Category Archives: Valg 2009

Alene i valglokalet

Det er litt høytid over det å avgi en stemme. I dag opplevde jeg å være den eneste velgeren i lokalet både til stortingsvalget og kirkevalget.

Kanskje skyldes det lave oppmøtet i mitt valglokale i formiddag at det er rekordmange velgere som i år har forhåndsstemt. Bare i hovedstaden er det avgitt over 109.000 stemmer før valglokalene åpnet søndag formiddag.

I hele landet har antall forhåndsstemmer passert 707.489. Mange kommuner hadde valglokalene åpne i går, likevel er det mange som fortsatt ikke har stemt.

Spørsmålet er om det store antallet forhåndsstemmer gir økt valgdeltagelse elelr om Norge nå går mer i retning av nabolandene Sverige og Finland der mange forhåndsstemmer gjør at det er færre velgere besøker valglokalet valgdagen.

Alle de siste målingene viser i praksis dødt løp. Selv om overvekten av mandater ser stor ut, er det i realiteten svært få stemmer som skiller partiene i kampen om sistemandatene i flere av fylkene. Politikerne har dermed rett når de sier at alle stemmer teller.

Her i studio 2 begynner det meste å bli klart for kveldens store valgsending. Du kan følge oss på TV 2 fra klokken 20 og på Nyhetskanalen gjennom hele natta. I tillegg gir vi deg alle tallene på vår omfattende resultatside på tv2nyhetene.no.

Her er vippefylkene

Ikke alle fylker er like spennende, her er fylkene som kan avgjøre stortingsvalget.

TV 2s siste måling før valget viser at opposisjonspartiene ligger an til å vinne mandat i sju fylker, mens de rødgrønne ligger an til å vinne i to.

I Østfold tar Høyres andrekandidat Tage Pettersen et nytt mandat og vipper dermed May Hansen (SV) ut av Stortinget etter åtte år.

I Akershus ligger KrFs Knut Arild Hareide an til å ta revansje i forhold til fire år siden i kampen om utjevningsmandat mot Dagfinn Sundsbø (Sp).

I Hedmark kan Lars Joakim Hanssen kapre Fremskrittspartiets andre mandat. Det kan skje på bekostning av Karin Andersen (SV) som har sittet 12 år på Stortinget.

I Buskerud ligger Høyres andrekandidat Anders B. Werp kapre et nytt mandat. Det skjer i så fall på bekostning av Per Olaf Lundteigen (Sp).

I Vestfold ser Høyres andrekandidat Anne Gro Olafsen ut til å vippe Arbeiderpartiets tredjekandidat Steinar Gullvåg ut etter fire år.

I Aust-Agder ligger Høyres Svein Harberg an til å kapre et nytt distriktsmandat. Dermed kommer ikke Arbeiderpartiets andrekandidat Line Vennesland inn.

I Vest-Agder ligger Arbeiderpartiets andrekandidat Odd Omland an til å vippe Henning Skumsvoll (Frp) ut av Stortinget etter fire år.

I Møre og Romsdal kan Torgeir Dahl kapre et nytt mandat for Høyre, mens Mette Hanekamhaug kan ligge an til å ta et ekstra mandat for Frp. Det skjer i så fall på bekostning av Bjørn Jacobsen (SV) og Leif Helge Kongshaug (V).

I Nord-Trøndelag ligger Arbeiderpartiets tredjekandidat Susanne Bratli an til et nytt mandat, mens Venstres Andre Skjelstad kan miste mandatet.

Dersom velgerne gjør som den siste målingen ligger det an til et svært knapt borgerlig flertall, men i flere av fylkene er kampen om sistemandatet svært jevn. Hvem tror du kommer til å kunne kalle seg valgvinner mandag kveld?

De rødgrønne nærmer seg

Det er fortsatt borgerlig ledelse, men de rødgrønne partiene haler litt innpå.

Selv om de siste målingene til TNS Gallup/TV 2 har vist flertall for opposisjonen, er ikke forspranget større enn at det kan snu i løpet av helgen.

Det løpende gjennomsnittet på målingene viser at de rødgrønne lørdag formiddag har 45,9 prosent (+0,4 siden forrige lørdag), mens opposisjonspartiene ligger fast på 51,1 prosent. Enkelte av målingene som inngår i snittet er noe gamle, og de fanger dermed ikke like godt opp endringene som har skjedd de siste dagene.

