Category Archives: økonomi

Snoking kun hos staten

Regjeringen vil nekte mediebedrifter å tilby søkbare skattelister og vil i stedet tvinge deg til å besøke skatteetatens nettsider om du vil snoke.

Skattelistene som ble utgitt mellom to permer var en av bestselgerne de siste ukene før jul da jeg vokste opp. “Alle” skulle ha skatteboka for å sjekke naboen. I en annen kommune i landet gikk den nåværende nyhetsredaktøren i TV 2 rundt og solgte skatteboka, som sørget for sårt tiltrengte kroner til idrettslaget i bygda.

De siste årene har skattelistene utviklet seg fra den gamle lista som også fantes i ringpermer på det lokale ligningskontoret til avanserte søk der du kan sjekke hvem, som er rikest i nabolaget og koble søket mot vennelistene på Facebook.

Finansministeren mener utviklingen har gått i retning av å være en trussel for enkeltpersoners sikkerhet og ført til en uheldig kommersialisering av skattelistene.

Dette ønsker finansdepartementet å stoppe. De foreslår en kraftig innstramming som i praksis forbyr mediene å lage søkbare skattelister. Hos skatteetaten skal imidlertid de samme opplysningene finnes søkbare, under offentlig kontroll.

Norge har hatt svært stor åpenhet rundt skattelistene. Med skattesøk på nett har dette blitt enkel tilgjengelig informasjon fra det offentlige. Presseforbundet reagerer ikke uventet og kaller forslaget et skritt i gal retning.

Selv om skattelistene er de mest brukte sidene hos de fleste mediebedriftene, er det mange som mener at det kun er grafsing i folks privatliv, mens . Hva mener du?

Nå kommer de tøffe kuttene

Sykehjem eller skole? Lokalpolitikere over hele landet står nå foran tøffe valg.

1284

Selv om 50 eldre står i kø og venter på sykehjemsplass, foreslår rådmannen i Arendal å legge ned Nyskogen bo- og omsorgssenter med 35 plasser. Budsjettet for neste år må kuttes med 40 millioner kroner og rådmannen måtte gjøre et valg.

I 1992 ble dagens Arendal en storkommune da de gamle nabokommunene Hisøy, Tromøy, Moland og Øyestad ble innlemmet i den største byen i Aust-Agder. Kommunen har 15 barnehager, 16 skoler og ni bo- og omsorgssentre.

Selv om Arendal får rundt 60 millioner kroner mer fra staten neste år forsvinner pengene blant annet til økte pensjonskostander og den pålagte barnehagesatstingen.

Da statsbudsjettet ble lagt frem advarte kommunenes interesseorganisasjon KS mot at regjeringen gir kommunene beskjed om å sette bremsene på.

Sandnes må kutte 105 millioner, Bærum 90 millioner, Vinje 19,6 millioner mens en relativt liten kommune som Stryn må kutte fire millioner. En rekke andre kommuner er i nøyaktig samme situasjon. Dermed tvinges rådmenn og lokalpolitikere over hele landet til å hente frem sparekniven og gjøre kutt i budsjettene.

Regjeringen gjentatte ganger sagt at kommunene får rekordstore overføringer neste år. Likevel truer trang kommuneøkonomi både eldreomsorgen og skolebudsjettene flere steder i landet. Hvordan merkes dette i kommunen der du bor?

Kosmo svinger pisken

Riksrevisor Jørgen Kosmo svinger pisken over store deler av offentlig forvaltning.

Omtalen av statsbudsjettet er langt større enn omtalen statens regnskaper får. Men i dag presenterte Riksrevisjonen det som er årets viktigste dokument.

NAV er blant etatene som får skarpest kritikk med et regnskap som ikke blir godkjent og et datasystsem som har gjort at mange pensjonister har fått for lite utbetalt pensjon. Etaten har fått kraftig kritikk for rot i mange enkeltsaker.

