Category Archives: Gallup

Støre sliter med velgertekket

Mange tidligere Arbeiderparti-velgere har blitt usikre og satt seg på gjerdet i løpet av høsten.

Arbeiderpartiet sliter med å komme seg opp til valgresultatet, som var det nest dårligste i moderne tid.

Desembermålingen Kantar TNS har laget for TV 2 gir Arbeiderpartiet 26,0 (+ 0,7). Bakgrunnstallene viser at bare 77 prosent av velgerne fra september ville stemt på partiet i dag. Hver sjette Ap-velger fra september, rundt 118.000, har satt seg på gjerdet. En del andre har forsvunnet til andre partier.

Nå øker rett nok Ap med noen promille , men 26,0 er langt fra noe jubeltall for partiet som hadde satt seg som mål å overta regjeringsmakten i høst.

For andre måned på rad viser bakgrunnstallene lav oppslutning i hovedstadsområdet, hvor Høyre er størst og nord for Dovre.

Høyre er klart største parti blant menn og er størst blant velgere over 45 år. Partiet får 26,6 (- 0,3), som er tredje måned på rad over valgresultatet fra september. Bakgrunnstallene viser at partiet har en like stor oppslutning blant kvinner og menn.

82 prosent av velgerne fra september er lojale, men denne gang avgir Høyre netto 35.000 velgere til Arbeiderpartiet.

Samtidig har nettostrømmen av velgere fra Senterpartiet til Arbeiderpartiet tørket inn. Begge faktorene er med på å holde Arbeiderpartiet oppe.

Senterpartiet går mest tilbake med 1,8 til 9,7 prosent. Bakgrunnstallene viser stor oppslutning nord for Dovre og en lojalitet på 80 prosent.

Fremskrittspartiet øker mest med 2,1 til 14,8 prosent. Partiet har igjen de mest lojale velgerne. 85 prosent av de som stemte Frp i september sier de ville gjort det samme i dag. Partiet mister flest velgere til Høyre.

SV får 6,9 (- 0,6). Over 30.000 som stemte på partiet i september har satt seg på gjerdet og er i dag usikre.

Venstre får 4,3 (-1,6). Partiet mister klart flest velgere til Høyre, mens de henter tilbake nye velgere fra MDG og folk som satt hjemme.

Kristelig Folkeparti klamrer seg over sperregrensen med 4,1 (+ 1,0) etter å ha inngått budsjettavtale med regjeringspartiene. Partiet mister også denne gang flest velgere til Høyre, mens de ikke mister velgere til Arbeiderpartiet.

Rødt får 2,8 (-1,1), MDG 3,5 (+1,6) og andre partier 1,3 (- 0,1).

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 974 stemmeberettigede i tidsrommet 4. – 8. desember. 79,6 prosent av de spurte oppga partipreferanse. Partibarometeret er en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene med utgangspunkt i partienes tilslutning ved stortingsvalget i 2017. Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng. Mandatberegningen er foretatt av TV 2.

Analyse av stortingsvalget 2017

Senterpartiet ble størst i mange nye kommuner og Venstre ble reddet av overgang fra Høyre.

Nok en gang var de landsomfattende målingene Kantar TNS gjorde for TV 2 foran stortingsvalget i 2017 svært treffsikre. Intervjuene som ble gjort gjennom hele valgkampen hadde små avvik fra de endelige resultatene.

Resultatene som ble presentert under tittelen «Slik stemmer Norge» var de siste tallene TV 2 presenterte før valget. De hadde et samlet avvik på 3,6 prosentpoeng fra valgresultatet.

Aps nest dårligste valg

Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 27,4 prosent (- 3,5). Det er partiets nest dårligste valg etter krigen. Det dårligste var 2001 med 24,6 prosent.

Partiet gikk tilbake i alle fylker, mest i Nordland med – 9,0, Finnmark – 2,9 og Nord-Trøndelag – 7,7. Tilbakegangen var minst i Rogaland med – 0,2, Vestfoldmed – 1,7 og Hordaland med – 2,0.

Til tross for at partiet gjorde sitt dårligste valg noen sinne i Hedmark med 35,6 prosent, ble det partiets sterkeste fylke, foran Oppland med 35,1. Det er det nest dårligste resultatet i Oppland. De svakeste fylkene var Vest-Agder med 21,0 og Møre og Romsdal med 21,3.

Partiet gikk kun frem i 13 kommuner, mest i Gloppen med 4,4 og Eid med 4,1, mens de gikk tilbake i alle andre kommuner. Størst var tilbakegangen i Andøymed – 27,3, Alta med – 16,3 og Røst med – 16,0.

TELEMARK: Kartene viser største parti i kommunene i Telemark ved stortingsvalgene i 2017 (t.v) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
TELEMARK: Kartene viser største parti i kommunene i Telemark ved stortingsvalgene i 2017 (t.v) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiets sterkeste kommuner ble Årdal med 59,8, Sunndal med 46,2 og Hammerfest med 45,7, mens de svakeste var Andøy med 7,5, Bjerkreim med 9,6 og Hægebostad med 10,2.

Mistet mest til Senterpartiet

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 27,3 prosent, et avvik fra valgresultatet med kun 0,1 prosentpoeng,

OPPLAND: Kartet viser største parti i Oppland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
OPPLAND: Kartet viser største parti i Oppland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 24 prosent blant mennene og 31 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte over 60 år med 32 prosent. Partiet har like høy oppslutning i de mest sentrale kommunene, som i de minst sentrale. Partiet har en oppslutning på 21 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, mot 37 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 66 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 20 prosent av velgerne fra 2013 svarte at de skiftet parti, mens 14 prosent satt seg på gjerdet.

Partiet mistet flest velgere til Senterpartiet. 6 prosent av Ap-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Senterpartiet. Samtidig svarte 4 prosent at de vil stemme SV, 4 prosent svarte Høyre og 6 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere betyr det at Arbeiderpartiet mistet rundt 50.000 velgere fra 2013 til Senterpartiet, mens de bare hentet rundt 5.000 velgere tilbake.

Partiet mistet 33.000 velgere til Høyre, mens de hentet 31.000 velgere tilbake. Partiet mistet 33.000 velgere til SV, mens de hentet 15.000 tilbake.

Nettotapet av velgere var altså størst til egne samarbeidspartier. 121.000 Ap-velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens partiet hentet tilbake rundt 80.000 fra gruppen velgere som ikke stemte sist eller ikke hadde stemmerett.

Høyres fjerde beste valg

Høyre fikk et valgresultat på 25,0, en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng. Det er likevel partiets fjerde beste valgresultat.

Høyres sterkeste fylker ble Akershus med 31,0, Hordaland med 30,4 og Vestfold med 30,1, mens Finnmark med 14,4, Nord-Trøndelag med 14,8 og Hedmark med 15,3 ble de svakeste fylkene.

