Category Archives: Valg 2011

Slik stemte de yngste

Oslo (tv2.no): Høyre ble største parti blant 16- og 17-åringene  i 2011.

I 20 kommuner fikk 16- og 17-åringene lov til å stemme som et forsøk ved forrige kommunevalg. valgdeltagelsen blant de unge som fikk prøve seg varierte stort fra 82 prosent i Luster til 45 prosent i Hammerfest.

Denne uken presenterte flere forskere boken “Et robust lokaldemokrati”, der de gjengir flere resultater fra undersøkelsen som ble gjort etter forrige kommunevalg.  Et av områdene de har sett nærmere på er forsøkene med stemmerett for 16-åringer, der de har intervjuet drøyt 600 av de yngste velgerne i de 20 forsøkskommunene*.

Mens Høyre i de 20 kommunene fikk en oppslutning på 24,6 prosent, viser undersøkelsen at 32,1 prosent av de yngste velgerne stemte på partiet. Dermed ser det ut til at Høyre var mer attraktivt for unge velgere. Arbeiderpartiet hadde i forsøkskommunene et valgresultat på 30,9 prosent, mens undersøkelsen viser at 29,8 prosent av de yngste stemte på partiet.

Undersøkelsen viser altså at de to store partiene var størst blant de aller yngste velgerne, det bekrefter dermed de nasjonale resultatene fra skolevalget i 2011. Ved forrige kommunevalg var det langt mindre avvik mellom de nasjonale skolevalgresultatene enn hva som var tilfellet for noen år siden, da ungdom i større grad stemte på fløypartiene SV og Frp.

SV var mer enn dobbelt så store 7,0 blant de yngste, sammenlignet med valgresultatet på 3,3, mens Frp samlet 10,8 prosent av de yngste og 13,7 prosent av befolkningen.

Alle de tre sentrumspartiene skåret lavere blant de yngste KrF 4,7 (7,0), Venstre 6,5 (6,7) og Senterpartiet 4,1 (4,5), mens Rødt fikk 1,6 (1,0) og andre 3,4 (8,3).

Konklusjonen i boken er at det var små forskjeller i stemmegivningen blant de yngste og de øvrige velgerne i de 20 forsøkskommunene.  Undersøkelsene til forskerne  tyder også på større interesse og høyere valgdeltagelse blant de aller yngste enn blant de litt eldre velgere i 20-årene.

Debatten om 16-åringer ble få stemmerett har forsatt etter forsøket i 2011. Myndighetsalderen er i dag 18 år og i 2011 kunne noen 16-åringer stemme, men de kunne ikke velges inn i kommunestyrene.

Mener du at 16-åringer bør få stemmerett?

* (Følgende kommuner deltok i forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2011: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, Kåfjord, Luster, Lørenskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, Vågå og Ålesund).

Sympatibølgen som løfter Arbeiderpartiet

Etter tradgedien som har rammet AUF, Arbeiderpartiet og det norske demokratiet, oppfordrer alle partiene til engasjement og ber folk bruke stemmeretten.

Ved kommunevalget for fire år siden valgte 61,7 prosent av de stemmeberettigede å møte frem. Fire av ti valgte dermed å la være. 2007-valget brøt likevel en trend. Etter sju lokalvalg på rad med fallende valgdeltagelse økte fremmøtet ved valgurnene igjen.

Fredag kom den første meningsmålingen som tyder på at flere sier de vil stemme enn ved målingene før terrorangrepene. Sentio var halvveis i opptaket av sin måling for Sunnmørsposten. Halve målingen er tatt opp etter terrorangrepene og viser at Arbeiderpartiet spretter opp over ti prosentpoeng til 38,7 prosent.

Selv om vi skal være varsomme med å tolke tall, både fordi antall spurte er mindre enn på en vanlig måling og fordi den er tatt opp rett etter terrorangrepene, tyder tallene på at Arbeiderpartiet går mot sitt beste kommunevalgresultat siden 1971.

Avisens presentasjon av tallene tyder først og fremst på at partiet har mobilisert velgere som tidligere har vært avventende, mens de i mindre grad tar fra andre partier. Holder dette seg fremover, kan det bety at vi går mot et mobiliseringsvalg.