De fleste målingene de siste dagene tyder på at Høyre har valgvinden i ryggen. Erna Solberg ble den store valgtaperen i 2005, nå kan hun bli vinneren.

I motsatt ende av skalaen sliter Sosialistisk Venstreparti. Kristin Halvorsen dumpet fra gode målinger til 8,8 prosent ved valget i 2005. Nå viser gjennomsnittet for partiet 7,2, godt hjupet av Synovate/Dagbladet som ofte måler SV høyere enn andre.

Kristin Halvorsens problem illustreres godt om man kaseter et blikk på de lokale målingene. SV har knapt hatt fylkesmålinger over valgresultatet fra 2005.

Selv om de borgerlige partiene i øyeblikket leder med 5,2 prosent, er det viktig å huske på at valgordningen favoriserer regjeringspartiene. De kan få flertall med mellom to og tre prosents lavere oppslutning enn opposisjonen.

Disse er mest utro

Hva er det Kristin Halvorsen og Lars Sponheim egentlig har til felles ved valget?

Begge leder partier som i følge de siste målingene fra TNS Gallup/TV 2 ligger an til å gjøre et dårligere stortingsvalg enn for fire år siden.

Velgerne er mer utro mot Halvorsen og Sponheim enn de andre partiene. Målingen vi presenterte onsdag kveld viser at bare halvparten av velgerne som stemte SV og Venstre for fire år siden sier at de vil gjenta sitt valg på mandag.

Kristin Halvorsens største problem heter Jens Stoltenberg. Tallene fra TNS Gallup viser at mer enn hver fjerde SV-velger fra 2005 har rømt til storebror i regjeringen. Lars Sponheim har på sin side to jevnstore motstandere. Mens hver sjette Venstrevelger har rømt til Erna Solberg og Høyre, har hver fjerde satt seg på gjerdet.

Tallene fra onsdag viser at tre av fire velgere som stemte på Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil gjøre det igjen. For KrF og Høyre er tallet sju av ti, mens seks av ti Senterpartivelgere er trofaste mot sitt gamle parti.

For fire år siden mobiliserte Venstre den siste uka av valgkampen. Partiet løftet seg fra et nivå under sperregrensa til sitt beste valgresultat siden 1969 på 5,9 prosent. Utviklingen var stikk motsatt for SV. Partiet lå høyt på målingene. Tre dager før valget falt de for første gang på lang tid under 10-prosent hos TNS Gallup. De fikk 8,8.

Dersom Sponheim og Halvorsen klarer å få flere tidligere velgere til å vende tilbake til partiene, kan de løfte seg. Om ikke kan innspurten bli tung for de to.

Kampen mot sofaen

Sofaen er den relle hovedmotstanderen for partiene ved valget 14. september.

Valgurne

Det er en uke igjen til du er med på valget av “Din neste statsminister”. Selv om du stemmer på partier er årets valg et klart regjeringsvalg. Nesten to uker etter de møttes til duell på TV 2 har Jens Stoltenberg gjort Erna Solberg til hovedutfordrer.

Men det er sofaen som er den største utfordreren til alle partiene. TNS Gallups løpende målinger for TV 2 viser at det i øyeblikket er 283.000 velgere som stemte på et parti for fire år siden som i dag ikke er sikre på hva de skal stemme.

Det er i praksis dødt løp på målingene. Omtrent like mange usikre velgere på begge sider. Mens 152.000 rødgrønne velgere ikke har bestemt seg er det 131.000 som stemte på et av opposisjonspartiene som er usikre.

Det er i Arbeiderpartiets rekker det finnes flest tidligere velgere som ikke har bestemt seg. Målt i andel er det imidlertid Senterpartiet som i øyeblikket har mest å hente fra sofaen. Lavest andel tidligere velgere som sitter på gjerdet finner vi i SVi.

Partienes evne til å mobilisere tidligere velgere som ikke har bestemt seg kan bli svært avgjørende for hvem som vinner valget om en uke.

Tidenes minst populære

Nå handler det ikke bare om å være populær, men også hvem som er upopulær.

Lørdag hevdet statsminister Jens Stoltenberg på TV 2 at Kjell Magne Bondeviks samarbeidsregjering var tidenes mest upopulære.

