Category Archives: Gallup

Kampen om tredjeplass

Senterpartiet har satt seg som mål å slå Fremskrittspartiet ved neste stortingsvalg.

En uke med bråk og uro sender Frp ned til den laveste oppslutningen på nesten tre år. 10,1 på Kantar TNS måling for TV 2 i august ville gitt det dårligste stortingsvalget for Fremskrittspartiet på 25 år. Samtidig ville 13,6 vært Senterpartiets beste stortingsvalg på like mange år. Nå kjemper de to partiene om å være tredje størst.

Det er liten tvil om at bråk og uro skader oppslutningen for politiske partier. Det har en rekke målinger vist.

Men effekten av slike saker er ofte kortvarig.

For Frp er kurven de siste månedene alt annen enn pen. Da Sylvi Listhaug trakk seg som statsråd 20. mars viste en spontan måling fra Kantar TNS/TV 2 hele 20,6 prosent. Den første høstmålingen viser at støtten blant velgerne er på under halvparten 10,1 prosent.

Bakgrunnstallene viser at 72 prosent av velgerne som stemte Frp i fjor høst sier de ville gjort det samme nå. Det er faktisk en litt høyere andel enn i juni, men Frp henter færre velgere fra andre partier enn før sommeren. Samtidig er andelen tidligere velgere som sitter på gjerdet fallende, mens det er flere tidligere Frp-velgere som sier de ville stemt Høyre og Senterpartiet.

Frp går tilbake blant kvinner, mens de øker oppslutningen noe blant menn.

En sommer preget av tørke, sviktende avlinger og krav om krisepakker til bøndene er trolig med å styrke Senterpartiet på høstens første gallup.

Partiet øker med 2,3 prosentpoeng, like mye som Frp faller, til 13,6 prosent og er dermed større enn rivalen. Senterpartiets mål er å bli tredje størst, ikke bare ved kommunevalg, men også ved neste stortingsvalg i 2021.

Bakgrunnstallene viser at 83 prosent av Senterpartiets velgere fra i fjor høst ville stemt på partiet i dag. Partiets oppslutning øker i alle aldersgrupper og i alle deler av landet, med unntak av Oslo og Akershus. Senterpartiet henter over 60.000 flere velgere fra regjeringspartiene enn det er velgere som går fra Senterpartiet til et av de tre regjeringspartiene.

Arbeiderpartiet kan notere en beskjeden fremgang på 1,0 til 24,4 prosent. Det er fortsatt bak det dårlige valgresultatet fra i fjor høst på 27,2.

Bakgrunnstallene viser at 67 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra i fjor ville stemt på partiet, mens en av fem sitter på gjerdet og er usikre. Partiets oppslutning øker blant eldre, men er fallende blant yngre velgere.

Arbeiderpartiet mister fortsatt flere tidligere velgere til de tre regjeringspartiene enn det er borgerlige velgere som går motsatt vei.

På samtlige målinger Kantar TNS har laget for TV 2 etter stortingsvalget i september er Høyre landets største parti.

Med 26,1 kan Erna Solberg notere seg for en økning på 1,6 siden juni.

Bakgrunnstallene viser at 77 prosent av Høyres velgere er lojale. Høyres oppslutning øker både blant de yngste og de eldste velgerne. mens partiet går frem i hovedstadsområdet, går de noe tilbake i resten av landet.

SV ligger relativt stabilt på 8,0 (-0,5). For å finne et bedre valgresultat må vi tilbake til før SV gikk inn i den rødgrønne regjeringen. I 2005 fikk de 8,2 prosent. Bakgrunnstallene viser noe lavere andel lojale velgere enn i juni.

Rødt satt ny rekord med 5,6 prosent i juni og holder på den høye oppslutningen. Med 5,3 (- 0,3) er Rødt jevnstore med Kristelig Folkeparti på høstens første TV 2-gallup.

Rødt henter mange av sine nye velgere fra Arbeiderpartiet, SV og De Grønne.

Venstre havner under sperregrensen med 3,6 (- 0,9) Det skyldes først og fremst at en betydelig lavere andel av partiets velgere fra 2017 sier de vil stemme på partiet enn hva som var tilfellet i juni. en tilsvarende høyere andel tidligere venstrevelgere har satt seg på gjerdet.

Ingen partier har mer trofaste velgere enn KrF. Hele 9 av 10 som stemte på partiet sier de vil gjenta valget, noe som gir 5,3 prosent, det samme som før sommeren. De få velgerne som forsvinner går til borgerlig side.

De Grønne får 2,5 (- 0,7), mens andre partier og lister får 1,1 (- 0,2).

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 982 stemmeberettigede i tidsrommet 1. – 7. august 2018. 75,4 prosent av de spurte oppgir partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng.

Partibarometeret gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge med utgangspunkt i partienes tilslutning ved stortingsvalget i 2017. Mandatfordelingen er laget ved bruk av TV 2s egen modell for mandatfordeling, oppdatert etter stortingsvalget i 2017.

Magneten Moxnes

Rødt setter ny rekord på målingen Kantar TNS har laget for TV 2 i juni.

Han samlet opposisjonen og ble kvitt Sylvi Listhaug. Han står fremst i kampen rundt ambulansefly.

Bjørnar Moxnes har blitt en tydelig stemme på venstresiden og kan være i ferd med å løfte Rødt til mer enn en døgnflue i rikspolitikken.

Ny Rødt-rekord

Rødt setter ny rekord på junimålingen Kantar TNS har laget for TV 2. 5,6 prosent er 0,2 over den forrige rekorden fra april. Rødt virker å være i siget. Bakgrunnstallene viser at Rødt forsyner seg godt av velgere som stemte Ap, SV og De Grønne i fjor.

Omregnet til antall velgere betyr målingen at over 30.000 velgere som stemte Arbeiderpartiet sier de i dag ville stemt Rødt. Fra SV og De Grønne henter Rødt samlet 20.000 velgere. Få velgere går motsatt vei.

For et parti som hadde vel 70.000 velgere i fjor, betyr et tilsig på 50.000 velgere fra de andre partiene på venstresiden svært mye. Det løfter dem til rekord. Bjørnar Moxnes forklarer fremgangen med at han er tydelig. Det ser ut til at han virker som en magnet for velgere på venstresiden.

Tallene viser økt oppslutning i hele landet. Særlig blant velgere mellom 30 og 44 år har Rødt nå høy oppslutning.

Fremgangen gjelder også for SV og Audun Lysbakken som får 8,5 (+ 0,9). SV øker andelen lojale velgere og henter i likhet med Rødt flere velgere som stemte på Arbeiderpartiet. SV gjør det sterkt i hovedstadsområdet og er jevnstore med Høyre blant de under 30 år som er intervjuet i målingen.

Støres problemer

Jonas Gahr Støre sliter med å løfte Arbeiderpartiet. Alle målingene etter det svake valgresultatet har vært dårligere, Partiet har ikke vært størst etter valget. 23,4 (- 0,4) er ingenting å juble for på Youngstorget.

Bakgrunnstallene viser at 70 prosent av velgerne fra i fjor er lojale, Partiet har rett nok klart å tette lekkasjen til regjeringspartiene, men det er flere som forsvinner til de andre partiene på venstresiden. Omregnet til antall velgere viser tallene at 90.000 Ap-velgere fra i fjor ville stemt Rødt, SV, Sp eller De Grønne. Det er tre ganger så mange velgere sammenlignet med hva AP henter fra sine venner på venstresiden.

