Haakon på jobb i New York

 

Haakon Magnus

KRONPRINS HAAKON TALER TIL DELEGATENE PÅ UNGDOMSKONFERANSEN i NEW YORK (ntb)

Gjennomførte sitt oppsatte program i USA!

I kjølvannet av terrortrusselen mot Norge, har verken Slottet eller PST villet kommentere hvordan denne har påvirket sikkerheten rundt medlemmene av kongefamilien.

Haakon Magnus

NORGES KRONPRINS VAR EN AV HOVEDTALERNE PÅ KONFERANSEN (ntb)

Det eneste vi vet med sikkerhet er at hoffsjefen allerede torsdag bestemte  at omvisningene på Slottet skulle innstilles “inntil videre” .

Ingen av kongefamiliens medlemmer oppholder seg imidlertid på Slottet for tiden.  Det er ferietid også for kongefamilien – og de oppholder seg derfor mest sannsynlig på sine forskjellige feriesteder rundt om i Norge.

Haakon Magnus

HAAKON I SAMTALE MED NOEN AV DE ANDRE DELTAKERNE (ntb)

Den eneste av kongefamliens medlemmer som har hatt offisielt program etter at terrortrusselen ble kjent, er kronprins Haakon.

Han var på forhånd oppført med to møter i New York fredag – og Slottet gjorde det tidlig klart at disse ville bli gjennomført som planlagt.

Haakon Magnus

EN VELOPPLAGT HAAKON PÅ PLASS I SALEN (ntb)

Kongebloggens bilder viser Haakon ved en stor internasjonal ungdomskonferanse i FN-regi  i New York fredag formiddag lokal tid.  Konferansen kalt Nexus Global Youth Summit ble holdt i selve FN-bygningen – og Norges kronprins var en av hovedtalerne.

Haakon hadde også et eget møte med lederen  for  FNs utviklingsprogram UNDP , Helen Clark,  på sitt program under sitt opphold  i verdensbyen fredag.

TERROR IN NORWAY

SLOTTET I OSLO FREDAG – STENGT FOR PUBLIKUM OG MED POLITIBIL PÅ PATRULJE. KONGEFLAGGET PÅ TAKET BETYR IMIDLERTID IKKE AT KONGEN ER PÅ HUSET! (ntb)

Jeg tror jeg her og nå også vil benytte anledningen til å rette opp i en stor og svært utbredt misforståelse…

Selv er jeg de siste par dagene blitt kontaktet av mange,  som mener å vite at kongeflagget på Slottets tak jo viser at Kongen “er hjemme” – og at han derfor oppholder seg  i kongeboligen.

bilde

SER KONGEFLAGGET: Fra taket på TV2-bygget på Karl Johan kan kongehusekspert Kjell Arne Totland se kongeflagget vaie over Slottet. – Men det betyr IKKE at Kongen oppholder seg der, sier han. – Bare at han befinner seg hjemme i Norge. (TV2)

Men som jeg tidligere har forklart her på Kongebloggen,  medfører dette IKKE lenger riktighet.

I kong Olavs tid var kongeflagget nærmest å betrakte som et “stemplingsur” , som gikk til topps når Majesteten kjørte inn på Slottet – og firt når han kjørte derfra.

Men dette ble forandret av kong Harald midt på 1990-tallet – delvis av sikkerhetsmessige årsaker.

I dag betyr Kongeflagget på taket faktisk bare at Kongen oppholder seg i sitt kongerike.

Altså  at han er i Norge – og ikke i utlandet!

Kjell Arne Totland signatur