Den borgerlige samarbeidsregjeringen (2001-2005) fikk en blåveis ved valget i 2005. Tilbakegangen rammet Høyre og KrF, mens Venstre slapp unna regjeringsslitasje. Samlet fikk de tre partiene en oppslutning på 26,8 prosent etter 4 år.

Da Jens Stoltenberg var statsminister for sin første regjering (2000-2001) gikk det faktisk dårligere for regjeringen. Arbeiderpartiet gjorde i 2001 fra regjeringskvartalet sitt dårligste valg siden 1909 med 24,3 prosent av velgerne i ryggen.

De fleste sittende regjeringer taper oppslutning. Lokalpolitiker Tone Sofie Aglen (Sp) i Trondheim har nylig levert en masteroppgave ved NTNU der hun hevder at mediene var årsak til den store regjeringsslitasjen i 2005.

Dersom de rødgrønne beholder flertallet vil det være første gang siden Borten-regjeringen i 1969 at en flertallsregjering får fornyet tillit ved et stortingsvalg. Willoch-regjeringen ble rett nok sittende i 1985, men hadde ikke lenger flertall.

Mange velgere er fremdeles usikre, og mange vandrer mellom partiene. Dersom de rødgrønne beholder flertallet vil det være historisk, og ganske annerledes enn i 2001 da Stoltenberg ble vraket av velgerne.

Så jevnt at ingen tør spå

De rødgrønne svekker seg litt på gjennomsnittet av målingene denne uken.

Selv om de siste målingene til TNS Gallup/TV 2 og Synovate/Dagbladet har vist rødgrønn ledelse med knapp margin, henger de fortsatt etter på snittet.

TV 2s løpende gjennomsnittsberegning viser at de rødgrønne partiene får 45,5 prosents oppslutning, en tilbakegang på 0,6 prosentpoeng fra forrige lørdag. Opposisjonspartiene får flertall med 51,1 prosent, en fremgang på 0,2.

Den to siste ukene har pilen pekt nedover for Fremskrittspartiet. Gjennomsnittet gir dem i dag 25,0 prosent. Til sammenligning får nå Høyre, KrF og Venstre et gjennomsnitt på 26,1 prosent, og har dermed større oppslutning enn Frp.

Både Arbeiderpartiet og SV har fallende kurve sammenlignet med snittet for en uke siden. Arbeiderpartiet får 31,9 (-0,5), SV 7,5 (- 0,8), mens Senterpartiet får 6,1 (+ 0,6). Det gir en samlet tilbakegang for regjeringen på 0,6 prosentpoeng.

Selv om de borgerlige leder med 5,6 på gjennomsnittet er kampen uhyre jevn. Rødt kan fremdeles bli et nøkkelparti. Gjennomsnittet gir dem i øyeblikket 1,7. Selv om partiet ikke har vært inne på lokale målinger viser den siste målingen fra TNS Gallup/BA at Torstein Dahle bare mangler 2000 stemmer på mandat i Hordaland.

Valgordningen gjør at regjeringspartiene kan få flertall med mellom to og tre prosents lavere oppslutning enn opposisjonen. Dermed er det dødt løp en uke før valget.

Små bevegelser, store utslag

Det er små bevegelser mellom partiene, men mandatutslagene er likevel store.

Ukens første måling TNS Gallup laget for TV 2 viste at opposisjonspartiene har flertall med 88 mot regjeringspartienes 79 og Rødts to mandater. Det er små bevegelser i oppslutningen, likevel er det mange mandater som bytter plass.

Størst er endringen for Arbeiderpartiet. En tilbakegang fra forrige måling på 33,0 til 31,9 gir langt dårligere uttelling i mandater. Justeringen på 1,1 prosentpoeng gjør at mandatfordelingen bikker i Aps disfavør i mange fylker. 64 mandater på forrige måling blir redusert til 57 på den første TNS Gallup/TV 2-målingen denne uken.

Forklaringen er det såkalte styringstillegget. Det slo makismalt ut for Arbeiderpartiet ved valget i 2005 da de med 32,7 og over 10 prosents differanse til Frp plukket svært mange sistemandater i fylkene.

Arbeiderpartiet kom også godt ut av mandatfordelingen på målingen 26. august. Endringene til fordelingen 31. august viser hvor små marginene er i mange fylker. TV 2s beregninger fylke for fylke viser at det flere steder handler om svært få stemmer.

