Category Archives: Valg 2013

Vinnerne og taperne

SV og Arbeiderpartiet gikk tilbake i alle fylker, mens Høyre og Venstre kan notere seg for fremgang i alle fylker.

Når nesten alle stemmene fra stortingsvalget er opptalt, er det på tide å dykke litt ned i de store tallene.  Mens flere medier meldte om lav valgdeltagelse, laget vi i  TV 2 i løpet av valgsendingen en prognose på 78 prosent, som den er i skrivende stund.

Arbeiderpartiet er den store taperen. Med 30,8 prosent har partiet gjort sitt nest dårligste stortingsvalg i moderne tid. Tilbakegangen fra 2009 er på 4,5 prosentpoeng, mens partiet gikk tilbake 2,3 prosentpoeng fra fylkesvalget for to år siden. Selv om Arbeiderpartiet beholdt stillingen som landets største parti, kan de ikke notere seg for fremgang i et eneste fylke. Det kan heller ikke SV, som med 4,1 prosent berget sperregrensen med et nødskrik. Senterpartiet kan kun notere seg for fremgang i Nord-Trøndelag og Aust-Agder.

ap-tall2

I motsatt ende av skalaen finner vi Høyre som gikk frem i samtlige 19 fylker, mest i Erna Solbergs hjemfylke Hordaland med 11,1 prosentpoeng. Også Venstre kan notere seg for fremgang i alle fylker, mest i Sogn og Fjordane.

For Fremskrittspartiet peker derimot pilene ned i alle fylker, mens KrF kan notere seg for svak fremgang 12 fylker.

borgerlig-tall

Rødt gikk frem i fem fylker, men tilbake i sine to tyngste, Oslo og Hordaland. Miljøpartiet De Grønne fikk som Tv 2s prognose før valget viste sitt gjennombrudd med mandat fra Oslo. Partiet vokste mest i Oslo.

smaatall

Slik vandrer velgerne

Den siste målingen TNS Gallup har laget for TV 2 før valget viser borgerlig flertall.

stortinget-valgurne_996385a

Med 30,4 prosent (+ 0,4) ligger Arbeiderpartiet an til å bli landets største parti. Bakgrunnstallene i målingen viser at 68 prosent av velgerne fra 2009 er lojale mot partiet, 23 prosent har skiftet parti, mens ni prosent sitter på gjerdet. Regnet om til antall velgere viser overgangsmatrisene at Arbeiderpartiet netto mister 58.000 velgere til Høyre og 34.000 til Venstre.

Høyre går tilbake 1,6 prosentpoeng til 24,5 og ligger med det an til sitt tredje beste valg i moderne tid. Tallene er likevel lavere ved slutten av valgkampen enn de har vært på to år. 75 prosent av Høyres velgere fra 2009 er lojale, mens 18 prosent har skiftet parti og sju prosent sitter på gjerdet. Åtte prosent av Høyres velgere fra 2009 sier de vil stemme Frp, mens fire prosent sier de vil stemme Venstre.

Fremskrittspartiet styrker seg med 0,6 prosentpoeng til 16,5. Med 70 prosent lojale velgere mister partiet 23 prosent av sine tidligere velgere til andre og sju prosent sitter på gjerdet. Fremskrittspartiet mister 61.000 flere velgere til Høyre enn de henter tilbake.

Venstre er nå fjerde størst og med 6,2 prosent ligger partiet an til å kunne gjøre sitt beste valg på 44 år. 58 prosent av partiets velgere fra 2009 er lojale, mens 37 prosent har funnet seg et nytt parti og fire prosent sitter på gjerdet. Venstre henter nå hele 78.000 velgere som stemte på andre partier i 2009, derav 40.000 fra Arbeiderpartiet og mister bare 6.000 tilbake. Venstre henter også litt flere velgere fra Høyre enn de mister tilbake.

Venstre er nå jevnstore med Frp blant velgere under 30 år, hvor de konkurrerer om å være tredje størst.

KrF får 6,1 prosent (- 0,5) og har en lojalitet på 72 prosent. Bakgrunnstallene viser at 18 prosent av KrFs velgere går til et annet parti, de fleste av dem til Høyre, mens 10 prosent sitter på gjerdet.