Partiet gikk kun frem i tre fylker Vest-Agder med 0,4, Vestfold med 0,2 og Nord-Trøndelag med 0,2, mens tilbakegangen var størst i Finnmark med 6,9, Oslomed 3,3 og Hedmark med 3,0.

HORDALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Hordaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
HORDALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Hordaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiets sterkeste kommuner ble Bærum med 42,6, Austevoll med 41,1, Sund40,1 og Asker 39,5. De svakeste kommunene ble Andøy med 2,7, Os i Hedmark med 4,6 og Tolga med 4,9. Partiet gikk mest frem i Askvoll med 7,6, Åseral med 5,3, Masfjorden med 4,9 og Bømlo med 4,8 og Jondal med 4,8. Høyre gikk mest tilbake i Andøy med 18,1, Kautokeino med 11,7 og Tana med 11,4.

Partiets sterkeste kretser ble Nesøya i Asker med 57,5, Svendstuen i Oslo med 53,8, Snarøya i Bærum med 51,8 og Bygdøy i Oslo med 50,3.

I kretser med historikk gikk de mest frem i Solbakken i Trondheim med 4,5, Kirkevoll i Bergen med 3,1 og Madlamark i Stavanger med 2,8.

Sterkest i sentrale kommuner

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Høyre en oppslutning på 24,5 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,5 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 27 prosent blant mennene og 22 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte mellom 45-59 år med 27 prosent. Partiet har stigende oppslutning med kommunenes sentralitet og høyest oppslutning i de mest sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 31 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, 28 prosent blant selvstendige, og bare 18 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 67 prosent av Høyres velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 21 prosent av velgerne fra 2013 oppga at de skiftet parti, mens 12 prosent satt seg gjerdet.

ROGALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Rogaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blått er Høyre, mørke blått Fremskrittspartiet, rød farge er Arbeiderpartiet, gult er Kristelig Folkeparti og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
ROGALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Rogaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blått er Høyre, mørke blått Fremskrittspartiet, rød farge er Arbeiderpartiet, gult er Kristelig Folkeparti og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiet mistet flest velgere til Fremskrittspartiet. 8 prosent av høyrevelgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Frp. Samtidig svarte 4 prosent at de vil stemme Arbeiderpartiet, 4 prosent svarte Senterpartiet, 3 prosent svarte Venstre og 2 prosent svarte andre partier. 12 prosent av Høyres velgere fra 2013 svarte at de ikke ville stemme.

Omregnet til antall velgere betyr det at Høyre mistet flest til Fremskrittspartiet. 58.000 av Høyres velgere fra 2013 sa at de ville stemme Frp, mens 47.000 velgere gikk motsatt vei. 31.000 høyrevelgere gikk til Senterpartiet, mens 5.000 gikk motsatt vei. 31.000 som stemte Høyre i 2013 sa de ville stemme Ap, mens 33.000 gikk motsatt vei. Høyre mistet 88.000 velgere til gjerdet, mens 68.000 som satt hjemme sist eller ikke hadde stemmerett sa de ville stemme Høyre.

Her stemmer en av tre Frp

Frp fikk et valgresultat på 15,2, tilbake 1,2. Partiets beste fylker ble Møre og Romsdal med 22,3, Rogaland 19,7 og Troms 18,2, mens de svakeste ble Oslomed 9,5 og Sogn og Fjordane med 9,9.

Partiet gikk frem i tre fylker Møre og Romsdal med 2,2, Finnmark med 1,9 og Rogaland med 1,0, mens de gikk mest tilbake i Vestfold med 2,7, Telemarkmed 2,4 og Nordland med 2,3.

Partiets beste kommuner var Alta med 32,4, Vanylven med 32,2 og Hareid med 31,7, mens de svakeste ble Tolga med 2,8, Os i Hedmark med 4,2 og Høylandet med 4,5. Partiet gikk mest frem i Alta med 11,5, Herøy med 8,5,Vanylven 8,2 og Ørskog 6,4, mens de gikk mest tilbake med Andøy med 13,1, Vardø med 10,1 og Kristiansund med 6,9.

MØRE OG ROMSDAL: Kartene viser største parti i kommunene i Møre og Romsdal ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, mørke blått er Fremskrittspartiet. lyse blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
MØRE OG ROMSDAL: Kartene viser største parti i kommunene i Møre og Romsdal ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, mørke blått er Fremskrittspartiet. lyse blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Nord-Lenagen i Lyngen med 43,4, Kviby i Alta med 41,8 og Elvebakken i Alta med 38,8 ble de sterkeste valgkretsene for Frp.

I kommuner med kretshistorikk var fremgangen størst på Austre Åmøy i Stavanger med 14,4, Hordvik i Bergen med 2,5 og Alvøen i Bergen med 2,5.

Mistet flest velgere til Høyre

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Frp en oppslutning på 14,8 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 19 prosent blant mennene og 11 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyere blant de spurte over 45 år enn blant de spurte under 45.

BUSKERUD: Kartet viser største parti i kommunene i Buskerud ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2.
BUSKERUD: Kartet viser største parti i kommunene i Buskerud ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2.

Partiet har høyest oppslutning i mindre sentrale kommuner, mens de har lavest oppslutning i de mest sentrale og de minst sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 19 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, 18 prosent oppgir at de er selvstendige, mens bare 6 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 67 prosent av Fremskrittspartiets velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 21 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 12 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Høyre. 10 prosent av Frp-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Høyre. Samtidig svarte 4 prosent at de vil stemme Senterpartiet, mens 6 prosent svarte andre partier. 12 prosent av Frps velgere fra 2013 svarte at de ikke ville stemme.

TROMS´: Kartet viser største parti i kommunene i Troms ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
TROMS´: Kartet viser største parti i kommunene i Troms ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Frp mistet flest velgere til Høyre. 47.000 av partiets velgere i 2013 svarte at de ville stemme Høyre, men partiet hentet 11.000 flere fra storebror i regjeringen. Frp mistet 17.000 til Senterpartiet, og hentet 5.000 tilbake. Frp mistet 56.000 velgere til gjerdet, mens 43.000 velgere som satt hjemme eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme på partiet.

Senterpartiet valgets vinner

Senterpartiet fikk et valgresultat på 10,3 prosent, en fremgang på hele 4,8 prosentpoeng.

Partiets beste fylker ble Sogn og Fjordane 29,7 (hvor de for første gang ble størst), Nord-Trøndelag 24,4 og Hedmark 22,2 (det beste noen gang), mens de svakeste fylkene ble Oslo 2,1 og Akershus 6,0. Partiet gikk mest frem i Hedmark med 12,0, Nordland 11,7 og Finnmark 11,2, mens de gikk minst frem i Oslo 1,2, Rogaland 2,3 og Hordaland 3,2.