I 1963 var det rekordhøyt fremmøte ved kommunevalget. Da stemte 81 prosent. Den gang handlet det utelukkende om politikk. Gerhardsen-regjeringen hadde nettopp gått av som følge av Kings Bay-saken. Da hadde Arbeiderpartiet styrt sammenhengende siden 1935 (med unntak av krigsårene og den korte perioden med samlingsregjering under Einar Gerhardsens ledelse).

Siden 1963 har pilene for fremmøteprosent stort sett pekt nedover til den nådde bunnen med 59 prosent i 2003. Nå tror og håper flere politikere på et mobiliseringsvalg igjen.

Hvor høy tror du at valgdeltagelsen blir ved kommunevalget 12. september?

Les flere saker om norsk politikk på politisk.no

Stoltenbergs tøffe jobb

Alle de tre regjeringspartiene sliter med velgerflukt foran høstens kommunevalg.

Sjelden har Norge sett blåere ut enn på meningsmålingene tre måneder før valget 2011. For fire år siden kalte Arbeiderpartiet kommuinevalget for en folkeavstemning om det rødgrønne regjeringsprosjektet, nå er ikke lokalvalg et regjeringsvalg.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete har gjort det klart overfor politisk.no at partiet fortsetter i regjering uansett hvordan det går ved høstens valg. Senterpartiet håper på opptur og drømmer fortsatt å kunne kalle seg ordførerpartiet.

Sosialistisk Venstreparti tror på radikal opptur etter valget, men målingene typer på at partiet gjør et dårligere valg enn sist. Dermed har pilene pekt sammenhengende nedover for Kristin Halvorsens partikamerater siden de sa ja til å kalle seg rødgrønne. Ved de tre sistse valgene har SV dessuten vært blant partiene som har tapt oppslutning i valgkampen.

Arbeiderpartiet har de siste ukene fått flere kalddusjer på målingene. Kanksje smertet det mest med borgerlig flertall i det rødgrønne fyrtårnet Trondheim. Partiet kan bli stående uten makt i storbyene, i tillegg til å miste flere bastioner som Skedsmo, Elverum, Gjøvik og Rana. Derfor lover de nå Høyre kamp om storbymakten.

Jens Stoltenbergs oppskrift har vært å erklære sofaen og hjemmesittere for hovedfiende. Arbeiderpartiet satser på økt valgdeltagelse. Målingene viser at over 100.000 velgere som stemte Arbeiderpartiet ved forrige valg i dag ville valgt Høyre.

For å leke litt med tallene. Tar vi alle som stemte på Arbeiderpariet i Oslo og Bergen ved forrige kommunevalg (81.265 og 28.126) får vi omtrent en illustrasjon på hvor stor velgervandring målingene tyder på at det er fra Arbeiderpartiet til Høyre.

Men det er fortsatt to og en halv måned igjen til valget. Nå starter kampen om velgerne for alvor. Du kan følge den på TV 2s politiske nettsted politisk.no

Siv i skyggen av Erna

Fremskrittspartiet skulle vinne kvinnene. Fortsatt er to av tre Frp-velgere menn, og Siv Jensens parti er langt mindre enn Erna Solbergs Høyre.

Siv-Jensen-Erna-Solberg

For to år siden holdt Siv Jensen en landsmøtetale som var et rent frieri til kvinnelige velgere. Frp skulle kvitte seg med stempelet som manneparti. En analyse politisk.no har gjort av de seks siste målingene fra TNS Gallup viser at to av tre som sier de vil stemme på Fremskrittspartiet fortsatt er menn.

Da partiet skulle vokse blant kvinner hadde de 24,2 prosent på TNS Gallups måling. Stortingsmålingen for mai i år viser 17,2 prosent.

Åtte av ti velgere som har forlatt Frp til fordel for et annet parti har gått til Høyre, bare en av ti har forsvunnet til Arbeiderpartiet. Av velgere som stemte på andre partier ved forrige valg, viser analysen at nær halvparten kommer fra Arbeiderpartiet. Seks av ti nye Frp velgere som stemte på et annet parti var rødgrønne velgere, mens tre av ti kommer fra Høyre.