Sosialistisk Venstreparti får 5,3 prosent. Bakgrunnstallene viser at under halvparten nav velgerne fra 2009 er lojale, mens 18 prosent sier de vil stemme Ap og 13 prosent går til Miljøpartiet De Grønne. Bare åtte prosent av Svs velgere fra 2009 sitter på gjerdet. Samtidig henter SV like mange tidligere Ap-velgere som de mister til regjeringsstorebroren. Dette er med å holde oppe oppslutningen for partiet.

Senterpartiet er minst av dagens stortingspartier på den siste TV 2-gallupen med 5,0 (+ 0,1). 64 prosent av velgerne fra 2009 er lojale.  26 prosent har forsvunnet til andre partier, flere av dem til borgerlig side og De Grønne.

Rødt får 1,4 prosent. Partiet mister mange tidligere velgere til SV, Rødt og De Grønne, mens de henter flest nye fra SV.

Miljøpartiet De Grønne holder på de fleste av sine velgere fra 2009, men henter mange nye velgere som stemte på de andre partiene, spesielt Arbeiderpartiet og SV.

De Grønne er nå jevnstore med SV blant velgere under 30 år.

Her kan du lese mer om målingen

 

Håp for SV og Venstre

Venstre kan notere seg for årets beste TV 2-gallup. Alle de små på Stortinget er nå over fem prosent.

Med 5,7 prosent er det nok flere i Venstre som trekker et lettelsens sukk. Partiet kjenner kampen mot sperregrensen bedre enn de fleste.  Nå ser det ut til at den har kommet litt på avstand fire dager før valglokalene stenger.

Bakrgunnstallene viser at 59 prosent av Venstres velgere fra 2009 er lojale mot partiet, det er noen færre enn på onsdagens måling. Samtidig er det noen flere som sier de vil stemme Ap og Høyre.

Men Venstre nyter godt av at det er en økende mengde tidligere Ap-velgere som sier de vil stemme på partiet. Omregnet i antall velgere er det nå 40.000 som stemte Ap i 2009 som i dag sier de vil stemme Venstre.

Partiet er omlag jevnstore blant menn og kvinner på målingen torsdag kveld, der TNS Gallup har intervjuet 2000 personer. tallene viser at Venstre kniver med SV om å være fjerde størst blant velgere under 30 år. Partiet står betydelig sterkere blant velgere under 45 enn de som er eldre.

Venstre står klart sterkere i Oslo og Akershus enn i resten av landet.

For SV er femtallet også en pustepause fra kampen mot sperregrensen. Etter sterke 5,7 og høly lojalitet onsdag går partiet end til 5,3 (- 0,4) torsdag.

Bakgrunnstallene viser at 49 prosent av Svs egne velgere fra 2009 vil stemme på partiet. 17 prosent sier de vil stemme Ap, det er flere enn onsdag og er noe av årsaken til at SV går tilbake. Men partiet henter fortsatt nesten like mange tidligere Ap-velgere tilbake. Også en del tidligere SV-velgere sier de vil stemme på Miljøpartiet De grønne og flere av de andre partiene. Bare ni prosent sitter på gjerdet-

Sv har nesten tre ganger så¨stor oppslutning blant kvinner som blant menn og står betydelig sterkere blant unge enn eldre.

Svs største problem er imidlertid at de henter få andre velgere.

Som grafen viser er det de rødgrønne som styrker seg på torsdagens TV 2-gallup. Samlet går blokken frem 1,3 prosentpoeng til 40,4 prosent, mens de borgerlige svekker seg med 1,0 til 54,6. Differansen melølom blokkene har dermed falt med 2,3 prosentpoeng til 14,2.

Sammenligner vi med nivået for de rødgrønne på samme tid før valget i 20009 ligger de nå 4,0 bak skjemaet som førte til en knappest mulig valgseier.

blokkene3

 

 

Omvendt statsministereffekt

Jens Stoltenberg og Erna Solberg ser ikke ut til å virke som magneter på velgerne – snarere tvert om.

