Category Archives: Samferdsel

Slutt etter 16 år med bom

En av Norges dyreste bomveier har nå blitt gratis, bilistene har betalt regningen.

Bomveg FjæRland

Har du noen småpenger spurte en fotograf meg for en del år siden. Vi var på vei gjennom Sogn og Fjordane og nærmet oss bomstasjonen i Fjærland. Han trodde en bomvei på bygda kostet omtrent det samme å kjøre som bomringen i Oslo.

Den gang kostet det 160 kroner å passere bommen med personbil og 700 kroner for et vogntog. Sammen med fotografen skulle jeg lage reportasje på et lite transportfirma som hadde daglige bompengeutgifter på 5000 kroner.

Etter 16 år og 26 dager var det fredag slutt på innkrevingen av bompenger i Fjærland i Sogn. Bilistene har lagt igjen 700 millioner kroner kroner og dermed betalt 90 prosent av regningen for Riksvei 5 mellom Sogndal og bygda Fjærland.

I 2009 gikk stafettpinnen for landets dyreste bomvei fra Sogn til Finnøy i Rogaland.

1284

I fjor betalte bilistene 5,57 milliarder kroner i bompenger, rundt 920 millioner mer enn året før. I sommer ble det innkrevd bompenger til 59 ulike vegprosjekt og seks nye er allerede vedtatt.

I dag bygges det svært få nye veier i Norge som ikke er helt eller delvis bompengefinansiert. Bomvaktene i Fjærland har blitt beskyldt for å drive landeveisrøveri. Hva synes du om bompengeinnkreving på veien?

Norge forfaller

Asfalten kan tråkkes løs i veikanten mange steder og jernbanen trenger penger.

1284

Mens regjeringen valgte å bevilge noen ekstra millioner til vedlikehold av vei og jernbane da de la frem den vårlige budsjettjusteringen denne uken, er det lett å se at behovet er langt større bare man beveger seg utenfor regjeringskvartalet.

Mens regjeringen sier de satser på jernbanen, frykter togpendlerne på Østlandet en ny kaosvinter. I budsjettjusteringen tapper regjeringen selskapet Baneservice for egenkapital. Direktøren mener de dermed blir dårligere rustet for vedlikehold.

I handlingsprogrammet til Statens Vegvesen står det at «rammene til drift og vedlikehold av veinettet vil ikke være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet», dermed må bilister forbrede seg på mer dårlig vei i tiden som kommer.

Den rødgrønne regjeringen skyter av rekordbevilgninger både til vei og jernbane, men Senterpartiets finanspolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen innrømmer at standarden på mange norske veier er en stor skam.

I vinter kom en rapport som avslører at det er behov for 800 milliarder til vedlikehold av offentlige bygg og infrastruktur. Mange steder er tegnene tydelige på at Norge er i forfall. Hva mener du bør gjøres?

Kampen for lokaltoget

Bratsbergbanen får likevel en ny sjanse. Jernbanedriften er sikret i fire år.

Bratsbergbanen

Ombord på en enslig vogn kan du kjøre tog fra Notodden. I snart 100 år har Bratsbergbanen bundet bluesbyen sammen med de andre Telemarksbyene.

Allerede for åtte år siden var strekningen truet av nedleggelse. Da sørget fylkeskommunen for fortsatt drift gjennom en avtale med staten. 13. juni går avtalen ut, dermed kunne det blitt stille på det forholdsvis nylagte sporet helt inn i Notodden sentrum.

Men et enstemmig fylkesting i Telemark sa seg villige til å være med på drift ut året, dersom staten tar over ansvaret for Bratsbergbanen fra årsskiftet. På Notodden har engasjementet vært stort, og selv regjeringen måtte bøye av for presset.

Bratsbergbanen brukes av mange studenter mellom høyskolesentrene i Telemark. Hvor mange som reiser er vanskelig å vite. Billettautomaten ombord i vogna som er eneste mulighet til å betale er nemlig til reparasjon.

Lederen av aksjonsgruppa for Bratsbergbanen mener det er ansvarsfraskrivelse dersom ikke politikerne sørger for fortsatt drift, så lenge de snakker om å satse på tog.

Nå har banen fra Notodden til Grenland fått en ny sjanse med statlig garanti. Men for å være sikret drift må passasjertallet øke betraktelig. Tror du flere vil bruke toget og dermed sørge for at driften på Bratsbergbanen varer i mange år?

1284

Dyrere bensin i byene

En ekstra bensinavgift i flere storbyer kan gi mer penger til vei og kollektivtrafikk mener rødgrønne politikere. De ber regjeringen endre vegloven.

Bensinpris2

Feilprising på en bensinstasjon på vestlandet sommeren 2009. Foto Kjetil Løset/TV 2.

Miljøpakke Trondheim er tittelen på et av dokumentene Stortinget i dag har til behandling. Lokalpolitikerne vil sette opp nye bomstasjoner som gjør det dyrere å kjøre i rushtiden og innføre en lokal avgift på bensin og diesel.