HEDMARK: Kartene viser største parti ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013 i Hedmark fylke. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
HEDMARK: Kartene viser største parti ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013 i Hedmark fylke. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiets beste kommuner ble Andøy med hele 71,7 og Leka med 53,6, mens de dårligste var Oslo med 2,1 og Bærum med 2,2. Partiet gikk mest frem i Andøy med 63,4 og Kautokeino med 28,6, mens de gikk minst frem i Sandnes med 2,0, Bergen med 2,1 og Frogn med 2,1.

I kretsene var Myrkdalen i Voss best med 70,8, fulgt av Kvam i Steinkjer med 66,0 og Hauge i Voss med 65,6. I kretser med historikk var fremgangen størst i Bratsberg i Trondheim med 8,7 og Andebu i Sandefjord med 6,7.

Hentet flest fra Ap

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Senterpartiet en oppslutning på 10,7 prosent, et avvik fra valgresultatet på kun 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 12 prosent blant mennene og 10 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte over 45 år med 12 prosent, mens bare 7 prosent av de spurte under 30 år svarer at de ville stemme på partiet.

SOGN OG FJORDANE: Kartet viser største parti i kommunene i Sogn og Fjordane ved stortingsvalget i 2017 (t.v) og 2013. Grønn farge er Senterpartiet, rød farge er Arbeiderpartiet og lyse blått er Høyre og mørke blått Fremskrittspartiet. Grafikk: TV 2.
SOGN OG FJORDANE: Kartet viser største parti i kommunene i Sogn og Fjordane ved stortingsvalget i 2017 (t.v) og 2013. Grønn farge er Senterpartiet, rød farge er Arbeiderpartiet og lyse blått er Høyre og mørke blått Fremskrittspartiet. Grafikk: TV 2.

Partiet har klart høyest oppslutning i de minst sentrale kommunene, hvor 23 prosent av de sprute svarte at de ville stemme på dem, mot bare 7 prosent i de mest sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 19 prosent blant de som oppgir at de er selvstendige og en like høy oppslutning på 12 prosent blant de som oppgir at de jobber i offentlig og privat sektor.

NORD-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Nord-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
NORD-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Nord-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser at 77 prosent av Senterpartiets velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 14 prosent av velgerne fra 2013 sa de ville skifte parti, mens 8 prosent satt seg gjerdet. Partiet mistet like mange velgere til Arbeiderpartiet og Høyre 3 prosent til hver, mens 8 prosent oppga at de ville stemme på andre partier.

Senterpartiet hadde høyest andel lojale velgere fra 2013 og mistet rundt 5.000 velgere til Høyre og Arbeiderpartiet. Partiet hentet flest nye velgere fra Arbeiderpartiet. Omregnet til antall velgere var det 51.000 som stemte AP i 2013 som sa de ville stemme Senterpartiet. Tilsvarende tall var 31.000 fra Høyre og 17.000 fra Fremskrittspartiet.

SV løftet seg

SV fikk et valgresultat på 6,0, en fremgang på 1,9. Partiets sterkeste fylker ble Troms med 10,1 og Oslo med 9,3, mens de svakeste ble Rogaland med 3,9 og Møre og Romsdal med 3,9.

Partiet fikk høyest oppslutning i Nesseby med 21,7, Fosnes med 20,0 og Tromsø med 14,8, mens de fikk lavest oppslutning i Hægebostad med 0,5 og Bokn med 0,8.

I kretsene er Polmak/Båteng i Tana best med 27,6, Sentrum i Tromsø hvor SV ble større enn Arbeiderpartiet med 22,4 og Tøyen skole i Oslo med 21,2. Fremgangen var størst på Tøyen skole med 8,1 og Ila skole i Oslo med 6,7.

AUST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Aust-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, lyseblått Høyre, mørkeblått Fremskrittspartiet, grønt er Senterpartiet og gult er Kristelig Folkeparti. Grafikk: TV 2.
AUST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Aust-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, lyseblått Høyre, mørkeblått Fremskrittspartiet, grønt er Senterpartiet og gult er Kristelig Folkeparti. Grafikk: TV 2.

Hentet velgere fra Ap

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk SV en oppslutning på 5,6 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 4 prosent blant mennene og 8 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte under 30 år med 10 prosent, mot bare 3 prosent blant de spurte over 60 år. Partiet har høyest oppslutning i de mest sentrale kommunene med 7 posent, mot 4 prosent i de minst sentrale. Partiet har en oppslutning på 4 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, mot 9 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

SØR-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Sør-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2.
SØR-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Sør-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2. Foto: TV 2

Bakgrunnstallene viser at 63 prosent av SVs velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 28 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 9 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Arbeiderpartiet. 13 prosent av SV-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Arbeiderpartiet. Samtidig svarte 6 prosent at de vil stemme MDG, 5 prosent svarte Rødt og 4 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere mistet SV 15.000 til Arbeiderpartiet, men hentet hele 33.000 tilbake fra storebror på venstresiden. SV mistet 7.000 velgere til MDG, like mange som de hentet tilbake, mens de mistet 6.000 velgere til Rødt. 10.000 SV-velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 19.000 som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme SV.

Venstre

Venstre fikk et valgresultat på 4,4 prosent, tilbake 0,9. Partiets beste fylker ble Oslo 8,4, Akershus 6,4 og Hordaland´ 4,4, mens de svakeste ble Nord-Trøndelag 2,2, Hedmark 2,3 og Østfold 2,4.

Partiets sterkeste kommuner ble Eid 15,4, Alta 11,4 Bærum 10,9, Asker 10,1 og Oppegård 10,0, mens de svakeste ble Rømskog med 0,2 og Rindal med 0,3. Venstre gikk mest frem i Alta med 5,4, Bærum med 1,6, Oppegård med 1,2 og Asker med 1,2, mens de gikk mest tilbake i Ulvik med 9,8, Granvin med 9,7 og Eid med 8,0.

De sterkeste kretsene ble Kåfjord i Alta med 21,2, Grav i Bærum med 17,2, Hartvig Nissen skole i Oslo med 17,0 og Vinderen i Oslo med 16,6. Partiet gikk mest frem i Oslo i Ullern krets med 6,4, Vindern med 6,4, Bygdø med 7,9.

VESTFOLD: Kartet viser største parti ved stortingsvalget i Vestfold i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. Grafikk: TV 2.
VESTFOLD: Kartet viser største parti ved stortingsvalget i Vestfold i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. Grafikk: TV 2.

Taktiske velgere fra Høyre

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Venstre en oppslutning på 4,0 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 3 prosent blant mennene og 5 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte under 30 år med 9 prosent, mot bare 2 prosent blant de spurte over 60 år. Partiet har høyest oppslutning i de mest sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 3 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, 4 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor, 5 prosent blant de som oppgir at de er selvstendige og 12 prosent blant elver/studenter.