Partiets oppslutning faller blant kvinner, den går ned på Sør- og Vestlandet og i Oslo og Akershus, mens den øker nord for Dovre.

Velgerflukt fra Siv og Erna

Mens Høyre gikk mest frem i mai, går de mest tilbake i juni, med 3,6 til 24,5. Bakgrunnstallene viser at 74 prosent av velgerne er lojale. Oppslutningen faller klart nord for Dovre, mens Høyre er klart størst i Oslo- og Akershus og på Sør- og Vestlandet.

Fremskrittspartiets fremgang rundt Sylvi Listhaugs avgang er nær nullet ut. Partiet får 12,4 (- 2,3). Bakgrunnstallene viser et fall i andelen lojale velgere til 67 prosent. Klart flere Frp-velgere setter seg på gjerdet, sammenlignet med mai.

Venstre er det eneste av regjeringspartiene med fremgang til 4,5 (+ 0,4). Partiet henter denne gang flere velgere fra Arbeiderpartiet.

KrF bytter med de borgerlige

Også KrF går frem etter de rolige forhandlingene som endte med avtale om den vårlige budsjettjusteringen. Partiet får 5,3 (+ 0,6).

Nok en gang viser bakgrunnstallene kun lekkasje til partiene på borgerlig side. Ikke en tidligere KrF-velger oppgir at de vil stemme på et parti på venstresiden. Det er også fra borgerlig side partiet henter de nye velgerne.

Senterpartiet får 11,3 (+1,0). Partiet holder bedre på egne velgere fra forrige valg enn i mai. 82 prosent av Sp-velgerne sier de vil stemme på det samme partiet som de gjorde i fjor høst.

De Grønne får 3,2 prosent (+ 0,9) og andre partier og lister 1,3 (+ 0,6). Dette er respondenter som svarer enten Pensjonistpartiet, Kystpartiet, De Kristne, Liberalistene eller Alliansen.

Alle målingene finner du i TV 2s partibarometer

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 977 stemmeberettigede i tidsrommet 28. mai – 1. juni.

76,2 prosent oppgir partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng.

Partibarometeret gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge med utgangspunkt i partienes tilslutning ved stortingsvalget i 2017.

Mandatfordelingen er laget ved bruk av TV 2s egen modell for mandatfordeling, oppdatert etter stortingsvalget i 2017

Avstanden øker på toppen

Høyre går mest frem på TV 2s ferske gallup, mens Arbeiderpartiet fortsatt sliter.

Hvor lenge kan Erna Solberg kalle seg leder for landets største parti? Så langt er det åtte måneder på rad, denne gang med god margin ned til Arbeiderpartiet.

Stabilt lavt nivå

Problemene til Jonas Gahr Støre ser ut til å stikke dypt. Selv om kameratene på venstresiden henter færre velgere fra Arbeiderpartiet, sliter han med å løfte oppslutningen. 23,8 er langt under det dårlige valgresultatet i fjor høst på 27,4.

Bakgrunnstallene viser at 69 prosent av partiet velgere fra i fjor høst er lojale. Mens det fortsatt er nær 40.000 flere som går fra Ap til regjeringspartiene enn motsatt vei, er det et nær nullsumspill i velgere.

Arbeiderpartiet mister oppslutning blant menn, hvor de er tredje størst. De må se seg klart slått av Høyre i Oslo og Akershus.

Oppturen over?

Det som så ut til å være en opptur for Rødt i april, da partiet for andre gang i historien brøt sperregrensen på fire prosent, varte ikke lenge denne gang.

Partiet er tilbake under streken med 3,8. Rett nok har de hatt medvind i ryggen etter at de i fjor høst kom inn på Stortinget, men i mai henter de færre velgere som stemte både på Arbeiderpartiet og SV.

Også SV går tilbake på målingen med 1,1 til 7,6, som skyldes færre velgere fra Ap. Også De Grønne går tilbake til 2,3.

3 av 4 lojale mot Sp

Samlet taper altså partiene på venstresiden 3,6 prosentpoeng fra april, før vi regner inn Senterpartiet som går frem med 1,3 til 10,3, etter en svak april.

Det er først og fremst lojaliteten som øker. 75 prosent av partiets velgere fra i fjor høst sier de nå vil stemme Sp, men lekkasjen av velgere til Høyre øker.

Snart lengstsittende

Høyres kurve eter valget er oppmuntrende for statsminister Erna Solberg. Fredag 11. mai passerer hun Kåre Willoch som den statsministeren fra Høyre som har sittet lengst. En oppslutning på 28,1 er da også nesten på nivå med Willoch som oppnådde 31,8 i 1981 og 30,4 i 1985.

Bakgrunnstallene viser at 78 prosent av partiets velgere fra i fjor vil stemme på partiet igjen. Høyre henter flere nye velgere som stemte Rp og Senterpartiet enn i april, mens det er færre tidligere venstre-velgere som sier de vil stemme Høyre.

Høyre er klart største parti blant men, men må se seg slått av Ap blant kvinner. Partiets oppslutning øker blant annet blant velgere over 60 år.

Over streken

Det er med å løfte Venstre over sperregrensen med 4,1 prosent (+ 1,2), etter at de i april for første gang etter valget falt under sperregrensen. Bakgrunnstallene viser også et hopp opp i andel lojale velgere,

Det samme gjelder KrF som også kommer seg over streken som regulerer fordelingen av de 19 utjevningsmandatene. Partiet får 4,7 (+ 1,0). Det eneste partiet de mister velgere til er Høyre. KrF henter fortsatt få nye velgere.

Normalisering for Frp

Fremskrittspartiets opptur etter Sylvi Listhaugs avgang har avtatt. Partiet er med 14,7 (- 1,5) fortsatt klart større enn i mars (10,9), men har ikke beholdt hele effekten som var sterkest rett etter avgangen. Bakgrunnstallene viser at 77 prosent av Frps velgere er lojale.

KrF på vippen

Et valg i dag ville gitt 83 mandater til de tre regjeringspartiene. Høyre ville fått 50, Frp 26 og Venstre 7.

Venstresiden ville fått 78. Arbeiderpartiet 43, Senterpartiet 18, SV 14, Rødt 2 og De Grønne 1.

KrF havner dermed på vippen med 8 mandater.

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 982 personer med stemmerett i tidsrommet 30. april – 2. mai. 78,9 prosent av de spurte oppga partipreferanse. Feilmarginen på målingen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng.

Partibarometeret fra Kantar TNS er en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene, med utgangspunkt i tilslutningen ved stortingsvalget i 2017.

Endringer i styrkeforholdene mellom de politiske partiene tilskrives velgere som endrer partipreferanse, mobilisering av nye og gamle velgere og endringer i sammensetningen av den stemmeberettigede befolkningen.

Mandatberegningen er laget av TV 2, ut fra en fordelingsnøkkel mellom fylkene. Modellen er justert etter stortingsvalget i 2017.

Du kan se historikk og fordelingen på fylkene i TV 2s partibarometer

70.000 velgere rømmer fra Ap til SV og Rødt

Partiene til venstre for Arbeiderpartiet gjør det sterkere enn på lenge på aprilgallupen.