DUELL: Erna Solberg og Jens Stoltenberg har fått færre velgere i løpet av valgkampen. Her under statsministerduellen i TV 2 tirsdag før valget. (Foto: Heiko Junge/NTBS\scanpix).

DUELL: Erna Solberg og Jens Stoltenberg har fått færre velgere i løpet av valgkampen. Her under statsministerduellen i TV 2 tirsdag før valget. (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix).

Mens 61,7 prosent av de spurte på målingene i begynnelsen av valgkampen svarte at de ville stemme på enten Arbeiderpartiet eller Høyre har Jens Stoltenberg og Erna Solberg ikke akkurat lokket til seg nye velgere. Fem dager før valget svarer nemlig bare 55,3 prosent av de spurte at de vil stemme på et av de to store partiene. Dermed har partiene til de to statsministerivalene tapt hele 6,4 prosentpoeng så langt i valgkampen.

Høyre har tapt mest i valgkampen med en tilbakegang på 4,7 prosentpoeng, men også Arbeiderpartiet har gått ned med 1,7 prosentpoeng. I tillegg har Sp gått noe ned, mens de andre partiene har gått frem.

Bakgrunnstallene viser at 66 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra 2009 er lojale, mens 27 prosent har skiftet parti, de fleste av dem til Høyre. Mens 112.000 tidligere Ap-velgere sier de vil stemme Høyre er det bare 15.000 tidligere Høyrevelgere som går motsatt vei. Bare sju prosent av Ap-velgerne fra 2009 sitter nå på gjerdet.

Høyre har igjen de mest lojale velgerne. 80 prosent av velgerne fra 2009 holder fast på Høyre, mens 14 prosent har skiftet parti og 6 prosent sitter på gjerdet.

67 prosent av Frps velgere fra 2009 er lojale mot partiet, mens 25 prosent har gått til et annet parti,de fleste av dem til Høyre. Frp har mistet 109.000 tidligere velgere til Høyre, mens 33.000 går tilbake.

KrF mønstrer 79 prosent av sine tidligere velgere, det er færre enn i går da partiet hadde mer lojale velgere enn Høyre. 14 prosent av KrF’erne fra 2009 har skiftet parti, mens 7 prosent sitter på gjerdet.

60 prosent av Senterpartiets velgere er lojale, mens 28 prosent har funnet seg et annet parti og 12 prosent sitter på gjerdet.

Venstre har en lojalitetsandel på 61 prosent, mens 27 prosent går til et annet parti og 12 prosent sitter på gjerdet.

Kampen mellom blokkene viser at de borgerlige øker ledelsen og differansen ned til de rødgrønne er nå på 16,5 prosentpoeng.

blokkene

Rekordtall for KrF

Ikke siden før stortingsvalget for fire år siden har KrF hatt høyere oppslutning på TV 2s gallup.

SANKER VELGERE: KrF-leder Knut Arild Hareide ligger på trygg avstand til sperregrensen. (Foto: Ned Alley NTBscanpix)

SANKER VELGERE: KrF-leder Knut Arild Hareide ligger på trygg avstand til sperregrensen. (Foto: Ned Alley NTBscanpix)

Seks dager før stortingsvalget øker oppslutningen om KrF til 6,8 prosent, det er den høyeste oppslutningen TNS Gallup har målt for partiet siden valgkampen i 2009.

Bakgrunnstallene viser at tidligere KrF-velgere nå strømmer tilbake til partiet. Hele 88 prosent av KrF-velgerne fra 2009 sier at de vil stemme på partiet, mens sju prosent sitter på gjerdet. Det betyr at de mister svært få av sine tidligere velgere til andre partier.

Siden 2001 har pilene pekt nedover for KrF. ved forrige stortingsvalg måtte partiet notere seg for ny bunnotering med 5,5 prosent. KrF-leder Knut Arild Hareide har flere ganger uttalt at hans mål er å snu den negative utviklingen og at han vil være fornøyd med en økning.

Skal vi tro målingen seks dager før valget kan det se ut som trenden er snudd. 6,8 prosent er tilbake på nivå med 2005-valget. Selv om det var partiets tredje dårligste valg, vil et slikt resultat være en opptur for KrF-lederen.

