Category Archives: Samferdsel

Nå ryker jobbene

Entreprenøren Skanska kutter 800 årsverk i Norge. Nå starter nedbemanningen.

Lundteigen Gravemaskin

Det er en gigant i bygge- og anleggsbransjen som nå kutter kraftig i arbeidsstokken. Skanska er en stor aktør når det gjelder bygging av boliger, næringsbygg og samferdselsprosjekter. Dagens oppsigelser er dramatiske.

Skanska varsler nedbemanning på 3200 i Norden. Samtidig kansellerer Selvaag prosjekter og varsler permitteringer. De to blir neppe alene om å nedbemanne.

Prognosene for bygge- og anleggsmarkedet har i lengre tid vist fallende ordrereserve og alle piler har pekt i retning av at ledigheten ville øke dramatisk.

I flere reportasjer og bloggposter har jeg beskrevet et Norge som forfaller. En ordning som skulle gi kommunene økt mulighet til å vedlikeholde skoler ble avviklet av den rødgrønne regjeringen for et år siden. Den blir gjeninnført neste år. Selv om bevilgningene til vedlikehold av veiene har økt, blir veiene stadig dårligere.

I induistrien har finanskrisen vært synlig en stund. Mange bedrifter har nedbemannet. Nå kommer krisen for alvor til bygge- og anleggsbransjen.

Byggenæringen gjentar kravet fra tidligere i høst om at regjeringen må iverksette en rekke strakstiltak for å berge arbeidsplasser. Så langt er få tiltak iverksatt og BNL frykter at regjeringen ikke har innsett alvoret i situasjonen.

Tror du Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen vil lytte til innspillene nå?

BLOGGER DU? Lag en lenke til tv2nyhetene.no og ping din blogg hos Twingly.

Damer i bitter strid

Tre års taushet ble brutt da en tidligere statsråd i går flesket til mot sin etterfølger.

Torill Skogsholm

Jeg er en av de journalistene som jobbet med samferdsel over mange år. Jeg har gjort en lang rekke intervjuer med statsrådene i løpet av disse årene.

Torill Skogsholm var sjelden statsråden med store ord, da hun nå tok bladet fra munnen slo hun virkelig på stortromma, kraftig provosert av sin etterfølger.

Det var spørretimen på onsdag som fikk Skogsholm til å snakke. Der hevdet Liv Signe Navarsete at hun ikke hadde løftet en finger på fire år.

Hun bløffer og snakker usant, sa Skogsholm da jeg møtte henne utenfor Stortinget. Se video av krangelen mellom to samferdselstoppene her.

Skogsholm innrømmer at Navarsete bruker mer penger enn hun gjorde, men hevder det minner henne litt om spillegalskap, pengebruk uten mål og mening.

Hva synes du er feil med norsk samferdselspolitikk og hvilke råd vil du gi til politikerne for å løse problemene?

Norge forfaller

Råtne skolebygg, idrettshaller uten vegger og dårlige veier. Norge forfaller.

Byggeplass foto Kjetil Løset

Denne uka kom det en rapport som viste at det er et enormt etterslep på vedlikehold av offentlige bygninger. Det trengs rundt 100 milliarder kroner til vedlikehold de neste 10 årene for å sette byggene i stand, viser rapporten som er laget på oppdrag av KS.

Størst er forfallet på skolene. Her trengs det rundt 65 milliarder kroner til oppussing. Tallene bør ikke overraske. I april kom en kartlegging som viste at halvparten av landets skoler bryter forskriftene om helsevern i skolen.

Elevorganisasjonen truer nå med å politianmelde statsråd Bård Vegar Solhjell, dersom ikke regjeringen sørger for fortgang i oppussingen av skolebygg.

Det er noen år siden det ble laget en tilsvarende kartlegging i samferdselssektoren. Men det såkalte veikapitalprosjektet viser både riksveiene og fylkesveiene har et enormt behov for vedlikehold.

Selv om bevilgningene har økt har det blitt mer vei med dårlig standard. Under halvparten av de viktigste veiene våre har fått stempelet godkjent.

Neste år spår NAV at ledigheten vil øke, spesielt innenfor bygge- og anleggsbransjen. Det betyr at flere hender som kan vedlikeholde bygninger og veier, om regjeringen sørger for bevilgninger i neste års statsbudsjett. Tror du de kommer til å gjøre det?

