Category Archives: Jubileum

Bortreist på Dagen…

 

bilde

En liten høstferie…

Merker på mail og sms at mange av dere der ute har fått med seg at undertegnede kan feire et aldri så lite jubileum denne uken…

Derfor: Hjertelig takk for alle hyggelige hilsener og gratulasjoner!

Selv er jeg imidlertid bortreist på selve Dagen – og feirer den på sydligere breddegrader.

Med palmesus – samt sol, sand og salt sjø.

Kongebloggen er “back in business ” torsdag 6. november!

Hasta la vista!

Med vennlig hilsen

Kjell Arne Totland signatur

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.