OSLO: Kartet viser største parti i valgkretsene i Oslo i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. De to store kretsene øverst på kartet er Sørkedalen (t.v.) og Maridalen. Kartet fra 2017 Inneholder vann i marka. Grafikk: TV 2.
OSLO: Kartet viser største parti i valgkretsene i Oslo i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. De to store kretsene øverst på kartet er Sørkedalen (t.v.) og Maridalen. Kartet fra 2017 Inneholder vann i marka. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser at bare 38 prosent av Venstres velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. Hele 48 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 15 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Arbeiderpartiet. 14 prosent av venstre-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Arbeiderpartiet. Samtidig svarte 8 prosent at de vil stemme Høyre, 7 prosent Senterpartiet, 6 prosent MDG og 12 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere mistet Venstre flest til Arbeiderpartiet. 20.000 venstre-velgere fra 2013 sa de ville stemme Arbeiderpartiet, mens partiet hentet 8.000 velgere tilbake. Venstre mistet 13.000 velgere til Høyre og hentet 20.000 tilbake.

Det er verdt på merke seg at antall velgere som gikk fra Høyre til Venstre var økende jo nærmere valget intervjuene ble gjort. Ser vi på den siste uken med intervjuer viser tallene en overgang på 32.000 velgere fra Høyre til Venstre, noe som utgjør rundt en prosent av antallet stemmer.

Mobiliseringen var økende de siste dagene det ble gjort intervjuer inn mot valget, slik at det er grunn til å anta at overgangen fra Høyre var større enn dette på selve valgdagen.

Et eksempel som illustrerer Venstres mobilisering inn mot valget finner man i forhåndsstemmene i Oslo. Venstre hadde en oppslutning på 6,7 prosent i den foreløbige opptellingen av forhåndsstemmer. Den endelige tellingen viste 6,8 blant velgere som stemte før valgdagen i Oslo.

Blant de 3606 sent innkomne forhåndsstemmene i hovedstaden var oppslutningen hele 11,8 prosent. Mobiliseringen fortsatte inn mot valgdagen og resultatet i Oslo endte på 8,4.

AKERSHUS: Kartet viser største parti i kommunene i Akershus ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge viser Arbeiderpartiet og blå farge viser Høyre. Grafikk: TV 2.
AKERSHUS: Kartet viser største parti i kommunene i Akershus ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge viser Arbeiderpartiet og blå farge viser Høyre. Grafikk: TV 2.

Venstre mistet 10.000 velgere til Senterpartiet. 22.000 venstre-velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 9.000 velgere som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme Venstre.

I nynorskkommunene har Venstre en oppslutning på bare 2,7 prosent. Ved valget i 2013 var det 4,7 prosent som stemte Venstre i de samme kommunene. I 2009 da Venstre havnet under sperregrensen var det 3,4 prosent som stemte på partiet i nynorskkommunene, mens det i 2005 var 6,7 prosent som stemte på partiet i disse kommunene.

KrFs dårligste valg

Kristelig Folkeparti fikk et valgresultat på 4,2 prosent, en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng. Dette er partiets dårligste valgresultat.

KrF gikk tilbake i samtlige fylker. Mest i Sogn og Fjordane med 3,8, Møre og Romsdal med 2,8, Hordaland med 2,2 og Rogaland med 2,2. Partiet tapte altså mest i sine kjernefylker. KrF gikk minst tilbake i Buskerud -0,6 og Oslo -0,7 og Hedmark – 0,7.

KrFs sterkeste fylker er Vest-Agder med 12,8, Aust-Agder med 9,8 og Rogaland med 8,4, mens de svakeste er Hedmark med 1,8, Finnmark med 2,1, Oppland med 2,1 og Oslo med 2,1.

Partiets sterkeste kommuner er Audnedal med 26,8, Hægebostad med 24,0 og Rømskog 21,1, mens de svakeste er Engderdal 0,0, Båtsfjord 0,2 og Tolga 0,2.

VEST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Vest-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blå farge er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet, gul er Kristelig Folkeparti, grønn Senterpartiet og rød Arbeiderpartiet.
VEST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Vest-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blå farge er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet, gul er Kristelig Folkeparti, grønn Senterpartiet og rød Arbeiderpartiet. Foto: TV 2

Der det finnes sammenlignbare tall på kretsnivå gikk KrF mest tilbake blant velgere som stemte på forhånd i Bømlo med 9,1, Ulstein med 6,1 Eigersund5,4 og Evje og Hornnes 5,4. I kretser hvor KrF har stor tilbakegang er det fremgang for Høyre og Frp flere steder på sør- og vestlandet, mens det i større grad kun er fremgang for Senterpartiet på Østlandet og nord for Dovre.

Kun i 7 kommuner gikk KrF frem. I såkalte bedehus-kommuner (antall bedehus høyest mot antall elever i grunnskolen) går partiet tilbake 2,8 til 9,2, mens tilbakegangen i storkommuner er 1,1 til 3,6.

Mistet flest til de borgerlige

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk KrF en oppslutning på 4,2 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,0 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 3 prosent blant mennene og 5 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte over 60 år med 5 prosent. Partiet har høyest oppslutning i de minst sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 3 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, mot 6 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 62 prosent av KrFs velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 25 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 12 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Høyre. 8 prosent av KrF-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Høyre, 6 prosent svarte Frp, 5 prosent svarte Senterpartiet, 3 prosent Arbeiderpartiet 5 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere viser tallene at KrF mistet 13.000 velgere til Høyre, 9.000 til Fremskrittspartiet, 8.000 til Senterpartiet og bare 4.000 til Arbeiderpartiet. KrF hentet tilbake 8.000 velgere fra Høyre og 3.000 fra Arbeiderpartiet. 19.000 av KrFs velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 13.000 velgere som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme KrF.

En gjennomgang av førvalgsundersøkelser og valgdagsmålinger siden årtusenskiftet viser at KrF har mistet flest velgere til de borgerlige ved flere valg.

ØSTFOLD: Kartet viser største parti i kommunene i Østfold ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
ØSTFOLD: Kartet viser største parti i kommunene i Østfold ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

De Grønnes beste

De Grønne fikk et valgresultat på 3,2 prosent (+ 0,4).

De beste fylkene ble Oslo 6,0, Sør-Trøndelag 3,9 og Akershus 3,7. De dårligste Nord-Trøndelag med 1,8 og Hedmark med 1,9. Partiet gikk mest frem i Møre og Romsdal med 0,8 og Sør-Trøndelag med 0,7. Partiet gikk kun tilbake i Finnmark med 0,1 og Oppland med 0,1. De beste kommunene ble Nesodden med 10,4, Ås med 6,5 og Oslo med 6,0, mens de dårligste ble Fosnes med 0,3 og leka med 0,3. Partiet gikk Mest frem i Vardø med 3,9 og Røst med 3,2, og mest tilbake i Kautokeino med 2,7 og Karasjok med 2,4.