Når kommer milliardene?

Jens Stoltenberg frister med milliarder til vei og bane, men vil ikke si hvor mye.

Vegbilde3

Det er ikke så lenge igjen til regjeringen skal legge frem Nasjonal Transportplan for de neste ti årene. Behovene er store. Partiene slåss om å være best på vei og bane.

Statsminister Jens Stoltenberg lovet i dag at skal det bevilges flere titalls milliarder ekstra de neste ti årene. Hvor mye som kommer får vise i de årlige budsjettene.

Siden 2002 har lengden med riksvei som har dårlig eller svært dårlig vegstandard økt med omlag 1600 km. Det står på side 42 i årets samferdselsbudsjett. Regjeringen innrømmer i budsjettet at det de lovet å gjøre i den forrige transportplanen ikke var nok til å opprettholde den såkalte vegkapitalen. Behovene til jernbane er også store.

Da transportetatene la frem sine såkalte stamnettutredninger for et par år siden viste de at det er utbyggingsbehov på rundt 400 milliarder kroner. Vil regjeringen ha høyhastighetstog kommer en ekstraregning på mellom 60 og 300 milliarder.

Spørsmålet er hvor langt Stoltenberg & co vil gå når budsjettene kommer. I dag sa han ingenting om når pengene skal komme. Tror du regjeringen vil innfri?

Hvor går neste ras?

Ingen vet når raset kommer, men mange steder i landet går folk rundt med kontstant frykt for et nytt ras.

1284

Søndag kveld løsnet store steinblokker og raste ned fra fjellsida over riksvei 70 mellom Sunndalsøra og Ålvundeid i Møre og Romsdal. I bokhylla mi står det en rapport om rassikring i dette fylket. Den ble laget av Statens Vegvesen i 1997. Strekningen hvor det i går kveld gikk ras er beskrevet som en av mange rasutsatte.

Rapporten om rasfare i Møre og Romsdal fylke er på 126 sider. Den inneholder detaljerte kart og forklaringer og beskriver nødvendige tiltak. En nasjonal rassikringsgruppe beregnet for seks år siden at det er rundt 1700 veistrekninger som trenger rassikring og at prislappen ligger på rundt femten milliarder kroner.

I statsbudsjettet for inneværende år har regjeringen under post 31 prioritert ni større rassikringsprosjekt som alle ble startet opp i fjor. Sammen med andre bidrag er innsatsen for rassikring på 520 millioner kroner.

Det er ingen tvil om at behovene for sikring av veiene mot ras er enorme. Ingen vet hvor raset går neste gang, ingen vet heller når det kommer. I 1999 skrev Samferdselsdepartementet en rapport som viser at det er få dødsulykker knyttet til ras, men at steinras og snøskred årlig fører til svært mange stengte veier.

En rapport fra Møreforskning som kom i januar i år viser at det er enorme samfunnsøkonomiske kostnader når det går ras. Rapporten konkluderer med at det vil lønne seg for samfunnet å satse mer på rassikring.

Hva menerdu myndighetene bør gjøre med de mange rasfarlige veistrekningene?

Kampen om veimilliardene

Vei ser ut til å bli en av de viktigste sakene for politikerne et år før valget. Alle har en veistump de er opptatt av.

E39 FartsgrenseMot slutten av året skal regjeringen legge frem transportplanen for de neste ti årene. Høringsrunden viser at behovene til investeringer er rundt 100 milliarder mer enn hva regjeringen bestemte at det skulle planlegges for.

En rekke av de viktigste veistrekningene (de såkalte stamveiene) er fortsatt ikke brede nok til å bli belønnet med gul midtstripe, og rundt storbyene er det ofte trafikkaos. Det er ikke så rart at lokalpolitikerne landet rundt nå krever at regjeringen åpner pengesekken.

Før sommerferien fortalte vi på TV 2 at blant annet at asfalt har steget kraftig i pris, uten at bevilgningene til veibygging har økt.

Nå krever derfor Senterpartiets transportpolitiske talskvinne Jenny Klinge at regjeringen ikke bare må innfri løfter om mer penger, men også sørge for at det bygges like mye vei som regjeringen lovet. For de neste ti årene mener partifellen til samferdselsministeren at bevilgningene til vei og jernbane bør økes med opp mot 50 prosent fra dagens nivå.