Ingen andre partier har like trofaste velgere som Rødt. Partiet får tidenes høyeste oppslutning på aprilmålingen Kantra TNS har laget for TV 2 med 5,4 prosent.

Tallet er så høyt at Bjørnar Moxnes knapt hadde drømt om det. Han håpet å bryte sperregrensen. Det har partiet bare gjort en gang tidligere, i starten av valgkampen i fjor høst. Men partiet Jonas Gahr Støre knapt ville ta i med ildtang før valget samlet opposisjonen med mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug og har stått i front i kampen mot Acer som har skapt sterkt engasjement i fagbevegelsen. På mange måter har de to sakene legitimert Rødt som et etablert parti.

Partiet mister noen få av sine tidligere velgere til SV, men henter flere tilbake. Samtidig stjeler de rundt 30.000 velgere som stemte Arbeiderpartiet i fjor høst. I tillegg til flere tidligere hjemmesittere.

Også SV vokser til den høyeste oppslutningen siden våren 2009. Selv om andelen lojale velgere går ned, viser 8,7 at SV henter rundt 40.000 tidligere AP-velgere. Partiet henter også velgere fra De Grønne, Senterpartiet og Venstre, i tillegg til flere som satt hjemme ved valget i fjor høst.

For Arbeiderpartiet er fremgangen for partiene til venstre for dem et problem. Rødt og SV stikker nemlig av med over 70.000 tidligere Ap-velgere. Da hjelper det lite for Jonas Gahr Støre at 68 prosent av velgerne fra i fjor høst er lojale. Samtidig mister de nemlig også fortsatt noen flere tidligere velgere til de borgerlige enn de henter fra regjeringspartiene.

Arbeiderpartiet mister oppslutning blant de unge og det er bare nord for Dovre partiet går frem. 24,1 er fortsatt langt bak historiens nest dårligste valgresultat på 27,4 prosent.

Fremskrittspartiet går frem 16,2 prosent etter at Listhaug-saken har lagt seg. rett nok viste spontanmålingen den dagen hun gikk av over 20 prosent, men partiet har stabilisert seg på et langt høyere nivå enn tidlig i mars.

80 prosent av Frps velgere fra i fjor høst sier de vil stemme på partiet i dag, mens et var 70 prosent for en måned siden, og 90 prosent den dagen Listhaug gikk av. Partiet øker oppslutningen blant menn, men går noe ned blant kvinner. Frp øker blant de unge og de eldre og partiet mister færre tidligere velgere til Høyre.

Sjekk hvem som er inne på målingen i TV 2s partibarometer

Det er også årsaken til Høyres tilbakegang til 26,4. Fortsatt er partiet klart størst, for sjuende måned på rad. 79 prosent av velgerne fra i fjor høst sier de vil stemme Høyre i dag. Lekkasjen til Frp øker noe, samtidig som det er flere tidligere høyrevelgere som setter seg på gjerdet.

KrF sliter med velgertekket. Fire av sju målinger etter valget er under sperregrensen, også denne med 3,7 prosent. Sju av ti velgere er lojale, men KRF henter som vanlig svært få nye velgere. KRF mister nok en gang tre ganger så mange velgere til Høyre og Frp som de gjør til Arbeiderpartiet.

Venstre faller for første gang siden valget under sperregrensen med 2,8. Tallet kan synes lavt for partiet som har hatt grei avstand ned til 4-streken på de fleste målingene, men som har vært over sperregrensen, men bakgrunnstallene viser at under halvparten av velgerne er lojale.

Venstre mister klart flest velgere til Høyre, og henter denne gang svært få nye velgere. Derfor havner de under streken og ville kun fått inn Trine Skei Grande fra Oslo på Stortinget.

Også i mai og juni i fjor fikk venstre 2,8 prosent på målingene, mens valgresultatet endte på 4,4 prosent.

Senterpartiet er også i motgang. 9,0 er det laveste tallet siden januar i fjor, før oppturen foran stortingsvalget startet for alvor. Andelen lojale velgere er på 62 prosent, det laveste på lang tid. Senterpartiets oppslutning faller blant menn, den faller blant både unge og eldre velgere. Partiet går tilbake på Østlandet og nord for Dovre. Tilbakegangen kommer mens de andre partiene som har markert tydelig motstand mot Acer går markant frem.

De Grønne får 2,9 og ligger stabilt under sperregrensen.

Et stortingsvalg nå ville gitt 86 til venstresiden, med Rødt over streken og 10 mandater. Det illustrerer hvor lang veien til makt kan virke for Jonas Gahr Støre. Bare med både KrF og Venstre under sperregrensen og Rødt så langt over 4-streken har han og venstresiden fått flertall for første gang etter valget.

Se alle målingene i TV 2s partibarometer

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 971 stemmeberettigede i tidsrommet 3. – 6. april.

79,5 prosent oppga partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,2 – 2,4 prosentpoeng.

Partibarometeret fra Kantar TNS er en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene, med utgangspunkt i tilslutningen ved stortingsvalget i 2017.

Endringer i styrkeforholdene mellom de politiske partiene tilskrives velgere som endrer partipreferanse, mobilisering av nye og gamle velgere og endringer i sammensetningen av den stemmeberettigede befolkningen.

Mandatberegningen er laget av TV 2, ut fra en fordelingsnøkkel mellom fylkene. Modellen er justert etter stortingsvalget i 2017.

To av ti velgere går fra Frp til Høyre

Siv Jensen sliter med å holde på egne velgere, og mange ser ut til å foretrekke Høyre.

For sjette måned på rad er Høyre landets største parti, mens Frp sliter med sin laveste oppslutning på to og et halvt år.

Slått av Sp

Bakgrunnstallene i marsmålingen Kantar TNS har laget for TV 2, viser at to av ti velgere som stemte Frp i fjor høst i dag sier de ville stemt Høyre.

Det er hovedårsaken til at Frp bare får 10,9 prosents oppslutning, og dermed må se seg slått av Senterpartiet som landets tredje største parti.

Omregnet til antall velgere betyr det at rundt 83.000 som stemte Frp i dag ville stemt Høyre. Selv om 70 prosent av Frps velgere er lojale mot partiet, henter de relativt få nye velgere.

Sliter med å vokse

Arbeiderpartiet sliter med å vokse videre etter at de for en måned siden økte fra bunnoteringen i januar da de fikk sin nest laveste gallup siden 1964.

Partiet får bare 23,4 prosent (- 0,2), som er godt bak det historisk svake valgresultatet på på 27,4 prosent.

Bakgrunnstallene viser at Jonas Gahr Støre leder et parti som langt fra er friskmeldt. Bare 68 prosent av velgerne som stemte Arbeiderpartiet i fjor høst sier de vil gjøre det samme i dag.

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiet mister 34.000 flere velgere til de tre regjeringspartiene enn de henter tilbake.

Et positivt tegn for Støre kan være at oppslutningen øker noe blant kvinner, hvor de igjen er marginalt større enn Høyre, mens de har et stykke igjen før de kan konkurrere med Høyre om å være størst blant menn.