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk MDG en oppslutning på 3,8 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,6 prosentpoeng.

STØRST: Kartet viser største parti i kommunene i Nordland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønn er Senterpartiet og blå er Høyre. Grafikk: TV 2.
STØRST: Kartet viser største parti i kommunene i Nordland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønn er Senterpartiet og blå er Høyre. Grafikk: TV 2. Foto: TV 2

Bakgrunnstallene viser at bare rundt halvparten av de som stemte De grønne i 2013 sa de ville stemme på partiet igjen. Partiet mistet mange velgere til SV, Rødt og Arbeiderpartiet. I antall nye velgere hentet De grønne flest fra Rødt og SV.

Rødt på Stortinget

Rødt fikk et valgresultat på 2,4, frem 1,3. Partiets beste fylker ble Oslo med 6,3, Nordland med 2,9 og Sør-Trøndelag med 2,9, mens de dårligste ble Rogaland med 1,2, Aust-Agder med 1,2 og Møre og Romsdal med 1,2.

Partiet gikk frem i alle fylker, mest frem i Oslo med 3,1 og Sør-Trøndelag med 2,0. Partiets beste kommuner ble Oslo med 6,3 og Nesodden med 6,3, mens den dårligste ble Høylandet med 0,0. Partiet gikk mest frem på Nesodden med 4,1 og Røst med 4,0.

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Rødt en oppslutning på 3,8 prosent, et avvik fra valgresultatet på 1,4 prosentpoeng.

FINNMARK: Kartet viser største parti i kommunene i Finnmark ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
FINNMARK: Kartet viser største parti i kommunene i Finnmark ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser at 76 prosent av de spurte fra 2013 sa de ville stemme Rødt. Partiet mistet flest tidligere velgere til SV. I antall hentet Rødt flest tidligere velgere fra Arbeiderpartiet, men partiet hentet også mange velgere som stemte SV og de grønne i 2013.

Om førvalgsundersøkelsen og inndelingen av kommunene

Sammenstillingen av målinger baserer seg på intervjuer Kantar TNS har gjort av 8165 personer for TV 2 gjennom valgkampen.

De første intervjuene ble gjort 14. august, de siste lørdag 9. september, altså før valglokalene åpnet søndag. Andelen som oppgir partipreferanse er 79,96 prosent. Feilmarginen er +/- 0,5 – 1,0 prosentpoeng.

Ved flere valg har denne sammenstillingen vist seg å være svært nær det endelige valgresultatet. Undersøkelsen inneholder flere intervjuer enn alle publiserte undersøkelser som er laget etter valget.

I en annen versjon av artikkelen er det presentert valgresultater for ulike kommunetyper.

  • Storkommuner er de 23 største kommunene
  • Bedehuskommuner er er definert som kommuner der antall antall bedehus er høyest i forhold til antall elever i grunnskolen.
  • Nynorskkommuner er definert som de kommunene som har høyest andel av elever med nynorsk som hovedmål i grunnskolen
  • Jordbrukskommuner er definert som kommuner hvor jordbruk er den viktigste næringen.
  • Ensidige industristeder er definert som kommuner der industribedrifter har vært eller fortsatt er viktige hjørnesteiner i lokalsamfunnet.

Flere kart for valget i 2017 finnes på TV 2s resultatside.

For valget i 2013 finnes det også kart, men vi gjør oppmerksomme på at tabellverket ved siden av kartene ikke er fullstendige for valg 2013.

KrF mister flest velgere til de borgerlige partiene

KrF skal velge strategi. Tallene fra målingene siden årtusenskiftet viser at de mistet flest velgere til borgerlig side.

Hver fjerde KrF-velger fra 2013 skiftet parti foran årets stortingsvalg, mens 12 prosent satt seg på gjerdet.

Den store førvalgundersøkelsen Kantar TNS laget for TV 2 i høst ga KrF en oppslutning på 4,2 prosent, som også ble valgresultatet.

Landsstyret i Kristelig Folkeparti samles fredag for å drøfte strategi og veien fremover etter katastrofevalget.

Et dypdykk i tallene fra alle målinger Kantar TNS har laget for TV 2 siden årtusenskiftet viser at partiet har mistet flest velgere til de andre ikke-sosialistiske partiene.

Ved høstens valg viste undersøkelsen før valget at KrF mistet 13.000 velgere til Høyre, 9.000 til Fremskrittspartiet, 8.000 til Senterpartiet og bare 4.000 velgere til Arbeiderpartiet. Samtidig hentet KrF tilbake 8.000 velgere fra Høyre og 3.000 fra Arbeiderpartiet. 19.000 av KrFs velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 13.000 velgere som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme KrF før høstens stortingsvalg.

Dermed var lekkasjen av velgere de ikke-sosialistiske partiene nesten dobbelt så stor som til de de rødgrønne ved høstens katastrofevalg.

Sammenligner vi med undersøkelsen før valget i 2013 viste intervjuene gjennom hele valgkampen at 71 prosent av KrFs velgere fra 2009 var lojale, 13 prosent fant seg et nytt parti, mens 7 prosent satt på gjerdet.

I 2013 var nettolekkasjen av velgere før valget tilnærmet lik null til begge blokkene. Størst lekkasje var det til Høyre, mens tilgangen av nye velgere var noe større fra Arbeiderpartiet enn fra Høyre og Fremskrittspartiet

Valgdagsmålingen i 2013 viste en litt høyere andel lojale velgere, 76 prosent, mens 18 prosent fant seg et nytt parti og 6 prosent satt seg på gjerdet. Netto mistet KrF flest velgere til Høyre, Frp og Venstre med 16.000, mens det var et lite pluss mot Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Lekkasjen var størst til Høyre og Frp, mens det kom flest nye velgere til KrF fra Frp.

Valgdagsmålingen i 2009 viser at 66 prosent av KrFs velgere fra 2005 var lojale. Partiet mistet flest tidligere velgere til Fremskrittspartiet og Høyre, mens de fikk flest nye velgere fra Venstre.

Valgdagsmålingen i 2005 viser at 57 prosent av KrFs velgere fra 2001 var lojale, 36 prosent forsvant til andre partier, mens bare 7 prosent satt seg på gjerdet.

Overgangsmatrisene viser at KrF i 2005 mistet like mange velgere til de to blokkene. Netto var velgerstrømmen 37.000 velgere til Høyre, Frp og Venstre, det samme som den var til Ap, Sv og Senterpartiet. KrF mistet omlag like mange tidligere velgere til Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Partiet fikk i 2005 flest nye velgere fra Høyre.