Også SV kan ha grunn til å trekke forsiktig på smilebåndet. Mens sperregrensespøkelset har truet SV lenge, får partiet en av sine sterkeste målinger på lenge seks dager før valget. Med 5,6 prosent og betydelig styrket lojalitet peker pilene rett vei for SV. På denne målingen svarer faktisk 62 prosent av SV-velgerne fra 2009 at de er lojale.

På denne målingen er det omlag like mange tidligere Ap-velgere som sier de vil stemme SV, som det er SV-velgere som går til regjeringsstorebroren. Dersom SV lykkes med et slikt nullsumspill mot Ap, kan det være nækkelen til å legge sperregrensen på trygg avstand.  Det er først og fremst kvinner som sender SV opp på denne målingen.

Arbeiderpartiet kan notere seg for en lojalitet på 70 prosent, det er et prosentpoeng lavere enn målingen mandag. 22 prosent har skiftet parti, mens bare 8 prosent av AP-velgerne fra 2009 sitter på gjerdet.

68 prosent av Frp-velgerne fra 2009 er trofaste mot partiet, 26 prosent har funnet seg et nytt parti, de fleste Høyre, mens seks prosent sitter på gjerdet.

For Høyre er lojalitetstallet 80 prosent, mens 16 prosent har gått til andre partier og fem prosent sitter på gjerdet.

61 prosent av Senterpartiets velgere er lojale, mens 25 prosent har funnet seg et nytt parti, de fleste på borgerlig side og 14 prosent sitter på gjerdet.

For Venstre er lojaliteten 54 prosent, mens 30 prosent har byttet parti og 16 prosent sitter på gjerdet.

Ser vi på styrkeforholdet mellom blokkene viser kurven at de borgerlige nå har 55,0 prosent, mens de rødgrønne bare har 37,9 og dermed er slått av Høyre/Frp med 43,8. Kurven under viser målingene TNS Gallup har laget for TV 2 så langt i valgkampen.

blokkene

 

Forspranget er rekordstort

De borgerlige øker forspranget tilde rødgrønne til  hele 14 prosentpoeng en uke før valget.

blokkene2

Bare målingen 12. august (nr 2 i tidsserien av TNS Gallups målinger for TV 2 denne valgkampen) har vist større borgerlig ledelse enn målingen som ble presentert en uke før valglokalene stenger. Mens de rødgrønne går tilbake til 39,6 prosent (- 2,3) får de borgerlige partiene samlet 55,1 (+ 2,0). For andre måling på rad er alternativet Høyre/Frp større enn de rødgrønne med 43,6 (+ 1,5). Selv et alternativ med Høyre/KrF/Venstre nærmer seg med 38,5 prosent.   Også mandatmessig drar de borgerlige partiene fra med ytterligere to mandater sammenlignet med målingen søndag.

Mens 71 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra 2009 sier de vil stemme på partiet igjen, er det 20 prosent som har skiftet parti. Halvparten av de som forsvinner går til Høyre. Omregnet til antall velgere er det dermed 92.000 tidligere Ap-velgere som sier de vil stemme Høyre, mens det bare er 20.000 som går motsatt vei.

Høyre har en lojalitet på 81 prosent, mens 15 prosent av velgerne fra 2009 har funnet seg et annet parti, bare fem prosent sitter på gjerdet.

Fremskrittspartiet har en lojalitet på 67 prosent, mens 27 prosent går til andre partier, de fleste av dem til Høyre. Hele 132.000 av Frp-velgerne fra 2009 sier de vil stemme Høyre, mens 33.000 går motsatt vei.

KrF har denne gang de mest lojale velgerne. Hele 84 prosent som stemte KrF i 2009 vil gjøre det igjen. 8 prosent har funnet seg et nytt parti og 8 prosent sitter på gjerdet. Samtidig henter KrF nå velgere fra de andre stortingspartiene.

63 prosent av Senterpartiets velgere fra 2009 er lojale. 21 prosent har funnet seg et nytt parti, mens 16 prosent sitter på gjerdet. Men Senterpartiet henter nå så få nye velgere at de nærmer seg sperregrensen med bare 4,1 prosent.

