Category Archives: Uncategorized

Min fremtidige ektemann, Henrik Thodesen.

På høstlandseringen til TV2 fikk jeg i oppdrag å sjekke opp Henrik Thodesen. Noe som ikke ble noe problem 😉

Han viser seg å være en skikkelig stalker og jeg blir faktisk sliten av alle face-meldingene og sms´ene han sender.

Er vel ingen tvil at jeg om ett til to år kan bytte navn fra Cecilie Steinmann Nees til mitt stagename Cess Thodesen. <3

[flowplayer src=’https://blogg.tv2.no/kollektiv-cess/files/2011/09/cesselskerhenrik2.mp4′]

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.