Valgdagsmålingen i 2001 viste at 53 prosent av KrFs velgere fra rekordvalget i 1997 var lojale mot partiet. 33 prosent hadde skiftet parti, mens 14 prosent hadde satt seg på gjerdet.

Overgangsmatrisene fra valgdagsmålingen i 2001 viser at KrF mistet flest velgere til de andre borgerlige partiene. Netto var velgerstrømmen fra KrF til Høyre, Frp og V 25.000, mens den var 1.000 til Ap, Sp og SV. KrF mistet flest velgere til Høyre, mens det kom flest nye velgere fra Senterpartiet.

Siden årtusenskriftet viser undersøkelsene at KrF har størst utveksling av velgere med de andre partiene på ikke-sosialistisk side.

Om tallene

Førvalgsundersøkelsen 2017 baserer seg på intervjuer Kantar TNS har gjort av 8165 personer for TV 2 gjennom valgkampen. De første intervjuene ble gjort 14. august, de siste lørdag 9. september, Andelen som oppgir partipreferanse er 79,96 prosent. Feilmarginen er +/- 0,5 – 1,0 prosentpoeng.

Velgermagneten Erna

Høyre vant valget og fortsetter å trekke til seg nye velgere.

Det har gått fire uker siden stortingsvalget og 10 prosent av de spurte oppgir at de allerede har skiftet parti. Andelen er høyest blant velgerne under 30 år og høyest i Oslo og Akershus.

Målingen Kantar TNS har laget for TV 2 i oktober viser at motbakken fortsetter for Arbeiderpartiet, som faller med 2,0 prosentpoeng til siden valget til 25,4 prosent. Arbeiderpartiet beholder 90 prosent av velgerne fra september. Bakgrunnstallene viser at Ap mister 62.000 velgere til andre partier. Hele 45.000 går til Rødt og SV. Samtidig henter Ap en del velgere som satt hjemme i september.

Høyre går kraftig frem med 4,2 til 29,2 prosent. hele 95 prosent av velgerne som stemte Høyre i september sier de vil gjøre det igjen. Partiet henter 75.000 velgere fra andre partier, mens de bare mister 29.000, mest til Senterpartiet som er det eneste partiet de mister flere velgere til enn de henter tilbake. Høyres oppslutning øker blant ansatte i offentlig sektor hvor den nå er betydelig høyere enn den var før valget.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 13,1, en tilbakegang på 2,1 prosent. 89 prosent av velgerne fra september sier dem vil gjenta valget, men Frp mister betydelig flere velgere til Høyre enn de henter tilbake.

Senterpartiet får 9,3 prosent, ned 1,0 fra valget. hele 28.000 velgere har satt seg på gjerdet. Ingen andre partier har like mange velgere som i dag er usikre. Partiet mister også 13.000 velgere til Arbeiderpartiet, uten på få noen tilbake.

Kristelig Folkeparti faller klart under sperregrensen med 3,2 prosent (- 1,0). Partiet mister til sammen 26.000 velgere til Høyre og gruppen andre partier, mens 16.000 velgere har satt eg på gjerdet. Ingen tidligere KrF-velgere går til Arbeiderpartiet. Det eneste lyspunktet er at KrF henter noen velgere som stemte på Senterpartiet i september. Partiet henter ingen velgere fra den store gruppen som ikke stemte ved valget.

SV får 6,4 (+ 0,4) og fortsetter dermed fremgangen fra valgkampen. Det skyldes i hovedsak et knapt positivt bytteforhold av velgere mot Arbeiderpartiet.I tillegg henter partiet noen velgere fra De Grønne og Rødt.

Venstre får 4,8 (+ 0,4). Partiet mister noen flere velgere tilbake til Høyre enn de henter fra samarbeidspartneren på borgerlig side, men kompenserer dette med et klart tilsig fra velgere som ikke stemte ved stortingsvalget. Partiet mister ingen velgere til Arbeiderpartiet etter valget.

Rødt øker med 1,3 til 3,7 prosent og ville dermed fått to mandater om det var valg i dag. Hovedårsaken til dette er at partiet får 20.000 flere velgere fra Arbeiderpartiet enn de avgir. Partiet mister heller ingen velgere til De Grønne som får 3,4 (+0,2). det eneste partiet De grønne henter noen velgere fra er SV, men samtidig mister de flere tidligere velgere dit enn de henter tilbake.

Sjekk alle målingene i TV 2s partibarometer

Treffsikre målinger

Målingene Kantar TNS laget for TV 2 ved årets stortingsvalg var mest treffsikre.

Fem av de 15 mest treffsikre nasjonale målingene var fra Kantar TNS og TV 2, viser en oppstilling Poll of polls laget etter valget.

Samlet avvik 6/. september var 2,7 prosentpoeng. Som ved tidligere valg økte differansen inn mot valgdagen og avviket på den siste målingen lørdag var 4,8 prosent.

Søndag før valget presenterte TV 2 en sammenstilling av tallene som  «Slik stemmer Norge», basert på alle intervjuene gjennom valgkampen. Her var det samlede avviket på 3,5 fra valgresultatet.

For TV 2s del kan vi dermed slå fast at målingene fra Kantar TNS nok en gang viste seg å være svært treffsikre.

Målingene som var lengst unna resultatet ble presentert av Infact/VG og var de eneste som vektet mot kommunevalget. Byrået er også de eneste som lager såkalte robopolls i Norge (der intervjuene foregår med automatisk talemaskin). Den siste målingen fra Infact/VG hadde et avvik på hele 12,9 prosentpoeng.

Fredag før valget presenterte VG en oversikt over hvordan Stortinget ville sett ut basert på deres fylkesmålinger. Den ga 95 mandater til venstresiden, og indikerte dermed et landslide-valg.

 

 

Klart for den største valgthrilleren på mange tiår

Erna Solberg leder med knappest mulig margin på utfordreren Jonas Gahr Støre, som ser ut til å avhengig av De grønne og kanskje Rødt, dersom han skal få flertall.

På valgkampens største meningsmåling som TV 2 presenterer lørdag kveld er det borgerlig ledelse med 85 mot opposisjonens 84 mandater. Målingen har 2998 spurte og fanger opp endringene gjennom hele den siste uken av valgkampen.

Høyre går frem 0,4 prosentpoeng til 23,8. Partiet har et bedre bytteforhold med både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet enn på målingene rett før helgen. 64 prosent av Høyres velgere fra valget i 2013 sier at de vil stemme på partiet.

Høyre mister flere tidligere velgere til Venstre, noe som kan tyde på taktisk stemmegivning for å berge Venstre over sperregrensen.

Arbeiderpartiet går tilbake 0,5 til 28,1 prosent. 67 prosent av velgerne fra valget i 2013 sir at de vi stemme på partiet dersom det var valg i morgen. Partiet mister noen flere tidligere velgere både til Høyre og Fremskrittspartiet enn på de siste målingene før helgen. 95.000 tidligere arbeiderpartivelgere sitter fortsatt på gjerdet, noe som er marginalt flere enn Høyre som har 87.000 tidligere velgere på gjerdet.