Også Høyreleder Erna Solberg har varslet at vei blir den viktigste valgkampsaken for partiet. Kampen om å ha den største pengesekken til veibygging før valget er utvilsomt i gang.

Det er ingen tvil om at vei engasjerer. Valgdagsmålingen til TV 2 i 2007 viste at samferdsel er i ferd med å bli en viktig sak også når velgerne skal bestemme seg. Når kampen om transportmilliardene havner i Stortinget er Stortingsvalgkampen godt i gang.

Fortell meg gjerne om en veistrekning du har erfaring med og hva du mener politikerne bør gjøre med veiene.

Bensinprissjokket

Jeg holdt på å kjøre av veien da jeg fikk øye på dette skiltet for noen dager siden Jeg fikk bensinprissjokk.

Feilprising. Foto: Kjetil Løset/TV 2

36,92. Jeg måtte stoppe bilen og gni meg i øynene. Ja, det stod fortsatt 36,92 på skiltet ved Statoilstasjonen i Vanylven en kveld i forrige uke, som bildet jeg tok beviser. Selvsagt var det en feil. Betjeningen ved stasjonen jobbet hektisk for å rette den, og noen minutter senere var korrekt pumpepris på plass.

Tidligere i sommer kom nyheten som ikke overrsaket bilistene. Vi har verdens dyreste bensin. Men selv om oljeprisen nå er på vei ned igjen etter å ha vært rekordhøy, fortalte tv2nyhetene.noi helgen at pumpeprisen her hjemme ikke er like raskt på vei ned som i våre naboland. Se TV 2-innslaget her.

En pumpepris på 36,92 får vi neppe oppleve. Men som jeg har omtalt i en tidligere post på denne bloggen mener det svenske forskningsinstituttet SIKA at bensinprisen må dobles for at folk skal kjøre mindre bil. Noe av det samme mener forskere her hjemme. Jeg har allerde fylt tanken til en literpris på 14,35 i sommer.

Bensinpris engasjerer. Aksjonsgrupper mot økt bensinpris har samlet stor oppslutning på nettet. Men de blir møtt av aksjoner som “folk som drømmer om større ting enn billigere bensin”. Hva mener du?

– Landevegsrøveri

Landevegsrøveri, tordnes det fra distriktene. Det er forsaget om å ta vegpenger fra distriktene for å utføre mer trafikksikringsarbeid på vegene rundt storbyene som provoserer.

E39. Foto: Kjetil Løset/TV 2

Forskningsleder Rune Elvik i Transportøkonmisk institutt tok denne uka til orde for at vegpengene bør omprioriteres.”Relativt mindre bør brukes til utbygging av veger i områder med lite trafikk”, sa han i et radiointervju. Han mener altså at det bevilges nok penger til veg, men at en større andel bør brukes på trafikksikringstiltak.

Dermed tar forskningslederen steget ut i prioriteringsdebatten. Den har vært politikernes arena, kanskje særlig distriktspolitikernes. Samferdselskomiteen på Stortinget (som nå er omdøpt til Transport- og kommunikasjonskomiteen) har nemlig alltid hatt en klar overrepresentasjon av distriktsrepresentanter.

Kanskje er årsaken at vegbygging har vært helt avgjørende for utviklingen av distriktene, men det kan også fortelle noe om at politikerne fra sentrale strøk av landet ikke har tatt samferdsel like mye på alvor.

Utspillet fra Elvik kommer akkurat når samferdselsminister Liv Signe Navarsete skal gjøre de politiske prioriteringene for transportplanen som skal gjelde de neste ti årene.

Redaktøren av lokalavisa Fjordingen, Bengt Flaten er en av mange i distrikts-Norge som er mektig provosert. Landevegsrøveri, tordner han på lederplass. Han hevder TØI-forskeren har glemt at et liv er like mye verdt om det går tapt på vegen i distriktet som i sentrale strøk.

Mener du det går an å velge enten trafikksikkerhet eller vegbygging? Hva er i så fall viktigst? Er dagens vegbudsjett stort nok eller bør det få en solid økning i den neste transportplanen?