Også skatteetaten, forsvaret, politiet og datasikkerheten i regjeringskvartalet får krass kritikk i Riksrevisjonens årlige gjennomgang av statsregnskapet.

For to år siden fikk samtlige departementer gult kort av Riksrevisjonen. Også i fjor var det mange advarsler. Antall sider med kritiske merknader har økt til 270, og i år har 21 etater fått avsluttende revisjonsbrev med vesentlige merknader.

En av dem er SV-leder Kristin Halvorsen som refses for å ha vært for raus med honorarene til de eksterne forvalterne av oljefondet. En annen er Trond Giske.

For en del år siden intervjuet jeg en fersk stortingsrepresentant. Han var overrasket over hvor mange avvik som ble påpekt i statsregnskapet. Representanten mente dokumentet minnet mest om regnskapet til en dårlig drevet pølsebod.

Hva synes du om at Riksrevisjonen nok en gang finner svært mange kritikkverdige forhold i måten det offentlige Norge drives på?

Slutt på storstreiken

Nesten alle er fornøyd i kommunesektoren. Bare en fagforening kaller seg tapere.

1284

Det er 13 dager siden det ble brudd i forhandlingene mellom KS og de kommuneansatte. I 12 dager har det vært konflikt. Med 50.000 i streik ble årets kommuneoppgjør den største arbeidskonflikten i Norge på 30 år.

Klokken åtte i dag tidlig la meklingsmann Dag Nafstad frem en skisse til løsning på streiken. Ikke et komma ble flyttet i skissen som seks timer senere ble løsningen på storstreiken og sørger for at de ansatte skal tilbake på jobb i ettermiddag.

Meklingsmannen ble ikke først, det var KS som på vei inn til møtet hvor avtalen skulle signeres røpet at streiken var over. Arbeidsgiverorganisasjonen mener det er ansvarlige rammer for oppgjøret, men innrømmer at det er et stort overheng til neste år.

KS mener oppgjøret har en tydelig likelønnsprofil, mens fagforeningene er uenige om hvor stort løftet for likelønn ble i kommuneoppgjøret.

Både Fagforbundet, YS og UNIO er fornøyd med oppgjøret, mens Akademikerne fremstiller seg selv som tapere og mener de har fått lite ut av streiken.

De kommuneansatte får et generellt tillegg på 7.100 kroner. I gjennomsnitt øker lønna neste år med 13.500, enkelte grupper får en lønnsvekst oppp mot 20.000.

Synes du de kommuneansatte har grunn til å være fornøyd med lønnsoppgjøret?

Kan to bli en?

Bør de to Agderfylkene slå seg sammen til et nytt Sørlandet fylke?

Fylkesgrense Bredde

Ja, mener flertallet i Vest-Agder, nei sier flertallet i Aust-Agder, skal vi tro en måling analysebyrået Respons har laget for de to fylkeskommunene.

Mens sentrale politikere i det største av de to fylkene taler varmt for effekten av å slå sammen de to fylkene, er skepsisen til sentralisering stor i Aust-Agder.

I Nord-Trøndelag skal innbyggerne i Mosvik om få dager si hva de mener om en sammenslåing med nabokommunen Inderøy hvor kommunestyret er positive.

En undersøkelse som ble laget blant landets lokalpolitikere før stortingsvalget i 2009, viste at mange vil slå sammen kommuner. Flere steder i landet diskuteres sammenslåing som i Nord-Trøndelag, Oppland, Buskerud, og Møre og Romsdal.

Flere steder som i Vestfold jobbes det med initiativer for å arrangere lokale folkeavstemninger samtidig med kommunevalget neste høst. I Aust-Agder anbefaler fylkesmann Øystein Djupedal at det holdes folkeavstemning om sammenslåing.

Norge har 430 kommuner og 19 fylker. På dette kartet kan du se hvilke kommuner som har under 3000 innbyggere. Hva mener du om fremtidens Norgeskart?