Arbeiderpartiet mister nesten 60.000 tidligere velgere til Senterpartiet, som de ønsker å danne regjering sammen med. I tillegg mister de 64.000 tidligere velgere til SV, Rødt og de Grønne og henter kun 33.000 tilbake fra de andre opposisjonspartiene.

Fremskrittspartiet er det eneste av de borgerlige partiene som går tilbake med 0,6 til 14,6 prosent. Det skyldes først og fremst at andelen lojale velgere fra 2013 faller til 70 prosent. I tillegg mister Frp nå noen flere tidligere velgere til Høyre.

Senterpartiet får 10,2 (- 0,3). Andelen lojale velgere fra 2013 går ned til 76 prosent. Partiet henter færre velgere som stemte på regjeringspartiene.

Kristelig Folkeparti får 4,4 (+ 0,1). Andelen lojale velgere øker til 63. KrF mister flest tidligere velgere til de to regjeringspartiene.

SV får 5,6 prosent (+ 0,1). Andelen lojale velgere er på 63 prosent, mens to av ti velgere fra 2013 sier de vil stemme Arbeiderpartiet. Men SV henter 6.000 flere velgere enn de avgir til storebror på venstresiden.

Venstre får mest frem på den siste målingen med 0,7 til 4,6 prosent. Partiets andellojale velgere fra 2013 øker til 37 prosent. Ingen andre partier har færre lojale velgere, men Venstre henter nå 39.000 nye velgere fra regjeringspartiene, mest fra Høyre, som kan tyde på taktisk stemmegivning. Men det er samtidig 20.000 venstrevelgere som går motsatt vei.

De Grønne faller under sperregrensen med 3,9 (- 0,1). Partiet mangler bare 3.835 stemmer på å være med i kampen om de 19 utjevningsmandatene. Hovedårsaken til tilbakegangen er at de henter færre velgere fra Arbeiderpartiet, samtidig som det er færre tidligere velgere, 51 prosent som sier de vil stemme på partiet.

Rødt får 3,1 (- 0,2). Hele 73 prosent av partiets velgere fra 2013 sier de vil stemme på Rødt igjen. Partiet henter 22.000 flere velgere fra Arbeiderpartiet enn de avgir. Andre partier og lister får 1,7 (+ 0,4).

Drama til siste stemme

Bare noen få tusen stemmer kan avgjøre kampen om sperregrensen og hvem som får flertall ved mandagens valg.

Venstre mangler 2.900 stemmer, mens De Grønne er over sperregrensen med 1450 stemmes margin på målingen Kantar TNS har laget for TV 2 tre dager før valget.

Arbeiderpartiet går frem for andre dag på rad med 0,5 prosentpoeng til 28,6 prosent. Det skyldes at noen flere tidligere Ap-velgere sier de vil stemme på partiet. Samtidig henter Arbeiderpartiet noen flere velgere fra andre partier enn på målingen torsdag.

Arbeiderpartiets største problem er fortsatt Senterpartiet, hvor de mister 55.000 flere velgere enn de klarer å hente tilbake.

Arbeiderpartiets oppslutning øker blant velgere over 60 år, mens de den går ned blant velgere under 60.

Høyre ligger på stedet hvil med 23,4 prosent. Andelen lojale velgere er kun 63 prosent. Partiet mister fortsatt velgere til Frp og Arbeiderpartiet enn de henter tilbake.

Fremskrittspartiet står også på stedet hvil med 15,2 prosent. Partiet lekker noen flere tidligere velgere til Arbeiderpartiet, men mister færre til gruppen andre partier. Frp har forsatt de mest lojale velgerne av de tre store partiene. 73 prosent av partiets velgere fra 2013 sier de vil stemme på partiet igjen.

Kristelig Folkeparti får 4,3 (- 0,7). Etter noen dager med fremgang går partiet igjen tilbake etter at KrF-leder Knut Arild Hareide forsøkte å avklare hvilket regjeringsalternativ partiet ønsker. KrF mister nå flere velgere både til regjeringspartiene og Arbeiderpartiet enn tidligere i uken.

Senterpartiet får 10,5 (+ 0,4). Partiets lojalitet øker igjen og de henter fortsatt mange velgere fra de tre store partiene.

SV får 5,5 (- 0,2). Partiet har noen færre egne velgere fra 2013.

Venstre faller under sperregrensen med 3,9 (- 0,2). Partiet får noen færre tidligere velgere fra Høyre og Fremskrittspartiet. Det er nok til å sende dem under sperregrensen. Kun en av tre venstrevelgere fra 2013 vil stemme på partiet.

De grønne klarer sperregrensen med et nødskrik med 4,0 (+ 0,3). Det skyldes at andelen lojale velgere fra forrige valg øker igjen.

Rødt får 3,3 (+ 0,2) og andre 1,3 (- 0,5).

Drama til siste stemme

Kun et par tusen stemmer skiller blokkene på TV 2s gallup fire dager før valget.

Venstre over eller under sperregrensa ser ut til å kunne bli jokeren som avgjør hvem som vinner høstens stortingsvalg.

På målingen Kantar TNS har laget for TV 2 torsdag kveld er det bare et par tusen stemmer som holder Venstre over fire-prosent, som er med å avgjøre hvem som får kjempe om de 19 utjevningsmandatene.

Partiet får 4,1 (- 0.2). faller Venstre under mister de borgerlige partiene flertallet.

Bakgrunnstallene viser at venstre har en katastrofalt lav lojalitet. Bare 33 prosent av partiets tidligere velgere sier de vil stemme på partiet. Venstre mister mange tidligere velgere til Arbeiderpartiet , tapet er på netto 19.000 velgere. men de reddes av at de får 15.000 flere velgere fra Høyre enn de mister til sin samarbeidspartner.

Arbeiderpartiet øker mest og får den høyeste oppslutningen siden Arendalsuka med 28,1. Økningen skyldes blant annet økt overgang fra Høyre. Arbeiderpartiet henter nå 20.000 flere velgere fra Høyre enn de avgir. Andelen tidligere Ap-velgere som vil stemme på partiet har økt til 67 prosent. Partiet går mest frem blant velgere under 30 år.

+07Høyre faller mest til 23,4 (- 1,4), som er den nest laveste oppslutningen i valgkampen. Dette skyldes økt overgang av tidligere velgere til Arbeiderpartiet og Venstre. Kun 63 prosent av Høyres velgere fra 2013 sier de vil stemme på partiet.

