Category Archives: BONBON

Smellbonbonorama

En Skrudd tanke, en fanatisk vilje til å gjenomføre det livsfarligste

av det livsfarlige, FØLG MED

[flowplayer src=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-seb/files/2011/10/SEB_bonbon-1.mp4′ width=600 height=340 splash=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-seb/files/2011/10/SEB_bonbon-1.jpeg’]

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.