Category Archives: Sør-Amerika

Når Kronprinsen er regent…

KRONPRINSREGENTEN : Kronprins Haakon var i uken som gikk regent for sin far her hjemme  – og han er det også til uken. Men i helgen har også tronfølgeren tatt seg en svipptur utenlands. (ntb/scanpix)


I sin fars sted…

I uken som har gått,  er det ikke Kongeflagget som har vaiet over Slottet i Oslo, men Kronprinsflagget – som tegn på at kronprins Haakon har vært landets regent.

Kongeparet befinner seg på privat opphold i utlandet fram til tirsdag , da de innleder sitt tre dagers statsbesøk i Argentina.
Og da “styres landet” altså isteden av Kronprinsregenten.

På avstand er det slett ikke alltid så lett å se forskjell på kongeflagget og kronprinsflagget –  når det da ikke blåser friskt… Forskjellen er nemlig bare at Kongeflagget er helt rektangulært, mens Kronprinsflagget har en bred splitt.

Og det er altså Kronprinsflagget som har vaiet over Slottet denne uken – og som også vil gjøre det i neste uke.

Kongeflagg.svg

KONGEFLAGGET

Kronprinsflagg.svg

KRONPRINSFLAGGET

 

 

 

 

 

Fredag ledet kronprins Haakon som landets regent statsråd på Slottet i sin fars fravær –  og Kronprinsflagget vaiet i vinden over Kongeboligen fra tidlig morgen.
Lørdag morgen viste imidlertid flagget på Slottet at også Kronprinsen befant seg utenlands…

Når både Kongen og Kronprinsregenten befinner seg utenfor landets grenser, flagger man nemlig isteden med det såkalte Statsflagget , som er et splittflagg i de tre nasjonalfargene rødt , hvitt og blått – med tre fliker. Som et orlogsflagg.

Slik vil man etter det Kongebloggen forstår, flagge på kongeboligen hele denne helgen.
Men allerede mandag er Kronprinsregenten på plass igjen på Slottet for å ta imot audienser i sin fars sted.
Og Kronprinsflagget vil da også være på plass igjen på taket.

FLAGGET FORTELLER: Flagget på toppen av Slottet i Oslo viser hvem som til enhver tid er regent i Norge.  Og når konge og kronprins begge er utenlands, bruker man det såkalte Statsflagget i nasjonalfargene rødt, hvitt og blått. (Kongehuset)


La meg forresten her og nå rette opp i en stor misforståelse…
Jeg hører stadig foreldre fortelle sine barn at Kongeflagget på Slottets tak betyr at “kongen er hjemme på Slottet” …
Men slik er er det faktisk ikke lenger.

I kongene Haakon og  Olavs tid kunne man nærmest se på Kongeflagget som et eksklusivt stemplingsur.
Slik var det også i begynnelsen av kong Haralds regjeringstid.
På midten av 1990-tallet forandret man imidlertid reglene for flagging – blant annet av sikkerhetsgrunner.
I dag betyr Kongeflagget på Slottets tak kun at Kongen befinner seg i sitt kongerike, Norge!

Og denne og neste uke betyr altså Kronprinsflagget på taket at det er Haakon som er landets regent i sin fars sted!
Da er det han som tar imot audienser og holder møter i Kongens sted.
Og neste fredag leder Kronprinsregenten igjen statsråd på Slottet.
Som han har
 gjort med bravur så mange ganger før…

– SER ALLTID OPP! – Jeg passerer Slottet hver morgen på vei til jobb – og kikker alltid opp på flagget på taket, sier TV2s kongehusekspert Kjell Arne Totland. – Det har faktisk gitt meg noen gode saker i årenes løp. Og lørdag kunne jeg altså konstatere at kronprins Haakon også har tatt seg en frihelg og en svipptur utenlands… (tv2)

Har du kommentarer, spørsmål eller forslag til Kongebloggen?

Skriv til meg på mail                      kjt@tv2.no

Følg meg også på Twitter          @tv2KjellArne

Der vil jeg i uken som kommer blant annet legge ut bilder fra kongeparets statsbesøk i Argentina.

Kjell Arne Totland signatur

 

Kronprinsfamilien også utenlands i påsken!

sz43d397(1)

UTENLANDS I PÅSKEN: Fredag ettermiddag tok kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit barna med seg og dro utenlands. Men det er uvisst om de skal feire påske sammen med kongeparet på ukjent sted, slik de har gjort et par påsker før. (Det kgl. hoff)

Hele kongefamilien feirer påske i utlandet i år!

