omkostninger ved å møte opp i et valglokale er en av dem. Skoslitasje og reiseutgifter betyr alltid litt – for noen.

Vi som driver med fjernsyn måtte nok vent oss til kortere valgsendinger. Helaftens valgsending med nytraktet kaffe på bordet hadde blitt historie. Valgresultatet hadde vært klart i det øyeblikket alle valglokalene hadde stengt.

Opptellingen og mandatfordelingen hadde vært klar i løpet av korte øyeblikk. Analysene kunne vært gjennomført uten forbehold.

Men lavere stemmerettsalder og elektroniske stemming er bare noen tiltak. Er interessen for politikk uansett i fritt fall, eller tar den bare nye veier?

Hva syns du?

18.jul.2007 @ 15:22av Leif E

Retten – og muligheten – til å kunne ha hemmelig valg for den enkelte, er helt sentralt i de demokratiske menneskerettighetene.
Så sent som i 2005 ble vår valgordning endret ved at det ikke lengre skulle være hjelpsommme familiemedlemmer som skulle bistå de som ønsket/ttrengte hjelp inne i valgavlukket fordi det var litt for mange “hjelpsomme familiemedlemmer” som skulle sikre seg at (som oftest) kona ikke stemte “feil”.
For spesielt interesserte, er dette behandlet her www.regjeringen.no/nn/dep/krd/Dokument…05-/4.html?id=396353
Det er en pris for å kunne stemme via internett/sms mm, og den er at du uvilkårlig i realiteten vil frata en del mennesker muligheten til å kunne stemme hemmelig. Jeg er av den oppfatning at det er en pris vi ikke bør betale pga fallende valgdeltakelse.
Jeg tror ikke at fallende valgdeltakelse kan fikses lett og enkelt ved å gjøre alt så mye enklere – det smaker litt av det tabloide
“pille-samfunnet”. Vanskelige ting skal forklares slik at det passer på TV2 nyhetene – maks 3 korte setninger – og løses med en pille og uten for mye innsats av den enkelte.
Slik jeg ser det er det 3 muligheter for å få økt valgdeltakelse:
1. Belønn/straff.
Bot for ikke å stemme – skattefradrag for å stemme. “Enkelt”, men koster kr.
2. Mer konflikt.
Høyt konfliktnivå øker valgdeltakelsen. Se på EU-valget. Skarpe fronter og høyt konfliktnivå skulle få folk til å engasjere seg. Er det det vi egentlig ønsker?
3. Mer interessant politikk.
Det beste og vanskeligste – og den jobben er det politikerne som må ta.
Når alle er nesten like, blir det vanskelig å få frem noe engasjement, og som det blir sagt
“I mørket er alle katter grå.”
Jeg tror at svært mange velgere vil ha store vansker med å kunne forklare forskjellen på partiene i de aller fleste spørsmål. Det er nok etter min oppfatning forklaringen på fallende valgdeltakelse…
Folk stemmer ved valg om politikken interesserer dem og/eller om noe står på spill for dem.

20.jul.2007 @ 10:00av JadedGamer

Så lenge implementasjonen av elektronisk valg over internett/wap/sms er slik at det er et skille mellom systemene som tar i mot avlagte (anonyme) stemmer og systemet som holder oversikt over hvem som har stemt (tilsv. dagens valgkort og folkeregister-lister) er det ingen problemer med å arrangere elektroniske valg. Mottakssystemet er jo allerede på plass.

23.jul.2007 @ 05:17av Waltmart

Kanskje du burde lese www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressese…vning.html?id=104059
i stedet for studentavhandlinger fra 2001.
Bare en tanke.

07.sep.2007 @ 13:54av OEJohnsen

For hundre år tilbake mobiliserte venstrepartiene arbeiderne til politisk kamp – på fabrikkene. Gjennom arbeiderorganisasjoner. Gjennom tillitsmenn. Skal man nå folk i dag må man være til stedet der folk er. Arenaen for kommunikasjon har skiftet – spesielt i forhold til de yngre velgerne.
I USA drev tidligere guvernør i Virginia valgkamp på Second Life. I Mexico har man også brukt web og sosiale nettverk for å øke valgdeltakelsen. I år har de politiske partiene mobilisert et stort apparat til å drive valgkamp i blogger, på Facebook og på YouTube.
Statsviter Dag Petter Svendsen har fulgt denne utviklingen med argusøyne, og har for første gang målt hva norske bloggere skriver om i valgkampen. Han har på den måten funnet ut at man kan få en god pekepinn på hva opinionen eller mener og reagerer på gjennom å måle aktiviteten i sosiale medier på nett. Dermed har vi påvist en ny trend innenfor norsk valgkampkommunikasjon. En trend som mest sannsynlig kommer til å vokse enormt fram mot Stortingsvalget 2007.
Les mer om funnene på kommunevalget2007.no

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.