Haakon har steget i gradene…

Israeli Prime Minister Shimon Peres visits Norway

GENERAL: Kronprins Haakon er general både i Hæren og Luftforsvaret. Her er HKH i Hærens paradeuniform med alle sine norske ordener og dekorasjoner tidligere denne måneden. (NTB)

General og admiral!

Etter at jeg her på siden tidligere denne uken viste bilder av kronprins Haakon i marineuniform , har jeg fått flere spørsmål om tronarvingens militære grad.

Og hvis det hersker en smule forvirring blant lesere og seere, tror jeg det kanskje skyldes at de offisielle bildene som foreligger av Haakon i uniform, ikke er helt oppdaterte…

szc24a70

GENERAL I GALLA: Haakon ved siste gallamiddag på Slottet – flankert av sin tante, prinsesse Astrid og sin egen Mette-Marit. Alle bærer St Olavs storkors i nasjonalfarget bånd over brystet. Haakon bærer også Fortjenstordens kommandørkors i halsen. (NTB)

Men altså : Fra november 2013 er Kronprinsen admiral i Sjøforsvaret, general i Hæren og general i Luftforsvaret!

Som sin far, Kongen.

Det var Forsvarssjefen som overfor forsvarsministeren i fjor høst innstilte på at Regjeringen skulle utnevne Haakon til general og admiral.

Kranselægning i sarkofagen ved Roskilde Domkirke H.K.H. Kronprins Frederik, H.K.H. Kronprins Haakon, Kranselægning ved Christian den 8

ADMIRAL: Kronprins Haakon i Sjøforsvarets admiralsuniform i Danmark sist helg. (Stella)

Dermed fulgte man tradisjonen med at Norges tronfølger utnevnes til den høyeste grad i de tre forsvarsgrenene ved fylte 40.

Hans far, daværende kronprins Harald,   ble nemlig utnevnt til general og admiral like etter at han fylte 40 i 1977!

 Kronprins Haakon har selv sin militære bakgrunn og utdannelse fra Sjøforvaret, men skal som Norges tronfølger representere hele Forsvaret – og har derfor samme grad i alle de tre forsvarsgrenene.

Kranselægning i sarkofagen ved Roskilde Domkirke H.K.H. Kronprins Frederik, H.K.H. Kronprins Haakon, Kranselægning ved Christian den 8

TO TRONFØLGERE: Norges kronprins Haakon og Danmarks kronprins Frederik i sine marineuniformer – Haakon som admiral i Sjøforsvaret og Frederik som kommandør i Søværnet . (Stella)

 

– Kongens og Kronprinsens bånd til Forsvaret verdsettes meget høyt, sa forsvarssjef Harald Sunde ved utnevnelsen av kronprins Haakon til admiral og general sist høst – og la til:.

–  Kongehusets sterke og samlende kraft når nasjonen settes på prøve, slik som under andre verdenskrig, er en ledestjerne for oss i Forsvaret!

Og Haakon har virkelig noe å leve opp til…

Daværende kronprins Olav ble jo til og med utnevnt til forsvarssjef av Regjeringen i London 30. juni 1944.

Han overtok dermed ledelsen av de norske styrkene – og samarbeidet med de allierte fram til krigens slutt i mai 1945.

Kjell Arne Totland signatur