Kronprins Haakon hedret av FN for sin innsats

55eeeaad4362fedcca15a66741a864bd53d61ae7259ec

KRONPRINSEN MOTTAR HEDERSPRISEN FRA UNDPs LEDER HELEN CLARK I NEW YORK (undp)

10 år som goodwill-ambassadør!

Som tidligere nevnt her på Kongebloggen, var kronprins Haakon sist uke en svipptur i New York. 

Ifølge Slottets hjemmesider skulle han der holde et innlegg ved en stor ungdoms-konferanse i FN-regi – samt ha et møte med  lederen for FNs utviklings-program UNDP, Helen Clark.

Haakon Magnus

KRONPRINS HAAKON MØTER DELEGATER VED UNGDOMSKONFERANSEN I NEW YORK (ntb)

Nå viser det seg at Haakon i dette møtet ble hedret med en pris  for sitt over ti år lange engasjement som goodwill-ambassadør for organisasjonen.  Og prisen ble som Kongebloggens bilde viser, overrakt av UNDPs leder Helen Clark.

Kronprinsen ble utnevnt til goodwill-ambassadør for UNDP høsten 2003. Gjennom sitt engasjement har han vært på feltbesøk i en rekke land, sist til Zambia i november 2013. Arbeidet for en bærekraftig utvikling, kvinners stilling og bekjempelse av fattigdom var hovedfokus for besøket.

Haakon Magnus

KRONPRINS HAAKON HADDE ET AV HOVEDINNLEGGENE PÅ UNGDOMSKONFERANSEN NEXUS (ntb)

Kronprins Haakon har gjennom sin innsats for organisasjonen hatt et spesielt fokus på FNs tusenårsmål som det internasjonale samfunnet har forpliktet seg på å oppfylle innen 2015.

Tema for møtet med Helen Clark fredag var arbeidet med nye utviklingsmål etter at fristen for tusenårsmålene går ut om i underkant av et halvt år.

Haakon Magnus

HAAKON HOLDER SITT INNLEGG OM VERDIGHET PÅ KONFERANSEN I USA (ntb)

 UNDP-lederen la sist uke fram  årets Human Development Report som rangerer levekårene i verden. Fortsatt lever 2,2 milliarder mennesker under eller nær fattigdomsgrensen. 

Men den generelle trenden er likevel at antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom nå går ned.

Haakon Magnus

HAAKON PÅ KONFERANSEN I NEW YORK (ntb)

FN-organisasjonen peker i sin rapport på den vedvarende sårbarheten mennesker i mange land opplever i krisetider

Behovet for politiske tiltak er derfor stor for å sikre en rettferdig og bærekraftig utvikling i årene framover.

Og dette er noe Haakon virkelig brenner for!

Kjell Arne Totland signatur