Les mer om tallene på politisk.no

Mens hver fjerde mann over 60 år sider de vil stemme Frp, er det bare seksten prosent av de spurte kvinnene under 30 år som vil det samme. Også unge menn er mindre glad i Frp enn de eldre, som heller ikke har så godt tak på eldre kvinner.

Andelen ansatte i privat sektor (24,1 prosent) er nesten dobbelt så høy som andelen ansatte i offentlig sektor (13,1 prosent) som sier de vil stemme på partiet.

Mens Frp var større enn Høyre ved forrige stortingsvalg er det liten tvil om at partiet har havnet i skyggen av Høyre når vi er snart halvveis i valgperiodemn. Tror du Frp igjen vil bli lillesøstsr på borgerlig side eller vil partiet reise seg?

Her treffer Høyrebølgen

Høyre ville blitt største parti på Stortinget, viser beregniger basert på de seks siste målingene TNS Gallup har laget for TV 2 og politisk.no.

Erna-Blomster2

I Oslo og Akershus ville hver tredje innbygger ha gitt sin stemme til Høyre dersom det var stortingsvalg. Det er her høyrebølgen treffer sterkest. I resten av landet har partiet en oppslutning på rundt 25 prosent.

Det er i størst gard eldre velgere som sørger for høyrebølgen. Blant velgere over 60 år er nå Høyre klart største parti. Partiet har likie stor oppslutning blant kvinner som menn, men har ikke like stor støtte blant de unge som de eldre. Særlig de unge kvinnene ser ut til å være vanskeligere å få tak i for Høyre enn andre velgere.

Mens Arbeiderpartiet er klart størst blant ansatte i offentlig sektor, er Høyre største parti blant ansatte i privat sektor, selvstendig næringsdrivende og pensjonister.

84 prosent av velgerne som stemte på Høyre i 2009 sier de ville gjort det samme i dag. Partiet henter flest nye velgere som stemte Arbeiderpartiet i 2009,. Hver tiende Ap-velger fra forrige stortingsvalg har funnet seg til rette hos Høyre, som også har stort tilsig av velgere fra Fremskrittspartiet, viser beregningene.

Partiet mister få velgere. Bare hevr tiende velger som forlater Høyre til fordel for et nytt parti gåpr til Arbeiderpartiet, mens seks av ti tidligere Høyrevelgere som har funnet seg et nytt parti siden 2009 har landet hos Fremskrittspartiet.

Et valg i dag ville gjort Høyre til Stortingets størse parti. Tror du høyrebølgen varer eller er det en blå ballong som sprekker før neste stortingsvalg?

KrFs kamp mot sperregrensen

Stadig flere velgere snur ryggen til Kristelig Folkeparti. Bare blant velgerne over 60 år har partiet høyere oppslutning enn sperregrensen.

Hoybraten-Hareide

En analyse av de sju siste målingene TNS Gallup har laget for TV 2 er alt annet enn oppmuntrende lesing for Kristelig Folkeparti drøye fire måneder før valget.

Et snitt av de sju målingene gir en oppslutning på 4,5 prosent, og det er langt flere av partiets tidligere velgere som forsvinner enn de klarer å rekruttere nye.

Mer enn 40 prosent av de spurte som sier de vil stemme på KrF er nå over seksti år. Dette er også den eneste aldersgruppen hvor partiet har en oppslutning over sperregrensen, mens de ligger godt under fire prosent blant de yngre velgerne.

Mens én av de sju siste målingene har hatt partiet under sperregrensen, har fire målinger vært på 4-tallet, mens to målinger har gitt over fem prosent. Kvinnene drar partiet opp, mens de havner under sperregrensen blant menn.

Påtoppende partileder Knut Arild Hareide ville hatt problemer med å bli gjenvalgt til Stortinget fra Akershus. Heller ikke nestleder Dagrun Eriksen fra Vest-Agder ville kommet inn. Bare fra Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal har KrF sikre mandater.

