Tag Archives: Team Lisa

1.øving program 3

Etter innspillingen av vårt nye video innlegg på Søndag som skal bli vist før vi synger på førstkommende  Fredag, hadde 20 slitne men glade mennesker begynt å ta fatt på vår nye sang til 3. program. Denne gangen er det artistene selv som synger, så det er jeg Lisa som skal i ilden. Vi gleder oss hele gjengen til å igjen gi dere flott musikk på Fredag, og når det låter så bra som det gjorde allerede nå på Søndag, kan dere bare glede dere!!!  Tusen takk til alle dere som stemmer og støtter oss, over hele landet. Jeg har til stadighet skjønne mennesker som kommer bort til meg og skryter av Team Lisa og hvor ufattelig bra de synger, og det gjør meg så stolt og takknemlig, jeg kan ikke få sagt det. Vi lover å gi alt vi har for å vinne, så håper vi dere stemmer alt dere orker for at drømmen skal blir virkelig.  Finn oss på facebook som Team Lisa, twitter, og youtube TeamLisaS vår egen kanal.Stem oss frem! -Lisa♥

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.