Tag Archives: hacking

bL0g h4ckZ

Å nei, Anonymous har hacket bloggen til Jakob! Og nå misbruker de den til å spre sitt budskap!

 

[flowplayer src=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-jakob/files/2011/12/Movie-on-12-2-11-at-3.23-PM.mov’ width=600 height=340 splash=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-jakob/files/2011/12/Photo-on-12-2-11-at-3.23-PM.jpg’]

 

 

 

 

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.