Regjeringen har tidligere varslet at de er positive til å endre vegloven, slik at bilistene i tillegg til bompenger også kan betale for veiene gjennom dyrere bensin. Motstanderne av bompenger mener bilistene allerede betaler mer enn nok.

Mens bilistene i 2005 betalte ca fire milliarder kroner, er det i statsbudsjettet beregnet at bilistene i år vil betale inn omlag 5,9 milliarder i bompenger.

Behandlingen av miljøpakke Trondheim ledet tankene mine åtte år tilbake i tid. En sen kveldstime i mai 2001 var jeg i Odelstinget da flertallet ga grønt lys til at forsøket med lokal bensinavgift i stedet for bompengeinnkreving i Tromsø skulle fortsette.

Nå er det politikerne i andre storbyområder som ønsker seg drivstoffavgift. I dag ber flertallet på Stortinget regjeringen om fortgang i arbeidet med en ny veglov, slik at også drivstoffavgift kan bli en del av den lokale finansieringen.

Hva mener du om at ikke bare bompenger, men også lokale avgifter på bensin og diesel kan bli brukt til å finansiere vei og kollektivtransport?

Byrådet som sprakk

I snart to år har Høyre, Fremskrittspartiet og KrF styrt Bergen. I dag sprakk det.

Det var spørsmålet om innkreving av bompenger på to store samferdselsprosjekt, ringvei vest og bybane som ble spikeren i kista for det borgerlige flertallsbyrådet.

Bompenger ble en svært vanskelig nøtt for byrådspartiene. Frp har landsmøtevedtak på at de skal si nei, mens de to andre byrådspartiene var bundet av en avtale med Arbeiderpartiet om bompenger som en del av finansieringen.

KrFs gruppeleder i Bergen bystyre beklager byrådssprekken på sin blogg. Lederen for KrFU, Kjell Ingolf Ropstad skriver på sin valgblogg at saken viser hvor vanskelig det er å stole på Fremskrittspartiet, som nå mister sine to byråder i Bergen.

Samme dag som flertallsbyrådet i Bergen sprakk, skiftet KrF side i en viktig sak i Rogaland fylke, da de stemte sammen med Høyre og Frp. Dermed gikk KrF vekk fra et budsjettvedtak de gjorde sammen med partiene på venstresiden.

Torsdag samler Dagfinn Høybråten partifellene til landsmøte i Kristiansand. I dag gjorde han det helt klart at han utelukker regjeringssamarbeid med Frp og SV, og at KrF heller ikke vil være noen garantist for en Arbeiderpartiregjering.

Tror du et bredt borgerlig samarbeid kan ha livets rett, eller viser byrådssprekken i Bergen at det er for stor avstand mellom de borgerlige partiene?

Landevegsrøver eller julenisse?

Mens Frp mener samferdselsminister Liv Signe Navarsete opptrer som en landeveisrøver, hevder hun selv at hun oppfører seg mer som en julenisse.

I forrige uke la regjeringen frem transportplanen for de neste ti årene. Der foreslår “annen finansiering” på 60 milliarder kroner. Mye av dette er bompenger.

I sør-Norge settes det i gang svært få nye prosjekter uten at en vesentlig del av finansieringen er bompenger. Nordpå og en del steder på vestlandet er det annerledes, der er trafikken for liten til at det er lønnsomt å kreve inn bomavgift.

Det var ikke uventet bompengene i transportplanen som opprørte Frp da statsråd Navarsete i dag besøkte Stortingets spørretime. Representanten Bård Hoksrud beskyldte Navarsete for landeveisrøveri. Noe statsråden avviste. Se video her.

Selv om regjeringen lover rekordstore bevilgninger til vei og bane, sier vegdirektøren at det vil ta 25 år før de viktigste veiene har god nok standard.

Er du enig med Frp i at bompenger er landeveisrøveri eller synes du det er greit at bilistene er med å betale for vei og kollektivtrafikk?

For lenge å vente?

Noen jubler, andre forvtiler. Det er få saker som engasjerer like mye som NTP.

Navarsete Ntp

årens største nyhet og regjeringens aller sikreste valgkampkort har strateger i den rødgrønne regjeringen omtalt Nasjonal Transportplan som.

Det var ikke uventet og faktisk varslet i går tid på forhånd at det ble langt mer penger både til jernbane og vei enn da den forrige planen ble lagt frem for snart fem år siden. Rødgrønne politikere jubler, mens opposisjonspartiene sutrer.

Det er liten tvil om at samferdsel blir en viktig sak i valgkampen. Statsråden er stolt, Frp sier latterlig, Høyre kaller det visjonsløst, KrF sier planen bare er et stykke på vei, mens Venstre mener satstingen er for svak.

Det er noen år siden jeg laget en reportasjeserie om forfallet på veinettet. Bare fem prosent av de viktigste veiene hadde den gang tilfredsstillende standard.

Etter milliarddrysset fra de rødgrønne partiene sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen at det vil ta 25 år å ruste opp de viktigste veiene slik at de kan få godkjent-stempel. Ennå lenger tid vil det ta på strekninger som ikke er den del av stamveinettet.