Klart størst

Høyre ligger stabilt på 29,3 prosent (+ 0,2). Høyre har nå vært størst på alle de seks målingene etter valget. Høyre er største parti i alle aldersgrupper og størst sør for Dovre.

Bakgrunnstallene viser at 78 prosent av velgerne som sa de stemte Høyre i fjor høst ville stemt på partiet i dag. Det er en litt lavere andel enn i januar, men Høyre henter en god del nye velgere som stemte på de to regjeringspartnerne Frp og Venstre. I tillegg til at de har netto overgang fra Arbeiderpartiet.

Sterke tall for Sp

Senterpartiet får sin beste måling etter valget med 12,1 (+ 0,9), som gjør dem større enn Fremskrittspartiet. Partiet er nær fullmobilisert og har vært få tidligere velgere på gjerdet.

SV kan notere seg for 6,6 (+ 0,3) . Partiet har høy andel lojale velgere, og har et tilnærmet nullforhold i velgerutveksling med Arbeiderpartiet.

Venstre og KrF over

Både Venstre og KrF er over sperregrensen med henholdsvis 4,9 og 4,5 prosent. Bakgrunnstallene viser svært ulik profil., Mens KRF klatrer over på grunn av økende lojalitet, faller lojaliteten til Venstre. Men i motsetning til KrF som knapt henter nye velgere, henter Venstre nye velgere fra både Arbeiderpartiet, Høyre og velgere som satt hjemme i fjor høst.

De Grønne og Rødt får denne gang begge høyre tre-tall med 3,6 (+ 0,2) og 3,8 (+ 0,2), Begge partiene henter tidligere velgere fra Arbeiderpartiet.

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 980 stemmeberettigede i tidsrommet 26.februar – 3. mars. 82,9 prosent oppga partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,2 – 2,4 prosentpoeng.

Partibarometeret fra Kantar TNS er en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene, med utgangspunkt i tilslutningen ved stortingsvalget i 2017.

Endringer i styrkeforholdene mellom de politiske partiene tilskrives velgere som endrer partipreferanse, mobilisering av nye og gamle velgere og endringer i sammensetningen av den stemmeberettigede befolkningen. Mandatberegningen er laget av TV 2, ut fra en fordelingsnøkkel mellom fylkene. Modellen er justert etter stortingsvalget i 2017.

Venstre tjener på regjeringsmakt

Mens KrF sliter under sperregrensen øker oppslutningen til Venstre etter tre uker i regjering.

rine Skei Grande er fornøyd. Ikke bare kan Venstre notere seg for 5,8 prosent på den første målingen fra Kantar TNS etter at partiet gikk inn i regjering. Venstre beholder egne velgere – i alle fall foreløpig.

Mens Kristelig Folkeparti og Knut Arild Hareide har valgt å stå utenfor regjering, har Skei Grande valgt å gå inn i regjering sammen med Erna Solberg og Siv Jensen.

Så langt ser det ut til at Venstres velgere er fornøyd. Åtte av ti som stemte Venstre i fjor høst sier at de ville gjort det samme i dag.

Det betyr at Venstre som normalt har svært utro velgere har høyere andel lojale enn Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet. I tillegg henter Venstre nye velgere. Venstres oppslutning øker blant de unge, den øker i Oslo og Akershus.

De fem målingene etter valget fra Kantar TNS gir Venstre et snitt på 5,02 prosent, altså over valgresultatet på 4,4.

Til sammenligning viser de samme fem målingene tre under sperregrensen og et snitt på 3,74 prosent, etter at de får 3,8 i februar.

KrF holder like godt på egne tidligere velgere som Venstre, men partiet sliter med å trekke til seg nye velgere.

KrF fikk 4,2 prosent i fjor høst. Om åtte av ti velgere gjentar sitt valg og stemmer på partiet, uten at de henter nye velgere blir kampen mot sperregrensen tøff.

Nå er KrF i gang med en prosess for å stake ut ny politikk og veien videre. Nestleder Olaug Bollestad innrømmer i dag at situasjonen på målingene klan påvirke vurderingene. KrF skal etter planen konkludere i september.

Arbeiderpartiet som var i sjokk etter Giske-saken ble i januar målt til rekordlave 19,4 prosent, etter et fall på 6,4, krabber oppover igjen med 4,2 til 23,6.

Men Arbeiderpartiet er på ingen måte friskmeldt. Bakgrunnstallene viser at 71 prosent av velgerne fra i fjor høst vil stemme på partiet. Selv om Ap henter tilbake noen velgere fra gjerdet, mister de fortsatt flere velgere til regjeringspartiene. Ap øker blant kvinner og menn, mest blant eldre. Fremgangen fra januar er størst nord for Dovre.

Høyre er fortsatt landets klart største parti med 29,1 prosent (- 1,4). Fortsatt er oppslutningen langt over valgresultatet på 25,0. 83 prosent av Høyres velgere fra i fjor høst sier at de vil stemme på partiet.

Fremskrittspartiet går mest tilbake i februar med 2,8 til 12,0. Partiet mister flest velgere til Høyre, men også noen til Arbeiderpartiet. 74 prosent av Frp-velgerne fra i fjor høst sier de vil stemme på partiet i dag.

Det er verdt på merke seg at både Høyre og Frp har flere tidligere velgere på gjerdet nå enn i januar, samlet omlag like mange som Arbeiderpartiet.

Senterpartiet ligger stabilt på 11,2 (+ 0,2), mens SV får en smell etter oppturen til Arbeiderpartiet. 6,3 prosent er tilbake 2,3 fra januar, som var den høyeste oppslutningen for partiet på flere år.

Rødt får 3,6, (+ 0,6), De Grønne 3,4 (+ 0,8) og andre partier 1,1 (- 0,4). Denne gang svarer folk i gruppen andre partier at de vil stemme på Kystpartiet, Liberalistene, Pensjonistpartiet og De Kristne.

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 985 stemmeberettigede i tidsrommet 29. januar – 5. februar. 80,7 prosent oppgir partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng.

Partibarometeret gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge med utgangspunkt i partienes tilslutning ved stortingsvalget i 2017.

Mandatfordelingen er laget ved bruk av TV 2s egen modell for mandatfordeling, oppdatert etter stortingsvalget i 2017.

Historisk fall for Ap

Velgerne rømmer og Arbeiderpartiet fremstår som mindre attraktivt enn på lenge.

Årets første måling fra Kantar TNS og TV 2 gir Arbeiderpartiet sjokktallet 19,4 prosent.

Aldri før har et parti gått mer tilbake fra en måned til en annen.

Fallet fra desember er på hele 6,6 prosentpoeng.

Laveste andel lojale

Bakgrunnstallene viser at 68 prosent av velgerne fra i fjor høst sier de vil stemme på partiet i dag. 18 prosent har satt seg på gjerdet, de andre har rømt til konkurrenter.

Ingen andre stortingspartier har en lavere andel lojale velgere.

Like alvorlig for Arbeiderpartiet er det at de fremstår som langt mindre attraktive for velgere som stemte på et annet parti i for.

Mens tallene i desember viste at de hentet 82.000 velgere som stemte på et av de andre partiene, er tilsvarende tall nå bare 13.000. Det tyder på en tillitskrise mellom Arbeiderpartiet og velgerne.

