Category Archives: Helg

Vi er klar for helg og dansing i Kollektivet! Er du?

Bloggansvarlig Camilla Gjengbeng og jeg lader opp til helgen med Beyonce. Hva skal du i helgen?

 

Videoen er opp-ned. Vi i Kollektivet er så gærne at vi det er sånn vi gjør det.

 

[flowplayer src=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-kevin/files/2011/12/IMG_10671.mov’ width=600 height=400 splash=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-kevin/files/2011/12/IMG_10671.jpeg’]

 

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.