Fremskrittspartiet får 15,2 (+ 0,4). Partiet har de klart mest trofaste velgerne av de tre store partiene. 73 prosent av Frp-velgerne fra 2013 sier de vil stemme på partiet. Frp er fullstendig fullmobilisert. Kun fire prosent av de tidligere velgerne sitter nå på gjerdet.

Kristelig Folkeparti får 5,0 (+ 0,5), som er den beste målingen siden starten av valgkampinnspurten. Andelen lojale velgere er stabil på 70 prosent. Partiet henter nå litt flere velgere fra andre partier enn de har gjort tidligere i valgkampen, rundt 23.000 velgere.

Senterpartiet ligger stabilt på 10,1 (- 0,2). Partiet henter fortsatt svært mange tidligere arbeiderpartivelgere. De henter nå 54.000 flere fra Arbeiderpartiet enn de avgir til storebror på venstresiden.

SV får 5,7, for tredje dag på rad. Partiet mister noen flere tidligere velgere til Arbeiderpartiet, slik at netto tilsiget av tidligere Ap-velgere kun er på 5.000.

MDG får 3,7 prosent, som onsdag,Rødt 3,0 (+ 0,1) og andre partier 1,8 (- 0,2).

Det blir drama rundt sperregrensen

Venstre lever farlig nær, mens De grønne igjen er nær ved å lukte på 4-prosent.

Det er små bevegelser, men fortsatt borgerlig flertall med 88 mandater på målingen Kantar TNS har laget for TV 2 onsdag.

Etter to dager med fremgang går Arbeiderpartiet tilbake 0,5 til 27,0.

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiets andel lojale velgere fra valget i 2013 er på 65 prosent, tre prosentpoeng lavere enn på målingen tirsdag kveld. I tillegg mister partiet igjen flere tidligere velgere til Senterpartiet. Partiets oppslutning får noe ned blant menn, mens de øker blant velgere over 60 år.

Høyre får 24,8 (+ 0,4). Partiet har imidlertid litt færre lojale velgere med 67 prosent, mot 69 tirsdag. Høyre mister også færre tidligere velgere til Venstre. Partiet henter mange velgere fra gruppen som ikke hadde stemmerett i 2013 og går frem blant de unge.

Fremskrittspartiet får 14,8 (+ 0,1). Partiet har igjen høyest lojalitet av de store partiene. 71 prosent av Frps velgere fra 2013 sier at de vil stemme på partiet. Frps tall er sunnere enn de to andre store partiene ettersom oppslutningen om Frp i gruppene som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett er mye lavere enn de to andre partiene.

Kristelig Folkeparti får 4,5 (+ 0,1). Partiet har økt andelen lojale velgere til 70 prosent og ser dermed ut til å stabilisere seg over sperregrensa. Men partiet henter fortatt klart færre nye velgere enn de andre partiene rundt sperregrensen.

Senterpartiet får 10,3 (+ 0,7) og øker dermed igjen etterat de onsdag fikk sin laveste oppslutning siden januar. Dette skyldes at partiet henter noen flere velgere som stemte på alle de tre store partiene, særlig fra Arbeiderpartiet.

SV får 5,7, samme oppslutning som tirsdag. Andelen lojale velgere er økende, men SV henter færre tidligere velgere fra Arbeiderpartiet, samtidig som det er flere tidligere SV-velgere som nå går til Arbeiderpartiet.

Venstre får 4,3 (- 0,4) og blir dermed ikke kvitt sperregrensespøkelset. Hovedårsaken er at de henter færre tidligere velgere fra Høyre.

De grønne får 3,7 (+ 0,3). Partiets andel lojale velgere er økende. Rødt får 2,9 (- 0,7). Andre partier 2,0. I denne gruppen er fortsatt Liberalistene klart største parti med 0,8 prosent, det samme som tirsdag.

Det er dermed liten tvil om at sperregrensen ser ut til å kunne bli den store saken i sluttspurten av valgkampen. Venstre kjemper nok en gang for livet, mens De Grønne kjemper for å bryte streken for første gang.

Sperregrensen avgjør kampen om fordelingen av de 19 utjevningsmandatene. Årets valg kan bli et drama om sperregrensen.

Det blir drama rundt sperregrensen

Venstre lever farlig nær, mens De grønne igjen er nær ved å lukte på 4-prosent.

Det er små bevegelser, men fortsatt borgerlig flertall med 88 mandater på målingen Kantar TNS har laget for TV 2 onsdag.

Etter to dager med fremgang går Arbeiderpartiet tilbake 0,5 til 27,0.

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiets andel lojale velgere fra valget i 2013 er på 65 prosent, tre prosentpoeng lavere enn på målingen tirsdag kveld. I tillegg mister partiet igjen flere tidligere velgere til Senterpartiet. Partiets oppslutning får noe ned blant menn, mens de øker blant velgere over 60 år.

Høyre får 24,8 (+ 0,4). Partiet har imidlertid litt færre lojale velgere med 67 prosent, mot 69 tirsdag. Høyre mister også færre tidligere velgere til Venstre. Partiet henter mange velgere fra gruppen som ikke hadde stemmerett i 2013 og går frem blant de unge.

Fremskrittspartiet får 14,8 (+ 0,1). Partiet har igjen høyest lojalitet av de store partiene. 71 prosent av Frps velgere fra 2013 sier at de vil stemme på partiet. Frps tall er sunnere enn de to andre store partiene ettersom oppslutningen om Frp i gruppene som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett er mye lavere enn de to andre partiene.

Kristelig Folkeparti får 4,5 (+ 0,1). Partiet har økt andelen lojale velgere til 70 prosent og ser dermed ut til å stabilisere seg over sperregrensa. Men partiet henter fortatt klart færre nye velgere enn de andre partiene rundt sperregrensen.

Senterpartiet får 10,3 (+ 0,7) og øker dermed igjen etterat de onsdag fikk sin laveste oppslutning siden januar. Dette skyldes at partiet henter noen flere velgere som stemte på alle de tre store partiene, særlig fra Arbeiderpartiet.

SV får 5,7, samme oppslutning som tirsdag. Andelen lojale velgere er økende, men SV henter færre tidligere velgere fra Arbeiderpartiet, samtidig som det er flere tidligere SV-velgere som nå går til Arbeiderpartiet.

Venstre får 4,3 (- 0,4) og blir dermed ikke kvitt sperregrensespøkelset. Hovedårsaken er at de henter færre tidligere velgere fra Høyre.

De grønne får 3,7 (+ 0,3). Partiets andel lojale velgere er økende. Rødt får 2,9 (- 0,7). Andre partier 2,0. I denne gruppen er fortsatt Liberalistene klart største parti med 0,8 prosent, det samme som tirsdag.

Det er dermed liten tvil om at sperregrensen ser ut til å kunne bli den store saken i sluttspurten av valgkampen. Venstre kjemper nok en gang for livet, mens De Grønne kjemper for å bryte streken for første gang.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.