Historisk nedtur

Kantar TNS har laget politiske målinger i Norge siden 1964. Bare tre ganger tidligere har byrået målt lavere oppslutning for Arbeiderpartiet. Alle stammer fra våren 2002 da det hersket åpen lederstrid mellom Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg. Arbeiderpartiet ble da målt til 19,5 prosent i mars, 19,5 prosent i april og 19,0 i mai, som er den laveste oppslutningen partiet har fått.

Nå er de nede i 19,4 prosent. Krisen er altså like alvorlig for partiet som den var i 2002, ett år etter at partiet hadde gjort sitt dårligste valg i moderne tid.

Fra opposisjon mister Arbeiderpartiet 36.000 flere velgere til regjeringspartiene Høyre og Frp enn de henter tilbake.

Oppslutningen faller både blant menn og kvinner, men mest blant kvinner.

Jeg kan ikke huske å ha sett lavere oppslutning for Arbeiderpartiet blant kvinner på noen måling enn de har nå.

Arbeiderpartiet mister oppslutning blant velgere i alle aldersgrupper. Blant velgere over 60 år er de nå tredje største parti. Tilbakegangen er størst på Sør- og Vestlandet.

Se alle målingene i TV 2s partibarometer

Høyre klart størst

Samtidig som Arbeiderpartiet er i dyp krise, vokser Høyre igjen over 30 prosent for første gang siden før valget i 2013.

Hele 90 prosent av velgerne som stemte på partiet i fjor høst sier de vil gjøre det igjen. Høyre er dermed størst i alle aldersgrupper og alle landsdeler.

Høyre er største parti både blant menn og kvinner.

Høyre har tettet igjen lekkasjen av tidligere velgere til Arbeiderpartiet.

TV 2s mandatberegning viser at det nå bare er i fire fylker at Arbeiderpartiet med en slik oppslutning nasjonalt trolig ville blitt største parti. I Hedmark, Oppland, Telemark og Finnmark. I mange fylker kaprer Høyre førstemandatet.

På stedet hvil

Fremskrittspartiet ligger stabilt på 14,8 prosent, som de hadde også i desember. 83 prosent av velgerne fra i fjor høst sier de vil stemme på partiet igjen. Partiet mister flest tidligere velgere til Høyre.

Også Venstre står på stedet hvil med 3,4 prosent. Partiet mister ingen tidligere velgere til Arbeiderpartiet. Det gjør heller ikke Kristelig Folkeparti, som får 4,5 prosent (+ 0,4). Begge de to sentrumspartiene mister velgere til borgerlig side.

Løft for SV

SV løfter seg med 1,7 prosentpoeng til 8,6 prosent. Det er den høyeste oppslutningen som er målt for partiet siden mai 2009.

Også Senterpartiet går frem med 1,2 til 10,9 prosent. Rødt får 3,0 (+0,2), mens De grønne er det eneste partiet som går tilbake utenom Arbeiderpartiet med 2,6 (- 0,9).

Støre sliter med velgertekket

Mange tidligere Arbeiderparti-velgere har blitt usikre og satt seg på gjerdet i løpet av høsten.

Arbeiderpartiet sliter med å komme seg opp til valgresultatet, som var det nest dårligste i moderne tid.

Desembermålingen Kantar TNS har laget for TV 2 gir Arbeiderpartiet 26,0 (+ 0,7). Bakgrunnstallene viser at bare 77 prosent av velgerne fra september ville stemt på partiet i dag. Hver sjette Ap-velger fra september, rundt 118.000, har satt seg på gjerdet. En del andre har forsvunnet til andre partier.

Nå øker rett nok Ap med noen promille , men 26,0 er langt fra noe jubeltall for partiet som hadde satt seg som mål å overta regjeringsmakten i høst.

For andre måned på rad viser bakgrunnstallene lav oppslutning i hovedstadsområdet, hvor Høyre er størst og nord for Dovre.

Høyre er klart største parti blant menn og er størst blant velgere over 45 år. Partiet får 26,6 (- 0,3), som er tredje måned på rad over valgresultatet fra september. Bakgrunnstallene viser at partiet har en like stor oppslutning blant kvinner og menn.

82 prosent av velgerne fra september er lojale, men denne gang avgir Høyre netto 35.000 velgere til Arbeiderpartiet.

Samtidig har nettostrømmen av velgere fra Senterpartiet til Arbeiderpartiet tørket inn. Begge faktorene er med på å holde Arbeiderpartiet oppe.

Senterpartiet går mest tilbake med 1,8 til 9,7 prosent. Bakgrunnstallene viser stor oppslutning nord for Dovre og en lojalitet på 80 prosent.

Fremskrittspartiet øker mest med 2,1 til 14,8 prosent. Partiet har igjen de mest lojale velgerne. 85 prosent av de som stemte Frp i september sier de ville gjort det samme i dag. Partiet mister flest velgere til Høyre.

SV får 6,9 (- 0,6). Over 30.000 som stemte på partiet i september har satt seg på gjerdet og er i dag usikre.

Venstre får 4,3 (-1,6). Partiet mister klart flest velgere til Høyre, mens de henter tilbake nye velgere fra MDG og folk som satt hjemme.

Kristelig Folkeparti klamrer seg over sperregrensen med 4,1 (+ 1,0) etter å ha inngått budsjettavtale med regjeringspartiene. Partiet mister også denne gang flest velgere til Høyre, mens de ikke mister velgere til Arbeiderpartiet.

Rødt får 2,8 (-1,1), MDG 3,5 (+1,6) og andre partier 1,3 (- 0,1).

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 974 stemmeberettigede i tidsrommet 4. – 8. desember. 79,6 prosent av de spurte oppga partipreferanse. Partibarometeret er en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene med utgangspunkt i partienes tilslutning ved stortingsvalget i 2017. Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng. Mandatberegningen er foretatt av TV 2.

Analyse av stortingsvalget 2017

Senterpartiet ble størst i mange nye kommuner og Venstre ble reddet av overgang fra Høyre.

Nok en gang var de landsomfattende målingene Kantar TNS gjorde for TV 2 foran stortingsvalget i 2017 svært treffsikre. Intervjuene som ble gjort gjennom hele valgkampen hadde små avvik fra de endelige resultatene.

Resultatene som ble presentert under tittelen «Slik stemmer Norge» var de siste tallene TV 2 presenterte før valget. De hadde et samlet avvik på 3,6 prosentpoeng fra valgresultatet.

Aps nest dårligste valg

Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 27,4 prosent (- 3,5). Det er partiets nest dårligste valg etter krigen. Det dårligste var 2001 med 24,6 prosent.

Partiet gikk tilbake i alle fylker, mest i Nordland med – 9,0, Finnmark – 2,9 og Nord-Trøndelag – 7,7. Tilbakegangen var minst i Rogaland med – 0,2, Vestfoldmed – 1,7 og Hordaland med – 2,0.

Til tross for at partiet gjorde sitt dårligste valg noen sinne i Hedmark med 35,6 prosent, ble det partiets sterkeste fylke, foran Oppland med 35,1. Det er det nest dårligste resultatet i Oppland. De svakeste fylkene var Vest-Agder med 21,0 og Møre og Romsdal med 21,3.

