Category Archives: Valg 2009

Skal velgerne bestemme?

Åtte svenske politikere kom seg inn i Riksdagen som følge av egen popularitet.

Valgurne

I Sverige kan man bli valgt til Riksdagen dersom åtte prosent av partiets velgere setter et kryss ved kandidatens navn. I Norge må minst halvparten av partiets velgere gjøre det samme, og det er nesten umulig for politikere å drive personvalgkamp.

Siden svenskene åpnet for personvalg i 1998 har det blitt stadig mer populært blant velgerne. Ved høstens valg valgte hver fjerde velger å sette personkryss. Mange politikere fikk kyss og i åtte tilfeller klarte kandidater å ta seg seg inn i Riksdagen.

Blant de som vant på personstemmer var unge kandidater som Maria Ferm, Emil Källström men også politiske tungvektere som Sven-Erik Bucht.

Nå åpner imidlertid Arbeiderpartiets Martin Kolberg for å endre valgloven, slik at velgerne kan få innflytelse over hvem som blir valgt inn på Stortinget. For et år siden åpnet Senterpartiets Ola Borten Moe for det samme.

Høyre har alledere fremmet forslag om personvalg, og denne uken skal kontrollkomiteen på Stortinget ha åpen høring om valgloven. I dag er det partiene som har all makt over hvilke kandidater som blir valgt inn i nasjonalforsamlingen.

Mener du velgerne bør få større innflytelse på hvem som blir valgt?

Hva er viktigst for deg?

Velgerne har svært ulike vurderinger av hvilken enkeltsak som var viktigst i høst.

To måneder etter stortingsvalget er alle partiene i gang med sine evalueringer av resultatet. Mens noen er svært tilfreds vil andre satt i gang fornyingsprosser.

I valgdagsmålingen TNS Gallup laget for TV 2 ba vi velgerne oppgi den enkeltsaken som var viktigst for stemmegivningen. Tallene viser at velgerne til Arbeiderpartiet og Høyre deler seg mellom flere saker, mens de andre i større grad er ensakspartier.

Arbeiderpartiets velgere var mest opptatt av eldreomsorg, skole og arbeidsledighet, mens Høyres velgere svarte skole, skatter og avgifter og eldreomsorg.

Fremskrittspartiets velgere oppga innvandringspolitikk som den viktigste saken, Senterpartiets velgere svarte distriktspolitikk, KrFs velgere svarte familiepolitikk, mens velgerne til Sosialistisk Venstreparti og Venstre begge svarte miljø- og klimapolitikk.

Fordelingen er ikke uventet, ettersom den langt på vei følger de prioriteringene partiene selv hadde foran valget. Tallene viser også at velgere over 60 år ikke uventet er mest opptatt av eldreomsorg, mens de yngste velgergruppene setter skole/utdanning, skatter/avgifter, miljø/klima og innvandring høyere enn de eldre.

Flere av bakgrunnsvariablene tyder på at folk i stor grad stemmer på partier som vektlegger saker som ligger nær deres egen hverdag.

Hvilken enkeltsak mener du er viktigst frem mot neste valg?

Unge og usikre

Har du vurdert å lukke øynene og trekke stemmeseddel når du står i valglokalet?

Valglokalet

Det er faktisk noen som bestemmer seg for hvilket parti de skal stemme på først etter at de har gått inn i valglokalet, men de utgjør et lite mindretall.

Ungdommen er mest usikre. Bare 54 prosent av velgerne under 30 år bestemte seg for hvilket parti de skulle stemme på mer enn fire uker før valgdagen. Det betyr at valgkampen i stor grad kan ha påvirket hvordan de unge velgerne stemte.

Tallene er hentet fra valgdagsmålingen TNS Gallup laget for TV 2, og viser at 24 prosent av de unge velgerne bestemte seg for hvilket parti de skulle stemme på i løpet av valgkampen, mens hele 14 prosent bestemte seg først på valgdagen.

Mens de unge er usikre og vurderer flere partier er det motsatt blant de eldre velgerne. Hele 78 prosent av velgerne over 60 år bestemte seg for hvilket parti de skulle stemme på mer enn fire uker før valget. 15 prosent av de eldste velgerne bestemte seg i løpet av valgkampen mens bare seks prosent bestemte seg på valgdagen.

