Tag Archives: Konkurranse

Bloggkonkurranse, se den elleville avsløringen her!

Ja, avsløringen er ellevill.

Mange trodde neste program i rekken skulle være 9, men det var feil. Riktig svar får du i videoen under.

[flowplayer src=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-jakob/files/2011/11/Movie-on-11-18-11-at-4.39-PM.mov’ width=600 height=340 splash=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-jakob/files/2011/11/Photo-on-11-18-11-at-4.47-PM.jpg’]

Gratulerer du som vant! Hurra for deg.

Nå må jeg kjøpe noe mat som jeg burde ta bilder av bit for bit, men jeg avstår fristelsen.

Husk å se på TV2 klokka halv seks for da kommer det noe spennende ut av skjermen din

Så jah, så deh…

<3 <3 hierte <3 <3

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.