Partiet gikk kun frem i 13 kommuner, mest i Gloppen med 4,4 og Eid med 4,1, mens de gikk tilbake i alle andre kommuner. Størst var tilbakegangen i Andøymed – 27,3, Alta med – 16,3 og Røst med – 16,0.

TELEMARK: Kartene viser største parti i kommunene i Telemark ved stortingsvalgene i 2017 (t.v) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
TELEMARK: Kartene viser største parti i kommunene i Telemark ved stortingsvalgene i 2017 (t.v) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiets sterkeste kommuner ble Årdal med 59,8, Sunndal med 46,2 og Hammerfest med 45,7, mens de svakeste var Andøy med 7,5, Bjerkreim med 9,6 og Hægebostad med 10,2.

Mistet mest til Senterpartiet

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 27,3 prosent, et avvik fra valgresultatet med kun 0,1 prosentpoeng,

OPPLAND: Kartet viser største parti i Oppland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
OPPLAND: Kartet viser største parti i Oppland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 24 prosent blant mennene og 31 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte over 60 år med 32 prosent. Partiet har like høy oppslutning i de mest sentrale kommunene, som i de minst sentrale. Partiet har en oppslutning på 21 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, mot 37 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 66 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 20 prosent av velgerne fra 2013 svarte at de skiftet parti, mens 14 prosent satt seg på gjerdet.

Partiet mistet flest velgere til Senterpartiet. 6 prosent av Ap-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Senterpartiet. Samtidig svarte 4 prosent at de vil stemme SV, 4 prosent svarte Høyre og 6 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere betyr det at Arbeiderpartiet mistet rundt 50.000 velgere fra 2013 til Senterpartiet, mens de bare hentet rundt 5.000 velgere tilbake.

Partiet mistet 33.000 velgere til Høyre, mens de hentet 31.000 velgere tilbake. Partiet mistet 33.000 velgere til SV, mens de hentet 15.000 tilbake.

Nettotapet av velgere var altså størst til egne samarbeidspartier. 121.000 Ap-velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens partiet hentet tilbake rundt 80.000 fra gruppen velgere som ikke stemte sist eller ikke hadde stemmerett.

Høyres fjerde beste valg

Høyre fikk et valgresultat på 25,0, en tilbakegang på 1,8 prosentpoeng. Det er likevel partiets fjerde beste valgresultat.

Høyres sterkeste fylker ble Akershus med 31,0, Hordaland med 30,4 og Vestfold med 30,1, mens Finnmark med 14,4, Nord-Trøndelag med 14,8 og Hedmark med 15,3 ble de svakeste fylkene.

Partiet gikk kun frem i tre fylker Vest-Agder med 0,4, Vestfold med 0,2 og Nord-Trøndelag med 0,2, mens tilbakegangen var størst i Finnmark med 6,9, Oslomed 3,3 og Hedmark med 3,0.

HORDALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Hordaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
HORDALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Hordaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiets sterkeste kommuner ble Bærum med 42,6, Austevoll med 41,1, Sund40,1 og Asker 39,5. De svakeste kommunene ble Andøy med 2,7, Os i Hedmark med 4,6 og Tolga med 4,9. Partiet gikk mest frem i Askvoll med 7,6, Åseral med 5,3, Masfjorden med 4,9 og Bømlo med 4,8 og Jondal med 4,8. Høyre gikk mest tilbake i Andøy med 18,1, Kautokeino med 11,7 og Tana med 11,4.

Partiets sterkeste kretser ble Nesøya i Asker med 57,5, Svendstuen i Oslo med 53,8, Snarøya i Bærum med 51,8 og Bygdøy i Oslo med 50,3.

I kretser med historikk gikk de mest frem i Solbakken i Trondheim med 4,5, Kirkevoll i Bergen med 3,1 og Madlamark i Stavanger med 2,8.

Sterkest i sentrale kommuner

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Høyre en oppslutning på 24,5 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,5 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 27 prosent blant mennene og 22 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte mellom 45-59 år med 27 prosent. Partiet har stigende oppslutning med kommunenes sentralitet og høyest oppslutning i de mest sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 31 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, 28 prosent blant selvstendige, og bare 18 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 67 prosent av Høyres velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 21 prosent av velgerne fra 2013 oppga at de skiftet parti, mens 12 prosent satt seg gjerdet.

ROGALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Rogaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blått er Høyre, mørke blått Fremskrittspartiet, rød farge er Arbeiderpartiet, gult er Kristelig Folkeparti og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
ROGALAND: Kartene viser største parti i kommunene i Rogaland ved stortingsvalget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blått er Høyre, mørke blått Fremskrittspartiet, rød farge er Arbeiderpartiet, gult er Kristelig Folkeparti og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiet mistet flest velgere til Fremskrittspartiet. 8 prosent av høyrevelgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Frp. Samtidig svarte 4 prosent at de vil stemme Arbeiderpartiet, 4 prosent svarte Senterpartiet, 3 prosent svarte Venstre og 2 prosent svarte andre partier. 12 prosent av Høyres velgere fra 2013 svarte at de ikke ville stemme.

Omregnet til antall velgere betyr det at Høyre mistet flest til Fremskrittspartiet. 58.000 av Høyres velgere fra 2013 sa at de ville stemme Frp, mens 47.000 velgere gikk motsatt vei. 31.000 høyrevelgere gikk til Senterpartiet, mens 5.000 gikk motsatt vei. 31.000 som stemte Høyre i 2013 sa de ville stemme Ap, mens 33.000 gikk motsatt vei. Høyre mistet 88.000 velgere til gjerdet, mens 68.000 som satt hjemme sist eller ikke hadde stemmerett sa de ville stemme Høyre.

Her stemmer en av tre Frp

Frp fikk et valgresultat på 15,2, tilbake 1,2. Partiets beste fylker ble Møre og Romsdal med 22,3, Rogaland 19,7 og Troms 18,2, mens de svakeste ble Oslomed 9,5 og Sogn og Fjordane med 9,9.

Partiet gikk frem i tre fylker Møre og Romsdal med 2,2, Finnmark med 1,9 og Rogaland med 1,0, mens de gikk mest tilbake i Vestfold med 2,7, Telemarkmed 2,4 og Nordland med 2,3.

Partiets beste kommuner var Alta med 32,4, Vanylven med 32,2 og Hareid med 31,7, mens de svakeste ble Tolga med 2,8, Os i Hedmark med 4,2 og Høylandet med 4,5. Partiet gikk mest frem i Alta med 11,5, Herøy med 8,5,Vanylven 8,2 og Ørskog 6,4, mens de gikk mest tilbake med Andøy med 13,1, Vardø med 10,1 og Kristiansund med 6,9.

MØRE OG ROMSDAL: Kartene viser største parti i kommunene i Møre og Romsdal ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, mørke blått er Fremskrittspartiet. lyse blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
MØRE OG ROMSDAL: Kartene viser største parti i kommunene i Møre og Romsdal ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, mørke blått er Fremskrittspartiet. lyse blått er Høyre og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Nord-Lenagen i Lyngen med 43,4, Kviby i Alta med 41,8 og Elvebakken i Alta med 38,8 ble de sterkeste valgkretsene for Frp.

I kommuner med kretshistorikk var fremgangen størst på Austre Åmøy i Stavanger med 14,4, Hordvik i Bergen med 2,5 og Alvøen i Bergen med 2,5.

