Category Archives: Victoria Beckham

Victoria Beckham & Mette-Marit blir kolleger!

ByZDMdIIYAEvAaE

NY GOODWILL-AMBASSADØR: Moteskaper og tidligere Spice girls-medlem Victoria Beckham ble torsdag utnevnt til ny goodwill-ambassdør for FN-organisasjonen UNAIDS. (un)

Står nå sammen i kampen mot AIDS!

Torsdag ettermiddag ble det kjent at moteskaperen og tidligere Spice Girls-medlem Victoria Beckham er utnevnt til ny goodwill-ambassadør for FN-organisasjonen UNAIDS.

Dette er et verv og en tittel vår egen kronprinsesse Mette-Marit har hatt i en årrekke – og som hun tar svært alvorlig.

d6f0becd8e58f626f18937286eed504e5092991629d2e

NYUTNEVNT: En stolt kronprinsesse Mette-Marit i Geneve i Sveits , da hun selv i sin tid ble utnevnt til goodwill-ambassadør for UNAIDS. (ntb)

Og Mette-Marit har ikke bare villet ære en gallionsfigur, men selv gjøre en forskjell.

Dette vet jeg etter selv i mange år å ha fulgt henne på både feltbesøk og AIDS-kongresser rundt om i verden.

ByZCVfYIAAA6oq2

ENGASJERT: En engasjert Victoria Beckham takket torsdag for utnevnelsen . (Reuters)

Victoria Beckham sier også at hun vil gjøre en forskjell:

– Jeg er stolt over utnevnelsen – og vil gi kvinnene som rammes en stemme, sa hun blant annet tidligere i dag.

www.cdn.tv2.no

PÅ AIDS-KONGRESS: TV2s kongehusekspert Kjell Arne Totland var på plass i Geneve , da kronprinsesse Mette-marit i sin tid ble utnevnt til goodwill-ambassadør for UNAIDS – og har siden den gang fulgt henne både på feltarbeid og kongresser rundt om i verden. Her er de to sammen på en stor internasjonal AIDS-kongress i Wien i 2011. (JP)

 

Kjell Arne Totland signatur

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.