Tallene viser at det er små forskjeller på når menn og kvinner bestemte seg. Derimot er det klare forskjeller målt på utdanningsnivå. De som oppgir at de har høyere utdanning bestemte seg i mindre grad før valgkampen enn de som ikke har det.

Selv om mange bestemmer seg før valgkampen, viser tallene at valgkamp påvirker, særlig de unge velgerne som i mindre grad enn andre bestemmer seg tidlig. Hva tror du er årsaken til at de unge velgerne er mest usikre på partivalg?

Kampen mot sperregrensa

Den første målingen fra TNS Gallup etter valget sender Kristelig Folkeparti under sperregrensa, mens Venstre klatrer over med et nødskrik.

Det har gått nøyaktig tre uker siden valget når TV 2 i kveld presenterer den første målingen etter høstens Stortingsvalg. Tallene viser at kampen mot sperregrensa kan bli sentral for flere av partiene frem mot neste stortingsvalg i 2013.

Mens det på valgdagen var Venstre som manglet 0,1 på sperregrensa, er det på kveldens TV 2 måling Kristelig Folkeparti som kryper under med 3,7. Bakgrunnstallene viser at de tre ukene som har gått siden valget har ført til at hver tredje spurte som sier de stemte på KrF har snudd ryggen til Dagfinn Høybråten. Halvparten har gått til Høyre.

Nedturen for KrF kommer bare tre uker etter historiens dårligste valgresultat for partiet. Det pågår en intens debatt i organisasjonen om partiet skal bli et bredere folkeparti eller fokusere mer på de kristne grunnverdiene frem mot neste valg.

Valgdagsmålingen for tre uker siden ga et bilde at et parti som har store problemer. Resultatet fra stortingsvalget viste at det bare var i 10 kommuner KrF gikk frem med ett prosentpoeng eller mer, partiet gikk tilbake i alle fylker. Også i kjerneområdene, de såkalte bedehuskommunene var tilbakegangen stor for KrF.

Tre uker etter valget kjemper to partier mot sperregrensa. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har den forløpig på avstand, men frykter nok å havne i samme situasjon. Fireprosentstreken utgjør stor forskjell – på selve valgdagen.

Tror du noen av partiene på Stortinget havner under sperregrensa i 2013?

Opposisjonen vant ungdommen

Jens Stoltenberg vant valget, men har ikke like godt grep om de unge velgerne.

Valglokalet

Valgdagsmålingen fra TNS Gallup/TV 2 i 2005 viste at de rødgrønne partiene hadde en oppslutning på 48 prosent blant velgere under 30 år. Årets valgdagsmåing fra TNS Gallup viser at oppslutningen blant de unge velgerne har falt til 42 prosent.

Målingen viser at Arbeiderpartiet økte oppslutningen i alle aldersgrupper over 30 år. Størst var fremgangen blant velgere mellom 30 og 44. Den eneste aldersgruppen der Arbeiderpartiet ikke styrket seg var blant velgere under 30 år.

En sammenligning av tallene i de to målingene viser at ingen av de rødgrønne partiene kapret en større andel av velgere under 30 år enn for fire år siden. Sosialistisk Venstreparti som ble en av valgets store tapere mistet velgere i alle aldersgrupper under 60 år. Særlig blant kvinner under 30 år hadde SV klart lavere oppslutning i år.

For fire år siden da Høyre gjorde sitt dårligste stortingsvalg viste valgdagsmålingen til TV 2 at bare 12 prosent av velgerne under 30 år stemte på partiet. Årets måling viste til sammenligning at 19 prosent av de unge sier de stemte Høyre.

Opposisjonspartiene som i følge valgdagsmålingen i 2005 fikk støtte fra 44 prosent av de unge velgerne samlet ved vårens valg 54 prosent av velgerne under 30 år. I de andre aldersgruppene var oppslutningen om opposisjonen stabil.

Hva tror du er årsaken til at flere unge stemte borgerlig enn for fire år siden?

Så jevnt var valget

Riksvalgstyret har nå endelig godkjent valget, det ble rødgrønt med små marginer.

Valgurne

Resultatene viser at det ble en svært jevn kamp om flere av de siste mandatene.

Nærmest til å kapre en stortingsplass over blokkgrensene var Lars Sponheim. Den avtroppende Venstrelederen manglet bare 338 stemmer for å kapre det siste distriktsmandatet i Hordaland fra Arbeiderpartiet.