Mistet flest velgere til Høyre

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Frp en oppslutning på 14,8 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 19 prosent blant mennene og 11 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyere blant de spurte over 45 år enn blant de spurte under 45.

BUSKERUD: Kartet viser største parti i kommunene i Buskerud ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2.
BUSKERUD: Kartet viser største parti i kommunene i Buskerud ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2.

Partiet har høyest oppslutning i mindre sentrale kommuner, mens de har lavest oppslutning i de mest sentrale og de minst sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 19 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, 18 prosent oppgir at de er selvstendige, mens bare 6 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 67 prosent av Fremskrittspartiets velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 21 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 12 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Høyre. 10 prosent av Frp-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Høyre. Samtidig svarte 4 prosent at de vil stemme Senterpartiet, mens 6 prosent svarte andre partier. 12 prosent av Frps velgere fra 2013 svarte at de ikke ville stemme.

TROMS´: Kartet viser største parti i kommunene i Troms ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
TROMS´: Kartet viser største parti i kommunene i Troms ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, blå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Frp mistet flest velgere til Høyre. 47.000 av partiets velgere i 2013 svarte at de ville stemme Høyre, men partiet hentet 11.000 flere fra storebror i regjeringen. Frp mistet 17.000 til Senterpartiet, og hentet 5.000 tilbake. Frp mistet 56.000 velgere til gjerdet, mens 43.000 velgere som satt hjemme eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme på partiet.

Senterpartiet valgets vinner

Senterpartiet fikk et valgresultat på 10,3 prosent, en fremgang på hele 4,8 prosentpoeng.

Partiets beste fylker ble Sogn og Fjordane 29,7 (hvor de for første gang ble størst), Nord-Trøndelag 24,4 og Hedmark 22,2 (det beste noen gang), mens de svakeste fylkene ble Oslo 2,1 og Akershus 6,0. Partiet gikk mest frem i Hedmark med 12,0, Nordland 11,7 og Finnmark 11,2, mens de gikk minst frem i Oslo 1,2, Rogaland 2,3 og Hordaland 3,2.

HEDMARK: Kartene viser største parti ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013 i Hedmark fylke. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
HEDMARK: Kartene viser største parti ved stortingsvalgene i 2017 (t.v.) og 2013 i Hedmark fylke. Rød farge er Arbeiderpartiet og grønn farge Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Partiets beste kommuner ble Andøy med hele 71,7 og Leka med 53,6, mens de dårligste var Oslo med 2,1 og Bærum med 2,2. Partiet gikk mest frem i Andøy med 63,4 og Kautokeino med 28,6, mens de gikk minst frem i Sandnes med 2,0, Bergen med 2,1 og Frogn med 2,1.

I kretsene var Myrkdalen i Voss best med 70,8, fulgt av Kvam i Steinkjer med 66,0 og Hauge i Voss med 65,6. I kretser med historikk var fremgangen størst i Bratsberg i Trondheim med 8,7 og Andebu i Sandefjord med 6,7.

Hentet flest fra Ap

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Senterpartiet en oppslutning på 10,7 prosent, et avvik fra valgresultatet på kun 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 12 prosent blant mennene og 10 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte over 45 år med 12 prosent, mens bare 7 prosent av de spurte under 30 år svarer at de ville stemme på partiet.

SOGN OG FJORDANE: Kartet viser største parti i kommunene i Sogn og Fjordane ved stortingsvalget i 2017 (t.v) og 2013. Grønn farge er Senterpartiet, rød farge er Arbeiderpartiet og lyse blått er Høyre og mørke blått Fremskrittspartiet. Grafikk: TV 2.
SOGN OG FJORDANE: Kartet viser største parti i kommunene i Sogn og Fjordane ved stortingsvalget i 2017 (t.v) og 2013. Grønn farge er Senterpartiet, rød farge er Arbeiderpartiet og lyse blått er Høyre og mørke blått Fremskrittspartiet. Grafikk: TV 2.

Partiet har klart høyest oppslutning i de minst sentrale kommunene, hvor 23 prosent av de sprute svarte at de ville stemme på dem, mot bare 7 prosent i de mest sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 19 prosent blant de som oppgir at de er selvstendige og en like høy oppslutning på 12 prosent blant de som oppgir at de jobber i offentlig og privat sektor.

NORD-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Nord-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
NORD-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Nord-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser at 77 prosent av Senterpartiets velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 14 prosent av velgerne fra 2013 sa de ville skifte parti, mens 8 prosent satt seg gjerdet. Partiet mistet like mange velgere til Arbeiderpartiet og Høyre 3 prosent til hver, mens 8 prosent oppga at de ville stemme på andre partier.

Senterpartiet hadde høyest andel lojale velgere fra 2013 og mistet rundt 5.000 velgere til Høyre og Arbeiderpartiet. Partiet hentet flest nye velgere fra Arbeiderpartiet. Omregnet til antall velgere var det 51.000 som stemte AP i 2013 som sa de ville stemme Senterpartiet. Tilsvarende tall var 31.000 fra Høyre og 17.000 fra Fremskrittspartiet.

SV løftet seg

SV fikk et valgresultat på 6,0, en fremgang på 1,9. Partiets sterkeste fylker ble Troms med 10,1 og Oslo med 9,3, mens de svakeste ble Rogaland med 3,9 og Møre og Romsdal med 3,9.

Partiet fikk høyest oppslutning i Nesseby med 21,7, Fosnes med 20,0 og Tromsø med 14,8, mens de fikk lavest oppslutning i Hægebostad med 0,5 og Bokn med 0,8.

I kretsene er Polmak/Båteng i Tana best med 27,6, Sentrum i Tromsø hvor SV ble større enn Arbeiderpartiet med 22,4 og Tøyen skole i Oslo med 21,2. Fremgangen var størst på Tøyen skole med 8,1 og Ila skole i Oslo med 6,7.

AUST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Aust-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, lyseblått Høyre, mørkeblått Fremskrittspartiet, grønt er Senterpartiet og gult er Kristelig Folkeparti. Grafikk: TV 2.
AUST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Aust-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, lyseblått Høyre, mørkeblått Fremskrittspartiet, grønt er Senterpartiet og gult er Kristelig Folkeparti. Grafikk: TV 2.

Hentet velgere fra Ap

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk SV en oppslutning på 5,6 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 4 prosent blant mennene og 8 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte under 30 år med 10 prosent, mot bare 3 prosent blant de spurte over 60 år. Partiet har høyest oppslutning i de mest sentrale kommunene med 7 posent, mot 4 prosent i de minst sentrale. Partiet har en oppslutning på 4 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, mot 9 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

SØR-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Sør-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2.
SØR-TRØNDELAG: Kartet viser største parti i Sør-Trøndelag ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rødt er Arbeiderpartiet, grønt er Senterpartiet og blått Høyre. Grafikk: TV 2. Foto: TV 2

Bakgrunnstallene viser at 63 prosent av SVs velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 28 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 9 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Arbeiderpartiet. 13 prosent av SV-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Arbeiderpartiet. Samtidig svarte 6 prosent at de vil stemme MDG, 5 prosent svarte Rødt og 4 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere mistet SV 15.000 til Arbeiderpartiet, men hentet hele 33.000 tilbake fra storebror på venstresiden. SV mistet 7.000 velgere til MDG, like mange som de hentet tilbake, mens de mistet 6.000 velgere til Rødt. 10.000 SV-velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 19.000 som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme SV.

