Web Therapy

I mitt første blogginnlegg vil jeg dele noe jeg synes er veldig morsomt. Jeg er stor fan av Lisa Kudrow fra Friends, og hun har en webserie som heter Web Therapy. Kudrow spiller en terapeut som åpenbart er underkvalifisert til å behandle sine pasienter. Her første episode. Hele serien kan du se på Lstudio.com

[youtube Iai8NhRolPs]

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.