Seks av ti velgere som har forlatt KrF til fordel for et nytt parti har gått til Høyre. I tillegg har to av ti velgere fra 2009 forlatt KrF til fordel for Fremskrittspartiet, like mange som de mister til de tre rødgrønne partiene.

Av de få nye velgerne som stemte på et annet parti og nå vil stemme KrF kommer flest fra Fremskrittspartiet, men like mange stemte på et av de rødgrønne partiene. Et lyspunkt for KrF er at hele to av tre av de nye velgerne er under 45 år.

I helgen velges Knut Arild Hareide til partileder for å gjenreise KrF. Tror du han vil klare oppgaven eller faller partiet under sperregrensen?

Her er Arbeiderpartiets største problem

Jens Stoltenbergs største problem er at mange velgere rømmer til Erna Solberg.

Jens-Stoltenberg-Kaffekopp

Selv om Arbeiderpartiet har gått frem på de siste målingene, viser bakgrunnstallene fortsatt at svært mange tidligere velgere i dag ville ha stemt Høyre.

En analyse av målingene TNS Gallup har laget for TV 2 det siste halvåret, viser at 57 prosent av velgerne som har snudd ryggen til Arbeiderpartiet ville ha stemt Høyre. I tillegg viser tallene at 16 prosent av velgerne som har forlatt Ap har gått til Frp.

april-barometeret var det høyere andel Ap-velgere som var lojale mot partiet enn de foregående månedene. Målingene det siste halvåret viser at 62 prosent av velgerne fra 2009 holder fast ved partiet. 19 prosent har satt seg på gjerdet, mens like mange har funnet seg et nytt parti, de fleste av dem har gått til Høyre.

Arbeiderpartiet mister få tidligere velgere til sine regjeringspartnere SV og Senterpartiet, men tallene viser at hele fire av ti nye Ap-velgere som stemte på et annet parti i 2009 brukte stemmeseddelen til SV, mens 12 prosent stemte Sp og 19 prosent Frp.

Mens Arbeiderpartiet samler 26 prosent av kvinnene som er intervjuet det siste halvåret, svarer 29,9 prosent av mennene at de vil stemme på partiet. Oppslutningen er omlag like stor i alle alders- og utdanningsgrupper.

Mens partiet har 36 prosents oppslutning blant ansatte i offentlig sektor, svarer 24 prosent av de ansatte i privat sektor at de vil stemme på partiet, som bare samler 18 prosent av de spurte som oppgir at de er selvstendige næringsdrivende.

Målingene fra TNS Gallup viser at partiet har høyest oppslutning i tradisjonelle røde fylker, mens høyrebølgen har slått hardest inn der Høyre gjorde det best på 80-tallet.

Arbeiderpartiet har opplevd en opptur på de siste målingene før landsmøtet, men mister fortsatt mange velgere til Høyre. Tror du velgerflukten nå stopper?

Svingdørpartiet Venstre

Trine Skei Grande drømmer om å gjenreise Venstre. Men halvparten av velgerne som stemte på partiet ved forrige valg har forsvunnet.

Skei-Grande-Blomster

En analyse av målingene TNS Gallup har laget for TV 2 det siste halvåret, viser at bare 56 prosent av velgerne som stemte på Venstre vil gjøre det igjen.

Venstre har like stor oppslutning blant kvinner som menn. Opslutningen er markant høyere blant velgere med høyere utdanning enn i resten av befolkningen.

Les mer om Venstre og norsk politikk på politisk.no

Blant velgere under 30 år er oppslutningen til venstre i følge tallmaterialet fra TNS Gallup/TV 2 nå dobbelt så høy som blant velgere over 45 år.

Sju av ti velgere som snur ryggen til Venstre forsvinner til Høyre. Partiet mister til sammenligning ganske få velgere til de andre partiene. Høyres suksess på målingene ser i følge tallene ut til å være det største problemet for Venstre.

Det er trangt i kampen om velgerne i sentrum. Men til forskjell fra KrF og Senterpartiet henter Venstre også en god del nye velgere, slik at de på snittet av målingene nå ligger over den skumle fireprosentstreken, sperregrensen.

