Vi er klar for helg og dansing i Kollektivet! Er du?

Bloggansvarlig Camilla Gjengbeng og jeg lader opp til helgen med Beyonce. Hva skal du i helgen?

 

Videoen er opp-ned. Vi i Kollektivet er så gærne at vi det er sånn vi gjør det.

 

[flowplayer src=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-kevin/files/2011/12/IMG_10671.mov’ width=600 height=400 splash=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-kevin/files/2011/12/IMG_10671.jpeg’]

 

 

 

Tusen takk for Flashmob-forslag!

Hjertelig takk til alle som har sendt inn forslag til låt, koreografi, sted osv. til flashmob. Vi får nok ikke til en flashmob før jul, men neste sesong skal vi prøve å få til noe storslått basert på forslagene som har kommet inn.

God helg alle sammen! 🙂

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.