Hvem vil ha mest vei?

De mange trafikkulykkene så langt i år har ført til ny debatt om vegstandarden. Neste års valg kan bli en kamp hvor partiene overbyr hverandre med løfter om hvem som vil satse mest på samferdsel.

Så langt i år har 40 ungdommer mistet livet i trafikken. De dystre tallene fikk både UP-sjefen og Trygg Trafikk til å slå alarm. Frp krevde strakstiltak fra regjeringen. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete svarer på nettstedet Yeye i dag. Hun truer unge førere som bryter trafikkreglene med en ekstra prikk i førerkortet.

NAF betegnet for noen dager siden vegnettet i Norge som et vegnett med russisk standard. TV 2 har i flere reportasjer dokumentert hvor lang tid det vil ta å skaffe landet et tilfredsstillende vegnett, dersom ikke bevilgningene økes betraktelig. I tillegg har prisene på flere av prosjektene skutt i været og nå kuttes det.

Siden 60-tallet har innbyggerne langs den ulykkesutsatte E6 i Gudbrandsdalen fått løfter om ny veg. Denne uken ble feriebilistene møtt av aksjonister. Samferdselsministeren svarte med å be bilistene følge trafikkreglene, i en dugnad for å få ned tallet på ulykker. Samtidig har Høyreleder Erna Solberg lovet storsatsing på vei, først og fremst i form av såkalt OPS. Det hander omå la private bygge ut og drive veiene i en tidsavgrenset periode, noe den rødgrønne regjeringen har sagt klart nei til.

Jeg har tidligere skrevet på bloggen at det er uenighet i regjeringen om hvordan man skal finansiere vegbygging. Prosjektfinansiering er et annet ord for OPS men i offentlig regi. Statsministeren og finansministeren ha begge sagt nei. Men nye finansieringsformer for vei og jernbane blir åpenbart et tema når regjeringen legger frem nasjonal transportplan for de neste ti årene før nyttår.

Transportplanen skal behandles av Stortinget valgvåren 2009. Det virker temmelig åpenbart at alle partiene er mer opptatt av samferdsel nå enn for noen år siden. Sånn sett er de på linje med velgerne. I TV 2s valgdagsmåling ved forrige valg var samferdsel like viktig som miljø/klima for velgerne.

Veg og jernbane kan bli en viktig valgkampsak neste høst. Partiene vil trolig forsøke å overby hverandre når de ser det store engasjementet blant folk. Hvem tror du er best egnet til å løse utfordringene?

Ingenting er som asfalt

– Ingenting er som lukten av nylagt asfalt, sa en lokalpolitiker til meg for noen år siden.

AsfaltmaskinDe siste dagene har Oslo kommune sørget for nytt asfaltdekke på en liten lokalvei i nærheten av der jeg bor. Men også en lang rekke av de sentrale strekningene i vegnettet over hele landet trenger ny asfalt.

Opprinnelig planla Statens Vegvesen å asfaltere 1500 kilometer veg i sommer, men en kraftig prisøkning på asfalt gjør at mange strekninger som var planlagt asfaltert nå blir utsatt.

Da regjeringen la frem den vårlige budsjettjusteringen ble det ikke bevilget en eneste krone ekstra til å dekke inn økte asfaltkostnader.

Samferdselsminister og påtroppende leder i Senterpartiet Liv Signe Navarsete kjempet for å kompensere prisveksten, men SV-leder og Finansminister Kristin Halvorsen sa nei.

Samme dag som budsjettjusteringen ble presentert sa Vegdirektør Terje Moe Gustavsen til tv2nyhetene.no at flere vegprosjekt kan bli forsinket som følge av prisøkningene. Over halvparten avvegstrekningene har fått betegenelsen ikke godkjent standard.

Nå blir det altså færre veier enn planlagt som får nytt asfaltdekke i sommer. Situasjonen på veiene er såpass alvorlig at seksjonsleder Thor Sverre Thomassen i Vegdirektoratetslår alarm. – Dersom vi nå må redusere asfaltleggingen ytterligere, er det fare for at veisystemet kan kollapse, sier Thomassen til nettstedet Bygg.no.

Hvordan er vegene der du bor? Fortell oss gjerne om din veg er en av mange som trenger ny asfalt?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.