I Vestfold manglet Høyres Anne Gro Olafsen bare 750 stemmer på å kapre et det siste distriktsmandatet fra Arbeiderpartiets Steinar Gullvåg.

I Vest-Agder var Arbeiderpartiets Odd Omland nærmest til å kapre et nytt mandat. Med 846 stemmer ekstra hadde han vippet ut Henning Skumsvoll (Frp).

Dramaet i Rogaland endte med at Karmøyordfører Kjell Arvid Svendsen (KrF) til slutt manglet 187 stemmer på å ta sistemandatet fra Bente Thorsen (Frp).

I Sogn og Fjordane fikk Bjørn Lødemel (H) utjevningsmandatet, men han manglet bare 995 stemmer på å ta det siste distriktsmandatet fra Tor Bremer (Ap).

I Finnmark fikk Høyres Frank Bakke Jensen utjevningsmandatet, med 644 ekstra stemmer hadde han tatt distriktsmandatet fra Ingalill Olsen (Ap).

Eksemplene viser hvor jevnt årets stortingsvalg egentlig var. Noen få velgere i flere fylker kunne ha endet sammensetningen av Stortinget. Resultatet ble 86 til de rødgrønne mot 83 borgerlige, noe særlig jevnere er det vanskelig å få det.

KrF i skyggenes dal

Dagfinn Høybråten skulle gjenreise Kristelig Folkeparti. Høstens valg ble det dårligste i partiets historie med bare 5,5 prosent av velgerne.

Dagfinn HøYbråTen 09

Bakgrunnstallene i TNS Gallups valgdagsmåling for TV 2 viser at sju av ti som stemte KrF for fire år siden valgte samme stemmeseddel i år. Det gir partiet mer lojale velgere enn de to andre taperne, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

Tallene viser at åtte prosent av KrF-velgerne fra forrige valg forsvant til Fremskrittspartiet, mens seks prosent forsvant til Høyre. Det var bare halvparten så mange tidligere KrF-velgere som valgte å stemme på et av de rødgrønne partiene som på et partiene på høyresiden. Kun fem prosent av KrF-velgerne fra forrige stortingsvalg valgte i følge valgdagsmålingen til TV 2 å bli sofavelgere.

KrF gikk tilbake i samtlige av landets fylker. Tilbakegangen var stor i det tradisjonelle bibelbeltet, som vi har definert som bedehuskommuner.

Kommunen med størst fremgang var Evje- og Hornnes hjemkommunen til KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad. Han kapret utjevningsmandatet i Aust-Agder. Det var her, i Vest-Agder og Rogaland at KrF oppnådde tosiffrede tall ved stortingsvalget.

Bakgrunnstallene fra valgdagsmålingen viser at KrF har dobbelt så høy oppslutning blant velgere over 60 år som de har blant de yngste velgerne. Tror du KrF vil klare å reise seg eller er partiet i ferd med å forsvinne fra norsk politikk?

Velgerflukten fra SV

For andre valg på rad har tidligere velgere snudd ryggen til Kristin Halvorsen.

Halvorsen

Ingen andre partier gikk like mye tilbake som Sosialistisk Venstreparti ved årets stortingsvalg. For fire år siden tapte SV på oppløpssiden og endte på 8,8 prosent. I år forsatte tilbakegangen for finansministerens parti som endte på 6,2 prosent.

Valgdagsmålingen TNS Gallup laget for TV 2 viser at bare 52 prosent av velgerne som stemte på Sosialistisk Venstreparti i 2005 brukte den samme stemmeseddelen i år. Tre av ti tidligere SV-velgere foretrakk regjeringsstorebror Arbeiderpartiet. Målingen viser at tre av fire som stemte på SV ved stortingsvalget er kvinner.

Kristin Halvorsen er leder for et parti som gikk tilbake i samtlige av landets fylker. Størst var tilbakegangen i Nord-Trøndelag der profilen Inge Ryan takket for seg. Etterfølgeren fikk ikke tillitt av velgerne med en tilbakegang på 5,0 til 6,5 prosent.

Valgresultatene viser at det bare var 11 kommuner med økt oppslutning for SV. De tre med størst fremgang var samekommunene Nesseby, Karasjok og Tana.

Nesseby ble SVs beste kommune ved valget med 16,9 prosent, hjemkommunen til den nye listetoppen Kirsti Bergstø. Beste SV-fylke ble Oslo med 10,3 prosent (- 3,1), mens partiet havnet under sperregrensa i Møre og Romsdal og Vest-Agder.

