Tag Archives: dugnad

Dugnad

Fått beskjed om å rydde pulten. Bu.

[flowplayer src=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-seb/files/2011/11/seb-dugnad.mov’ width=600 height=340 splash=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-seb/files/2011/11/seb-dugnad.jpeg’]

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.