Opprør i fjøset

Det er opprør i fjøset mot den rødgrønne regjeringen i årets jordbruksoppgjør.

1284

Nyfødte lam gikk tett inntil låveveggen, mens bonde Dag Fossen ristet oppgitt på hodet over hva regjeringen tilbyr bøndene i årets jordbruksoppgjør.

I 40 år har Dag Fossen vært medlem av Senterpartiet. Som styremedlem i lokallaget på Kongsberg vil han knapt tro at hans eget parti ikke får større gjennomslag i kampen om kronene med de to andre partiene i den rødgrønne regjeringen.

Da staten tre døgn på overtid la halvparten så mye penger på bordet som bøndene har bedt om i årets forhandlinger, ristet svært mange bønder oppgitt på hodet. Regjeringen har lovet dem en inntektsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet, nå føler mange bønder at de sakker ytterligere akterut.

Bondeorganisasjonene var svært skuffede og mens han så etter årets lam, mener Dag Fossen at staten må doble tilbudet om regjeringen skal ha troverdighet.

Men langt fra alt regjeringen vil gi til bøndene er hentet fra statsbudsjettet, en del av regningen vil de nemlig sende til forbrukerne, noe som provoserer NHO.

Hva mener du om årets jordbruksoppgjør? Har bøndene grunn til å klage eller bør de være fornøyd med en lønnsvekst som er lavere enn gjennomsnittet?

Politikere uten tillit

Mens strømregningene har skutt i været, har tilliten til politikerne gått til bunns.

Kraftlinjer I Marka

Så tett går kraftlinjene noen steder i Nordmarka i Oslo. Foto: Kjetil Løset/TV 2.

Mange har fått et aldri så lite sjokk når de har åpnet konvolutten med strømregningen. Etter en vinter med sprengkulde og mindre nedbør enn normalt i områdene der de store kraftmagasinene ligger, har strømkunder bedt om hjelp med sjokkregning.

Folk ser ikke ut til å ha særlig tro på politikernes evner til å løse kraftkrisen. Hele åtte av ti spurte har liten tillit til at politikerne ivaretar deres interesser på en god måte i kraftspørsmål, viser energibarometeret fra TNS Gallup. Bare en prosent av de spurte sier at de har svært stor tillit til politikerne i denne type spørsmål.

Også tilliten til kraftbransjen og leverandørene har falt, men ikke like dramatisk som tilliten til politikerne, som har gått kontinuerlig tilbake siden stortingsvalget. Folk har dessuten langt større tillit til dem enn de har til politikerne i kraftspørsmål.

På Nord-Vestlandet har selv politikere fra regjeringspartiene brukt uvanlig skarpe ord i kritikken av regjeringen, og krever handling. Også energibransjen gir politikerne mye av skylda for de høye strømprisene.

Staten tar i år trolig inn rundt ti milliarder avgiftskroner ekstra på de høye strømprisene, det er over tjue prosent mer enn de gjør i et normalår.

Hva mener du politikerne bør gjøre med de høye strømprisene?

Regjeringen på smilekurs

Det så ut som en smilekonkurranse. Bak maskene lå det knallhard milliardkamp.

1284

De rødgrønne partilederne er ferdige med den første konferansen der de legger grunnlaget for neste års statsbudsjett. Kuttrunden på Jevnaker har vært tøff.

Smilende, og fleipende møtte jeg de tre like før de vendte nesa mot Oslo etter tre dager på det faste konferansehotellet Thorbjørnrud. De var godt passet på av et stort politioppbud. Ingen får komme i nærheten. Dokumentene er topphemmelige.

Før budsjettarbeidet startet var finansministeren klar på at bruken av oljepenger må ned. Årets budsjett ligger rundt 45 milliarder over den såkalte handlingsregelen.