I Audnedal og Hægebostad stemte bare 0,9 prosent på SV. Det er to eksempler på at partiet ikke klarte seg like bra i distriktene som i byene.

I 2001 gjorde Sosialistisk Venstreparti sitt beste valg med 12,5 prosent. Åtte år senere er partiet halvert til 6,2. Tror du SV vil holde på velgerne om fire år?

Her snublet Sponheim

Venstre trodde på et resultat over sperregrensa, da måtte de gjort et like godt valg i resten av landet som de klarte i de største byene.

Sponheim

Bakgrunnstallene i TNS Gallups valgdagsmåling for TV 2 viser at bare 42 prosent av Venstrevelgerne fra 2005 valgte å stemme på partiet igjen. Venstre mistet 19 prosent av de tidligere velgerne til Høyre. Nesten like mange forsvant til Arbeiderpartiet, men også en del tidligere Venstrevelgere valgte å stemme Kristelig Folkeparti.

Forhåndsstemmene viser at Venstre lå over sperregrensa med en oppslutning på 4,44 prosent. Det var dermed på oppløpssiden det glapp for Sponheim.

Valgresultatene viser at Venstre gikk tilbake i alle fylker unntatt Finnmark. Størst var tilbakeganagen i Møre og Romsdal og Oslo. Hovedstaden var beste Venstrefylke med en oppslutning fra velgerne på 6,4 prosent.

I nynorsk-kommunene hvor Venstre historisk har stått sterkt gikk de markert tilbake. Beregninger TV 2 har laget viser at dersom partiet hadde klart å gjøre et like godt valg i resten av landet som i storbyene ville de klart sperregrensa.

Lars Sponheim vender hjem til Ulvik. Fremdeles er det den kommunen i landet hvor Venstre fikk størst oppslutning med 15 prosent, men selv i hjemkommunen til partilederen og generalsekretær Terje Breivik er det et skadeskutt Venstre etter valget.

Det var bare 14 kommuner hvor Venstre opplevde fremgang ved valget. I følge partiet har imidlertid medlemmene strømmet til etter valgnederlaget. Venstre tror de kan reise seg igjen, som de har gjort tidligere. Hva tror du om Venstres fremtid?

Regnefeil førte til kaos

En regnefeil i prognosene førte til kaos i mandatfordelingen ved stortingsvalget.

Valgurne

Jeg skrur klokka et døgn tilbake, til kvelden etter valget. Sammen med vår tallknuser og regnemester Terje Sørensen sitter jeg i redaksjonen og går igjennom hvem som har kommet inn på Stortinget og hvem som er ute i alle landets fylker.

Når vi kommer til Rogaland oppdager vi noe merkelig. De opptalte stemmene viser at det er Fremskrittspartiet som skal det siste mandatet i fylket, ikke Kristelig Folkeparti slik prognosene til Statistisk Sentralbyrå forteller.

Vi ser på hverandre og kontrollregner. Operasjonen er ikke så vanskelig. Det er jo tross alt bare stemmetallene som skal divideres med delingstallet, en operasjon som tar 15-20 sekunder på en kalkulator. Det er feil i prognosene.

I formiddag benektet SSB overfor Haugesunds avis at de hadde gjort noen feil. “Nå er resultatet for Rogaland endelig. Det viser at Kjell Arvid Svendsen beholder plassen med 180 stemmers margin. Det bekrefter Arvid Lysø, prosjektleder i Statstisk sentralbyrå over Haugesund Avis”. Saken ble publisert 10.53. De opptalte stemmene viste da som kvelden før at Svendsen ikke ville komme inn, men at det siste mandatet i Rogaland gikk til Fremskrittspartiets fjerdekandidat Bente Thorsen.

Noen timer senere ble prognosen korrigert. Mandatfordelingen ble slik vår regnemester mente den skulle være etter å ha regnet i 15 sekunder tirsdag kveld.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa bekrefter at det var en feil i prognosemodellen til SSB. Dermed kunne mandatfordelingen vært korrekt langt tidligere, dersom myndighetene hadde brukt valgresultatet til å beregne mandater.

Valgforsker Hanne Marthe Narud rister oppgitt på hodet og synes synd på de to som har trodd de var stortingsrepresentanter. De to vet ikke helt hva de skal tro.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.