Høyde opphold i Italia

Høydeopphold i Italia før Premieren.

Som alle andre toppidrettsutøvere legger også vi de siste forberedelsene til Høyden. Valget falt på Val Di Fiemme i Italia. Mye grunnet min jobb, da Kombinert hadde Sommer Grand Prix konkuranser denne uken og jeg rett og slett måtte jobbe:)

3 gode treningsdager er gjennomført, og et steg videre har vi kommet. Men det er fortsatt godt å tenke på at det er 1 uke+ igjen til Premieren, da jeg føler at det fortsatt er et par ting som ikke sitter som de skal!!!!

Har fått 3 arbeidsoppgaver de neste 4 dagene i Tyskland som må øves inn alene i danse studio, da Olga reiste hjem igår.

Blir vaskekosten også her Lars Erik:)

Hilsninger fra varmere strøk.

Lasse & Olga

file://localhost/Users/lasseottesen/Pictures/iPhoto-bibliotek/Masters/2012/08/30/20120830-104905/IMG_1774.JPG

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.