SV slår denne gang Venstre i lojalitet. Mens 56 prosent av SV-velgerne fra 2009 vil stemme på partiet er tilsvarende tall for Venstre 55. Mens 34 prosent av SV-velgerne har funnet seg et nytt parti, halvparten av dem Ap, er det 30 prosent av venstres velgere som har skiftet parti. SV har bare 10 prosent på gjerdet, mens Venstre har 16 prosent.

61 prosent av velgerne som satt hjemme sier de vil gjøre det samme om det var valg i morgen, mens en høy andel av førstegangsvelgerne er mobilisert. Flest av de unge sier de vil stemme Arbeiderpartiet og Høyre.

Sammenligner vi situasjonen en uke før valget i 2009 med situasjonen i kveld for de rødgrønne, ligger de 4,9 prosentpoeng dårligere an.

Fortsatt er det en svært høy andel av velgerne som oppgir partipreferanse. Hele 83,3 prosent. Spørsmålet er hvem som klarer å mobilisere og hvilke velgergrupper som blir sittende hjemme.

 

Avstanden øker igjen

Med åtte dager igjen til valget er avstanden mellom blokkene igjen nesten like stor som ved inngangen  til valgkampen.

blokkene

Kurven over viser utviklingen for blokkene på de åtte målingene TNS Gallup så langt har laget for TV 2 denne valgkampen. De borgerlige partiene kan notere seg for en samlet oppslutning å 53,1 prosent, mens de rødgrønne får 41,9.  Mens de to siste målingene fra TNS Gallup har vist at de rødgrønne har tatt innpå den borgerlige ledelsen, øker forspranget igjen til 11,2 prosent . Dermed er den borgerlige ledelsen nå nesten like stor som den var på den første målingen i august der forspranget var 11,7 prosentpoeng. På søndagens gallup får Høyre og Frp igjen høyere oppslutning enn de rødgrønne.

Med en ukes beinhard valgkamp viser tallene fra TNS Gallup at svært mange av velgerne som stemte ved forrige stortingsvalg nå er mobilisert. På denne målingene er det særlig tidligere Frp-velgere som hopper end fra gjerdet. Knapt noen sitter igjen på gjerdet. Også for de fleste andre partiene hopper nå stadig flere velgere ned fra gjerdet, slik at partiene må kjempe med hverandre om velgerne for å vokse ytterligere.

Mens sju av ti velgere som stemte i 2009 sier de vil stemme på det samme partiet, er det 21 prosent som oppgir at de har byttet parti, mens ni prosent har satt seg i sofaen. Blant de som ikke stemte sier 58 prosent at de ikke vil gjøre det denne gangen heller, mens 42 prosent oppgir et parti de sier de vil stemme på.

Hvor lojale velgerne er med sitt tidligere parti har mye å si for oppslutningen. Arbeiderpartiet har hentet ned mange fra gjerdet så langt i valgkampen og gått fra rundt 60 prosent til 72 prosent av velgerne fra 2009 som sier de vil stemme på partiet igjen. 17 prosent av Ap-velgerne sier de har skiftet parti, omlag halvparten av dem har gått til Høyre.

Fremskrittspartiet har styrket grepet om egne velgere og kan nå i likhet med Arbeiderpartiet vise til at 72 prosent av velgerne fra 2009 er lojale. 26 prosent har skiftet parti, de aller fleste har gått til Høyre, mens det knapt nok er tidligere Frp-velgere som sitter på gjerdet.

Høyre har fortsatt de mest lojale velgerne med 79 prosent. 15 prosent har skiftet parti, de fleste av dem har gått ril Arbeiderpartiet og Frp, mens det er stadig færre tidligere Høyrevelgere som sitter på gjerdet.

KrF er også oppe i en lojalitetsprosent på 76, mens 15 prosent har skiftet parti. Senterpartiet kan vise til 64 prosent lojale velgere, mens 23 prosent har skiftet parti, Venstre har 54 prosent lojale velgere, mens 31 prosent har skiftet parti, mens SV har de minst trofaste velgerne. Bare 49 prosent av SV-velgerne fra 2009 vil stemme på partiet, mens 36 prosent har funnet seg et nytt parti. SV mister flest til Arbeiderpartiet, men også de fleste andre partiene nyter godt av velgerflukten fra SV.

