Category Archives: Lavterskelblogg

Jeg skriver blogghistorie

Den 14 november er en dag du sent vil glemme!

Det er mandag, og ikke nok med det, JEG HAR BURSDAG!

Derfor skal vi nå få et historisk øyeblikk rett i trynet her på Sebs lavterskelblogg,

MINE DAMER OG HERRER, I GIVE YOU:

PINGVINBLOGG.

[flowplayer src=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-seb/files/2011/11/pingvinfilm.mov’ width=600 height=340 splash=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-seb/files/2011/11/pingvinseb1.jpg’]

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.