Statsbudsjettet legges først frem i oktober og mye kan endre seg fra dagens økonomiske situasjon. Regelbundne utgifter som trygd og sykefravær, samt anslag over skatteinntektene kan endre på mye. Tallene fra Jevnaker er derfor foreløpige.

Den første budsjettkonferansen er alltid tøff, fordi fagstatsrådene opplever å få sine ønskelister kraftig barbert av Finansdepartementet. Noen få profilområder står igjen som vinnere, derfor kan ikke alle statsrådene smile.

Likevel smilte de tre partilederne om kapp med hverandre da de avsluttet den første kampen om budsjettkronene. Tror du de smiler like bredt i oktober?

Opprør på gang i fjøset

Ei krone mer for literen, krever en kampklar Senterpartiordfører i Grong. Han er klar for det bøndene håper blir vårens vakreste eventyr.

Bondeoppror1024_788054i

Katten lusker innenfor fjøsdøra, og venter på en melkeskvett til. Ordfører Erik Seem gjør seg klar til å ta ettermiddagens fjøsstell, mens han engasjert forteller om hva som må til for å gjenreise bygdene – han vil ha ei krone mer for literen.

En iskald sno og snødekte jorder forteller at det er en stund igjen til oppgjøret. Hvert år håper bøndene på at det skal bli vårens vakreste eventyr, men stort sett blir de skuffet. Nå mener ordføreren i Grong at situasjonen er dramatisk.

Mens Senterpartiet har styrt Landbruksdepartementet siden 2005 har inntektene til bøndene gått ned, og nedgangen er større enn for bønder i EU-land. Det har blitt færre gårdsbruk, ferske tall viser at en av ti gårder er borte.

I Grong stemte mer enn halvparten av innbyggerne på Senterpartiet, som fikk rent flertall i kommunestyret ved forrige valg. Ordføreren rister på hodet og er langt fra fornøyd med hva egne partifeller i regjeringskvartalet i Oslo har fått til.

I fjøset forteller Grong-ordfører Erik Seem meg at kameraten og partifellen Lars Peder Brekk må vise muskler. Om Senterpartiet ikke innfrir i jordbruksoppgjøret, mener han de like godt kan forlate den rødgrønne regjeringen.

Noen mil lenger sør i Trøndelag traff jeg bonde Olav Vasseljen i Malvik. Han er skuffet over de siste jordbruksoppgjørene. Den nyvalgte lederen av Senterpartiet i Sør-Trøndelag, Gunn Iversen Stokke er heller ikke fornøyd, og bekymret.

Hva mener du om Senterpartiets innsats for bøndene i den rødgrønne regjeringen?

Kuttene rammer hardt

Mens rikspolitikerne snakker om satsting, kuttes det i budsjetter i kommunene.

1284

Leser du en eller flere lokalaviser har du neppe unngått å se beskrivelsen av hvordan kommune etter kommune gjennomfører kutt i budsjettene for neste år. Hardest går det ut over skolesektoren, men også eldreomsorgen rammes.

Denne uken har vi fortalt historien om et planlagt skolekutt i Svelvik i Vestfold, og om kommunestyret i Porsgrunn som la ned fem skoler.

Fredag la rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i Nes kommune på Romerike fram sitt budsjett. Det inneholder store kutt, blant annet forslag om å legge ned fire skoler, en barnehage og kutte i antall plasser i eldreomsorgen. I andre kommuner foreslås det kutt i antall lærere og færre undervisningstimer for elevene i grunnskolen.

Da de rødgrønne partiene vant valget for fire år siden plusset de på flere milliarder til kommunene. Så fulgte noen magrere år, og nå kommer kuttene. Rådmannen i Nes som i mange år har vært direktør i KS mener det ville vært smartere av regjeringen å spre pengene over flere år enn å sende ut milliardsjekken i 2006.

Fra regjeringskvartal og Storting heter det fortsatt at det satses på kommuner og skoler. Hvordan opplever du situasjonen i din kommune?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.