Mandattapet går ikke bare til de borgerlige partiene. Senterpartiet holder på denne målingen stillingen og plukker dermed distriktsmandater fra Ap. I neste runde fører det til at de mister utjevningsmandater, som i stedet går til andre partier.

Spenningen stiger i valgkampen

Regjeringspartiene haler innpå opposisjonen på målingene to uker før valget.

TV 2s løpende gjennomsnittsberegning viser at de rødgrønne partiene får 46,1 prosents oppslutning, en fremgang på et prosentpoeng fra forrige lørdag. Opposisjonspartiene får flertall med 50,3 prosent, en tilbakegang på 0,3.

Den siste uken har pilen pekt nedover for Fremskrittspartiet. Gjennomsnittet gir dem i dag 25,7 prosent. De er dermed fortsatt det eneste partiet som har et gjennomsnitt som ligger høyere enn valgresultatet i 2005.

SV har hatt noen gode målinger den siste uken, som gjør at gjennomsnittet har steget fra 7,3 til 8,1 prosent, den klart høyeste oppslutningen får partiet hos Synovate/Dagbladet med 10,4. Dette byrået har ofte SV høyere enn de andre.

Selv om de borgerlige leder med 4,7 på gjennomsnittet mot regjeringspartiene er kampen uhyre jevn. I forrige uke ga TNS Gallup/TV 2 for første gang i valgkampen rødgrønt flertall med Rødt på vippen, denne uken ble det rødgrønt uten Rødt.

Rødt kan bli et nøkkelparti og havne på vippen, men valgordningen gjør at regjeringspartiene kan få flertall med mellom to og tre prosents lavere oppslutning enn opposisjonen. Dermed nærmer det seg dødt løp to uker før valget.

Denne uken har det blant annet kommet Oslo-måling som gir Arbeiderpartiet svært sterke tall og et sjuende mandat med så knapp margin som mulig.

I Hordaland truer lederen av Rødt Venstreleder Lars Sponheim som på en av de to fylkesmålingene har det siste og mest utsatte mandatet.

Flere av fylkene får persondueller som kan bli helt avgjørende for hvem som vinner valget. På grunnlag av TNS Gallups måling for TV 2 denne uken har vi beregnet hvem som har de mest utsatte mandatene og hvem som kjemper for plass.

Tror du de rødgrønnes fremgang fortsetter neste uke, eller vil de borgerlige partiene slå tilbake og styrke det svært knappe forspranget på gjennomsnittet?

Nå smiler Stoltenberg

Jens Stoltenberg smiler og tror valgseier er innen rekkevidde for de rødgrønne.

Denne ukes TV 2-gallup viser rødgrønn oppslutning på 47,4 prosent, mens de borgerlige partiene får 49,5 prosent. Likevel får de rødgrønne partiene flertall med 86 mandater mot 82 for de borgerlige, mens det siste mandatet går til Rødt.

Mens SV i lengre tid har slitt med å mobilisere egne velgere fra forrige valg viser denne målingen at to av tre som sier de stemte SV i 2005 vil gjøre det igjen. Partiet har denne gang færre tidligere velgere som sitter på gjerdet enn de har hatt på flere målinger. Dersom dette gjentar seg kan det tyde på et lite løft for Kristin Halvorsen.

På motsatt side smiler Høyreleder Erna Solberg over at Høyre har høyere oppslutning enn valgresultatet. 14,6 er rett bare et 0,5 over historiens dårligste resultat for partiet, men det er første gang det skjer på TNS Gallup måling for TV 2 siden i juni.

Fra den første målingen i august da Frp fikk 26,5 prosents oppslutning har partiet falt med tre prosentpoeng til 23,4 prosent på denne ukens måling. Partiet har bedre grep om unge og eldre velgere enn blant velge mellom 30 og 60 år.

Oppturen til SV gjør at Venstre nå står tilbake som partiet med de minst lojale velgerne. Bare 58 prosent av Venstrevelgerne fra 2005 sier de vil gjenta sitt valg, mens hver tredje V-velger har funnet seg et nytt parti, de fleste av dem Høyre eller Ap.

For en uke siden var Rødt på vippen på målingen fra TNS Gallup/TV 2, denne gang har de rødgrønne flertall alene. Tror du de klarer å beholde ledelsen?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.