Sju av ti nye Venstre-velgere som stemte på et annet parti ved forrige valg, stemte rødgrønt. Venstre henter klart flest nye velgere fra Arbeiderpartiet, men også fra de to andre rødgrønne partiene. Derimot kaprer de få velgere fra Høyre.

Med de nye velgerne kan Venstre etablere seg trygt over sperregrensen. men da må de få flere av sine tidligere velgere til å bli, og ikke forsvinne ut svingdøren til Høyre. Spørsmålet er om de bare er på utlån eller om de har forsvunnet for godt?

SV-leder på velgerjakt

Fortsetter velgerflukten fra SV kan partiet falle under sperregrensen i 2013.

Kristin-Halvorsen-Taler1

Siden 2009 har fire av ti velgere snudd ryggen til partiet, som henter få nye velgere. Derfor er SV-leder Kristin Halvorsen bekymret og søker nye velgere.

40 prosent av de tidligere SV-velgere som har funnet seg et nytt parti, har gått til Arbeiderpartiet. Det viser en sammenstilling av målingene TNS Gallup har laget for TV 2 det siste halvåret. Samtidig har hver sjette SV-velger som har funnet seg et nytt parti gått til Høyre eller Frp, og en like stor andel til Venstre.

Over halvparten av de få nye velgerne partiet har skaffet seg kommer fra Arbeiderpartiet. Partiet henter også en håndfulll velgere fra Senterpartiet og Venstre.

To av tre velgere som stemmer på SV er kvinner. Dersom bare menn hadde hatt stemmerett ville partiet havnet under sperrerensen med 3,6 prosent. Partiet står klart sterkere blant ansatte i offentlig sektor enn i øvrige yrkesgrupper.

Seks av ti SV-velgere har høyere utdanning. Partiet har klart høyere oppslutning blant velgere under 30 år enn i resten av befolkningen, men dette er også de velgere som ofte lar være å stemme på valgdagen.

Kristin Halvorsen innrømmer at hun var skuffet over valgresultatet for halvannet år siden. Siden den gang har velgerflukten fra partiet fortsatt. Nå varsler hun en ny offensiv for å lokke nye velgere til partiet. Tror du hun vil lykkes?

Liv Signe og gubbene

Hver tredje velger som vil stemme Senterpartiet er over 60 år, de fleste menn.

Navararsete-Borten

Under landsmøtefesten lørdag kveld tillot Sentrepartiet seg å fleipe med året som ligger bak. Magnhild Meltveit Kleppa ble overrakt et armbånd som hun feide under teppet og partileder Liv Signe Navarsete delte bare ut symbolske gaver.

Nå starter jobben frem mot høstens valg med å gjenreise et parti som har fått flere riper i lakken, partiets fremste oppgave er å skaffe nye velgere.

En analyse TNS Gallup har laget for TV 2 på bakgrunn av de seks siste målingene viser at seks av ti velgere som stemte på partiet i 2009 ville ha gjort det samme i dag. Senterpartiets problem er imidlertid at de rekrutterer svært få nye velgere. De få nye som kommer til henter partiet stort sett fra regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og SV.

Følg TV 2s nye nettsted for politikk http://politisk.no

Analysen viser at tre av ti velgere som har snudd ryggen til Senterpartiet i dag ville ha stemt Høyre, mens to av ti ville ha stemt Arbeiderpartiet. Nesten like mange går til Venstre, mens en av ti velgere som snur ryggen til Senterpartiet går til Frp.

Senterpartiet har størst oppslutning blant velgere over 60 år, mens de balanserer på sperregrensa om de spurte mellom 30 og 44 år får bestemme. Partiet har klart høyere oppslutning blant menn over 60 år enn blant yngre kvinner.

Under landsmøtet har partiet blant annet vedtatt en plan for å styrke unges økonomi. Sett sammen med Senterungdommens sjarmoffensiv for å få hjelp til å skaffe nye medlemmer og dermed flere unge velgere. Tror du de vil lykkes med planen eller vil Senterpartiet fortsatt være Liv Signe og gubbene etter høstens valg?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.