Liv Signe Navarsete kaller det et stort jafs, fordi det kunne tatt ennå lenger tid, men regjeringen vil ikke lage en forpliktende opptrappingsplan for Stortinget. Dermed er det fortsatt opp til de årlige budsjettene om planen blir fulgt.

Det er ingen tvil om valgkampen om vei og jernbane er i gang over hele landet. Hva synes du om regjeringens forslag til transportplan for de neste ti årene?

Hva ser de i krystallkula?

Hva vil de rødgrønne satse på i 2010 dersom de vinner Stortingsvalget i høst?

Stoltenberg Budsjettkonferanse

Kalenderen viser tidlig i mars. Det er på denne tiden av året regjeringen samles til den første tautrekkingen om statsbudsjettet for neste år.

– Om jeg var finansminister vill jeg satset å noe sikkert og trygt som å bygge veier og jernbane, det er investeringer som varer i mange år fremover, sa tidligere statsråd i departementet Høyres Per-Kristian Foss på Nyhetsfrokost.

Fredag kommer den nasjonale transportplanen for de neste ti årene. Alle partiene har tatt selvkritikk og lovet at de vil satse på vei og jernbane. Men som navnet sier er det bare en plan. Om viljen til å satse er der ser vi først i 2010-budsjettet. Rammene i den nåværende transportplanen ble først oppfylt da finanskrisen kom.

Før budsjettkonferansen klargjorde finansdepartementet to ringpermer. En med ønskelistene til statsrådene og en med de makroøkonomiske utsiktene. Prognosene for 2010 er mer usikre enn noen gang før som følge av finanskrisen.

I vanlige år er det først i august regjeringen bestemmer seg for de såkalte profilpottene i budsjettet, altså hvor det skal brukes ekstra penger. I år vil de nok også ta en ekstra kikk i krystallkula og justere prognosene på høstparten.

Dersom du var statsråd, hva ville du satt øverst på prioriteringslisten?

Det kommer kanskje et tog

Regjeringen lover å satse på tog, det gjenstår ennå å se hvor stor satsingen blir.

Det store togløftet er tittelen avisen VG bruker når de i dag omtaler investeringene som regjeringen planlegger i perioden 2010 – 2019.

Det er over et år siden transportetatene la frem sine anbefalinger til investeringer for de neste ti årene. Det gjorde de med påholden penn. Rammene for hvor store investeringer de fikk foreslå var bestemt av Samferdselsdepartementet.

– Det er langt unna det vi mener skal til for å gjøre jernbanen konkurransedyktig, sa daværende Jernbanedirektør Steinar Killi da TV 2 avslørte hvor store investeringer jernbaneverket egentlig mener det er behov for de neste ti årene. (Se video under).

1284

Det er et stort gap mellom de 41 milliardene Jernbaneverket mente det var behov for i det hemmelige notatet TV 2 avslørte, og de 16,3 milliardene som lå i rammen fra regjeringen. Et sted i mellom ligger en anbefaling om 20 prosents økning i planrammen til 27,2 milliarder.

Nasjonal Transportplan for de ti neste årene blir lagt frem i mars. Tror du “det store togløftet” til regjeringen er stort nok eller vil det fortsatt være store behov?

Svik og partipisk

Beskyldningene hagler etter en avstemning i Stortingssalen sent torsdag kveld.

Rygge

Det rødgrønne flertallet sa nei til et forslag fra opposisjonen om å gi Moss lufthavn Rygge lov til å øke antall passasjerer og utvide åpningstiden. To av Arbeiderpartiets representanter fra Østfold stemte mot, selv om de egentlig er for.

Forslaget var et såkalt anmodningsvedtak. Altså ville opposisjonen gjøre et vedtak som ba regjeringen legge forholdene til rette for vekst på Rygge. I siste minutt snudde de to Ap-politikerne fra Østfold. Dermed falt forslaget.

Da Rygge ble åpnet for passasjertrafikk ga samferdselsdepartementet klare begrensninger på driften. Problemet er at Rygge er en suksess og ønsker å utvide. Flyplasstriden i Østfold har vekket kraftig lokalt engasjement.

De tillitsvalgte på flyplassen raser mot Ap-respresentantene, og debatten er kraftig kost på nettsidene til flere av avisene i Østfold. En av de to Ap-representantene Irene Johansen innrømmer at partipisken var i bruk.

Den andre representanten Svein Roald Hansen sier han frykter Stortingsregjereri dersom interessegrupper får fremmet sin sak gjennom Stortinget.

Høyres reprsentant fra Østfold Martin Engeset sier han er sjokkert, og hevder partipisk betyr mer enn Østfolds fremtid og interesser for de to fra Ap.

Hva mener du om Rygges fremtid? Hva synes du om partipisk og Stortingsregjereri?

BLOGGER DU? Lag en lenke til tv2nyhetene.no og ping din blogg hos Twingly.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.