For fire år siden vant de rødgrønne med knappest mulig margin. Sammenligner vi dagens 41,9 prosent med situasjonen på målingen fredag en drøy uke før valget for fire år siden hadde de tre partiene 46,8 prosent. Dermed ligger de rødgrønne nå 4,9 prosentpoeng dårligere an enn for fire år siden når vi går inn i den siste uken med valgkamp.

 

 

Mange velgere mobilisert

Knappe to uker før valget oppgir mer enn åtte av ti velgere hva de vil stemme.

kveldens TV 2-gallup går Arbeiderpartiet mest frem med 2,0 til 32,8. De rødgrønne partiene får samlet 42,6 prosent, og knapper dermed inn på forspranget til de borgerlige som får 51,7. Differansen mellom blokkene er nå 7,1 prosentpoeng.

Målingen viser at hele 81,2 prosent av de 1496 som er intervjuet oppgir partipreferanse. Det er den høyeste andelen gjennom hele valgkampen. Ikke siden september 2012 har en så høy andel oppgitt hvilket parti de vil stemme på. Mobiliseringen viser igjen i overgangsmatrisene. En stadig lavere andel av velgerne som stemte i 2009 sitter på gjerdet. Det betyr at flere av partiene nå har mindre velgerreserver enn tidligere.

Arbeiderpartiet har mobilisert 70 prosent av sine egne 2009-velgere, mens 17 prosent har funnet seg et nytt parti og 13 prosent fortsatt sitter på gjerdet.

Fortsatt er de slått av Høyre som mobiliserer 78 prosent av sine egne fra 2009, mens 14 prosent har skiftet parti og 8 prosent har satt seg på gjerdet.

I SV bør alarmklokkene ringe når bare 32 prosent av 2009-velgerne er tilbake knappe to uker før valget. Hele 53 prosent av SVs velgere har funnet seg et annet parti, mens 15 prosent sitter på gjerdet.

Heller ikke Venstre bør føle seg trygg med en lojalitet på 43, mens 47 prosent har forsvunnet til andre partier og 11 prosent sitter på gjerdet.

Krf har en lojalitet på 72 prosent, 22 prosnet går til andre partier og 6 prosnet sitter på gjerdet.

I Senterpartiet er lojaliteten 62 prosent, mens 22 prosent har funnet seg et annet parti. SP har nå den høyeste gjerdeandelen med 16 prosent.

Når over 80 prosent av de spurte oppgir hvilket parti de vil stemme på, er det grunn til å tro at det er for mange. Ved stortingsvalget i 2009 stemte 76,9 prosent, fire år tidligere var valgdeltagelsen 77,4.

Det store spørsmålet er dermed hvilke partier som vil tape på at mobiliseringen ved valget ikke blir like høy som denne målingen tyder på.

 

Nå er Ap størst på snittet

For første gang siden 24. mai 2012 er Arbeiderpartiet større enn Høyre på TV 2s gjennomsnitt av målingene.

snittkurve-aug13

Etter at Aftenposten/BT/Adresseavisen fredag presenterte denne ukens måling fra Respons Analyse og Dagens Næringsliv trykket sin Sentio-måling har Arbeiderpartiet et gjennomsnitt i TV 2s partibarometer på 29,4 prosent, mens Høyre får 29,0.  Ikke siden 24. mai 2012 har kurven vist at Arbeiderpartiet er størst på gjennomsnittet.

TNS Gallups målinger for TV 2 har denne uken vist klar tilbakegang for Høyre, mens Arbeiderpartiet har styrket seg både i form av å hente tilbake flere av sine egne tidligere velgere, men også ved å tette igjen lekkasje til Høyre og hente nye velgergrupper. Samtidig har Høyre fått lavere tilstrømning av velgere fra andrepartier. Målingen til Respons Analyse bekrefter trenden i TNS Gallups målinger. Også her går Høyre markant tilbake, mens Arbeiderpartiet styrker seg og er størst.