Torsdag kunne Kongebloggen avsløre at kongeparet var reist til Sør-Amerika – og ville bli borte fra Norge til over påske. Fredag ettermiddag viser det seg imidlertid at kronprinsfamilien også har reist utenlands.

Fredag morgen vaiet Kronprinsregentens splittflagg med løve fortsatt over Slottet , som tegn på at Haakon var regent i sin fars fravær.

Swedish royals visit Norway

DRO TIL SØR-AMERIKA ONSDAG: Kong Harald og dronning Sonja fløy til Sør-Amerika onsdag – for å tilbringe påsken utenlands. (Stella)

Ut på ettermiddagen fredag  ble imidlertid Kronprinsflagget firt – og det norske orlogsflagget heist i stedet.

Som tydelig tegn på at “verken konge eller kronprins nå befinner seg i riket”, som det jo så fint heter… 

Kongebloggen får da også bekreftet fra velinformert hold at tronfølgeren og hans familie nå  også har reist utenlands for påsken.

 

 

bilde

FREDAG ETTERMIDDAG: Kl 16.30 fredag kunne TV2s Kjell Arne Totland selv konstatere at man på Slottet hadde firt Kronprinsregentens flagg – og heist det norske orlogsflagget isteden. Som tydelig tegn på at både konge og kronprins nå befinner seg i utlandet. (TV2)

Jeg antydet her på bloggen torsdag at familien på Skaugum selvsagt kunne slutte seg til kongeparet i utlandet, slik de jo har gjort et par påsker tidligere.

Men dette aner jeg selvsagt ikke om er tilfellet i år…

Det som imidlertid er helt sikkert, er at Kronprinsen kommer tilbake til Norge før sin far.

Uken etter påske er Haakon nemlig oppført som  regent igjen!

Kjell Arne Totland signatur

Harald og Sonja feirer påsken i utlandet!

Kongeparet på fylkestur Nordland

PÅSKE I UTLANDET: Kong Harald og dronning Sonja vil i år tilbringe påsken i uttlandet. Allerede onsdag fløy kongeparet fra Oslo til Amsterdam – og derfra videre til Sør-Amerika. (Stella)

Ingen kongelig påske i Sikkilsdalen i år!

Det er lang tradisjon for at kongefamilien tilbringer påsken på Prinsehytta i Sikkilsdalen ved inngangen til Jotunheimen. Men ikke i år.

– Kongeparet skal ikke til Sikkilsdalen i år, det er det eneste vi vil opplyse om kongefamiliens påskeplaner, heter det torsdag fra Slottets informasjonsavdeling.

KONGEPARET I PÅSKESKIRENN

IKKE I ÅR: Norges kongepar slik vi er vant til å se dem i Sikkilsdalen i påsken. Men i år står Prinsehytta tom. Harald og Sonja befinner seg allerede på langt sørligere breddegrader. (Scanpix)

Hvis man går inn på kongefamiliens offisielle program på Slottets nettside, ser man imidlertid at kronprins Haakon har vært regent for sin far siden onsdag formiddag. Og han er fortsatt oppført som regent 24. april , som er torsdag etter påske.  Så kongen blir altså borte en stund…

Og Kongebloggen kjenner til at kong Harald og dronning Sonja onsdag fløy fra Gardermoen med KLM til Schiphol utenfor Amsterdam i Nederland.

Og derfra videre med samme flyselskap til en hovedstad i Sør-Amerika.

Men hva som var kongeparets endelige destinasjon på den andre siden av kloden, vites ikke…

sz43d397(1)

UTENLANDS – ELLER TIL FJELLS? Slottet vil ikke si noe om hvor kronprinsfamilien skal tilbringe påsken i år. Slutter de seg kanskje til kongeparet “på sydligere breddegrader”? ( Det kgl. hoff)

Det er heller ikke kjent hvor kronprinsfamilien vil tilbringe påsken i år. De har som kjent sin egen vinterhytte i Uvdal, der de har tilbragt flere påsker.

Men det har også hendt at de nettopp i påsken har sluttet seg til kongeparet “på sydligere breddegrader” .  Og kanskje er dette årsaken til at Slottet i år er så påholden med sine opplysninger om hele kongefamiliens påskeplaner…?

Uansett – Kongebloggen vil med dette ønske kongeparet en god og velfortjent påskeferie,  der de måtte befinne seg.

Og kronprinsfamilien ønskes en like god og avslappende påske – hvor de nå enn måtte velge å dra!

Kjell Arne Totland signatur