Selv om Høyre på gjennomsnittet av målingene har gått tilbake med 2,4 prosentpoeng siden 4. august, har Arbeiderpartiet bare vokst med 1,0 prosentpoeng fra 28,4 til 29,4 prosent. Fortsatt ligger de under 30 prosent, og selv om paritet skulle bli størst som nærmest har vært en etablert sannhet i Norge siden 1920-tallet, ligger de i øyeblikket an til sitt nest dårligste stortingsvalg etter krigen. Det dårligste var i 2001 da Jens Stoltenberg bare fikk 24,3 prosent.

Fortsatt har Arbeiderpartiet 6,0 prosentpoeng opp til 35,4 prosent som de fikk i 2009, da de kapret et knappest mulig flertall med sine støttepartier. Senterpartiet har nå et snitt på 4,7  som er 1,5 prosentpoeng bak resultatet i 2009 og SV bare 4,2 prosent som er 2,0 prosentpoeng bak 2009.

Fortsatt viser gjennomsnittet klar borgerlig ledelse med 55,0 prosent mot de rødgrønne partienes 38,3 og alle målingene peker på regjeringsskifte. Men det virker stadig sikrere at det ikke blir flertall for Høyre og Frp, trolig må alle de fire borgerlige partiene samarbeide for å få flertall.

Verdt å merke seg er det også at Miljøpartiet De Grønne nå har et snitt på 3,7. Det er særlig målingene som vekter mot kommunevalget (Respons og Infact) som trekker opp.

Følg partibarometeret på tv2.no

Fire opp – fire ned

De rødgrønne partiene haler innpå, men det er fortsatt solid borgerlig ledelse.

Ukens andre TV 2-gallup viser at de rødgrønne partiene går frem med 1,8 prosentpoeng til 40,5 prosent, mens de borgerlige går tilbake 1,1 prosentpoeng til 52,7. Et valg i tråd med denne målingen ville gitt 93 mandater til de fire partiene som har gjort det klart at de ønsker regjeringsskifte, mens de rødgrønne partiene ville fått 74 mandater.

Tidligere i dag skrev jeg bloggposten «Kan 200 meningsmålinger ta feil?».  Bakgrunnen er at jeg sammen med tre kolleger var invitert av tankesmien Civita til å spå utfallet av høstens stortingsvalg. Selv om det bare er to og en halv uke igjen kan det selvsagt skje store bevegelser, men fremdeles er den borgerlige ledelsen solid.

På høstens første TV 2-gallup hadde Høyre 31,6 prosent. Siden 5. august har partiet falt med 4,8 prosentpoeng fra 31,6 til 26,8 og mistet possisjonen som det klart største partiet. I samme tidsrom har Arbeiderpartiet gått opp, men ikke mer enn 1,7 prosentpoeng fra 30,1 til 31,8.

Barometeret viser at hele 79,8 prosent av de spurte oppgir partipreferanse. Det betyr at mange velgere er mobilisert. Arbeiderpartiet henter flere nye velgere som satt hjemme og ikke hadde stemmerett i 2009. I tillegg øker partiets lojalitet med seks prosentpoeng til 71, klart over situasjonen for en drøy uke siden da seks av ti tidligere AP-velgere sa at de ville stemme på partiet.

Samtidig peker pilene nedover for Høyre. Det er færre tidligere høyrevelgere som er lojale. Andelen faller til 78 prosent. Høyre som tidlig i valgkampen hentet rundt 100.000 velgere fra Arbeiderpartiet har nå bare et netto pluss i velgerutveksling på drøyt 50.000, som er 34.000 færre enn på forrige måling. Også den netto velgertilstrømningen fra Fremskrittspartiet til Høyre har gått ned med rundt 20.000.

Arbeiderpartiet går mest frem blant menn, men er klart større blant kvinner. Frp øker noe blant kvinner, men er klart større blant menn. Høyre går mer tilbake blant kvinner enn menn, og det er særlig blant velgere mellom 30 og 44 år at partiet nå svekker seg sammenlignet med ukens første gallup.

Denne gang er Arbeiderpartiet størst i alle landsdeler unntatt på Sør- og Vestlandet.

Fasiten etter denne målingen er fire opp for de rødgrønne og fire ned for de borgerlige. Forstatt er det to og en halv uke til valget.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.