Venstre

Venstre fikk et valgresultat på 4,4 prosent, tilbake 0,9. Partiets beste fylker ble Oslo 8,4, Akershus 6,4 og Hordaland´ 4,4, mens de svakeste ble Nord-Trøndelag 2,2, Hedmark 2,3 og Østfold 2,4.

Partiets sterkeste kommuner ble Eid 15,4, Alta 11,4 Bærum 10,9, Asker 10,1 og Oppegård 10,0, mens de svakeste ble Rømskog med 0,2 og Rindal med 0,3. Venstre gikk mest frem i Alta med 5,4, Bærum med 1,6, Oppegård med 1,2 og Asker med 1,2, mens de gikk mest tilbake i Ulvik med 9,8, Granvin med 9,7 og Eid med 8,0.

De sterkeste kretsene ble Kåfjord i Alta med 21,2, Grav i Bærum med 17,2, Hartvig Nissen skole i Oslo med 17,0 og Vinderen i Oslo med 16,6. Partiet gikk mest frem i Oslo i Ullern krets med 6,4, Vindern med 6,4, Bygdø med 7,9.

VESTFOLD: Kartet viser største parti ved stortingsvalget i Vestfold i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. Grafikk: TV 2.
VESTFOLD: Kartet viser største parti ved stortingsvalget i Vestfold i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. Grafikk: TV 2.

Taktiske velgere fra Høyre

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Venstre en oppslutning på 4,0 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,4 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 3 prosent blant mennene og 5 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte under 30 år med 9 prosent, mot bare 2 prosent blant de spurte over 60 år. Partiet har høyest oppslutning i de mest sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 3 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, 4 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor, 5 prosent blant de som oppgir at de er selvstendige og 12 prosent blant elver/studenter.

OSLO: Kartet viser største parti i valgkretsene i Oslo i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. De to store kretsene øverst på kartet er Sørkedalen (t.v.) og Maridalen. Kartet fra 2017 Inneholder vann i marka. Grafikk: TV 2.
OSLO: Kartet viser største parti i valgkretsene i Oslo i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet og blå farge Høyre. De to store kretsene øverst på kartet er Sørkedalen (t.v.) og Maridalen. Kartet fra 2017 Inneholder vann i marka. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser at bare 38 prosent av Venstres velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. Hele 48 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 15 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Arbeiderpartiet. 14 prosent av venstre-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Arbeiderpartiet. Samtidig svarte 8 prosent at de vil stemme Høyre, 7 prosent Senterpartiet, 6 prosent MDG og 12 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere mistet Venstre flest til Arbeiderpartiet. 20.000 venstre-velgere fra 2013 sa de ville stemme Arbeiderpartiet, mens partiet hentet 8.000 velgere tilbake. Venstre mistet 13.000 velgere til Høyre og hentet 20.000 tilbake.

Det er verdt på merke seg at antall velgere som gikk fra Høyre til Venstre var økende jo nærmere valget intervjuene ble gjort. Ser vi på den siste uken med intervjuer viser tallene en overgang på 32.000 velgere fra Høyre til Venstre, noe som utgjør rundt en prosent av antallet stemmer.

Mobiliseringen var økende de siste dagene det ble gjort intervjuer inn mot valget, slik at det er grunn til å anta at overgangen fra Høyre var større enn dette på selve valgdagen.

Et eksempel som illustrerer Venstres mobilisering inn mot valget finner man i forhåndsstemmene i Oslo. Venstre hadde en oppslutning på 6,7 prosent i den foreløbige opptellingen av forhåndsstemmer. Den endelige tellingen viste 6,8 blant velgere som stemte før valgdagen i Oslo.

Blant de 3606 sent innkomne forhåndsstemmene i hovedstaden var oppslutningen hele 11,8 prosent. Mobiliseringen fortsatte inn mot valgdagen og resultatet i Oslo endte på 8,4.

AKERSHUS: Kartet viser største parti i kommunene i Akershus ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge viser Arbeiderpartiet og blå farge viser Høyre. Grafikk: TV 2.
AKERSHUS: Kartet viser største parti i kommunene i Akershus ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge viser Arbeiderpartiet og blå farge viser Høyre. Grafikk: TV 2.

Venstre mistet 10.000 velgere til Senterpartiet. 22.000 venstre-velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 9.000 velgere som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme Venstre.

I nynorskkommunene har Venstre en oppslutning på bare 2,7 prosent. Ved valget i 2013 var det 4,7 prosent som stemte Venstre i de samme kommunene. I 2009 da Venstre havnet under sperregrensen var det 3,4 prosent som stemte på partiet i nynorskkommunene, mens det i 2005 var 6,7 prosent som stemte på partiet i disse kommunene.

KrFs dårligste valg

Kristelig Folkeparti fikk et valgresultat på 4,2 prosent, en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng. Dette er partiets dårligste valgresultat.

KrF gikk tilbake i samtlige fylker. Mest i Sogn og Fjordane med 3,8, Møre og Romsdal med 2,8, Hordaland med 2,2 og Rogaland med 2,2. Partiet tapte altså mest i sine kjernefylker. KrF gikk minst tilbake i Buskerud -0,6 og Oslo -0,7 og Hedmark – 0,7.

KrFs sterkeste fylker er Vest-Agder med 12,8, Aust-Agder med 9,8 og Rogaland med 8,4, mens de svakeste er Hedmark med 1,8, Finnmark med 2,1, Oppland med 2,1 og Oslo med 2,1.

Partiets sterkeste kommuner er Audnedal med 26,8, Hægebostad med 24,0 og Rømskog 21,1, mens de svakeste er Engderdal 0,0, Båtsfjord 0,2 og Tolga 0,2.

VEST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Vest-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blå farge er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet, gul er Kristelig Folkeparti, grønn Senterpartiet og rød Arbeiderpartiet.
VEST-AGDER: Kartet viser største parti i kommunene i Vest-Agder ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Lyse blå farge er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet, gul er Kristelig Folkeparti, grønn Senterpartiet og rød Arbeiderpartiet. Foto: TV 2

Der det finnes sammenlignbare tall på kretsnivå gikk KrF mest tilbake blant velgere som stemte på forhånd i Bømlo med 9,1, Ulstein med 6,1 Eigersund5,4 og Evje og Hornnes 5,4. I kretser hvor KrF har stor tilbakegang er det fremgang for Høyre og Frp flere steder på sør- og vestlandet, mens det i større grad kun er fremgang for Senterpartiet på Østlandet og nord for Dovre.

Kun i 7 kommuner gikk KrF frem. I såkalte bedehus-kommuner (antall bedehus høyest mot antall elever i grunnskolen) går partiet tilbake 2,8 til 9,2, mens tilbakegangen i storkommuner er 1,1 til 3,6.

Mistet flest til de borgerlige

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk KrF en oppslutning på 4,2 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,0 prosentpoeng.

Bakgrunnstallene viser en oppslutning på 3 prosent blant mennene og 5 prosent blant kvinnene som er intervjuet. Partiets oppslutning er høyest blant de spurte over 60 år med 5 prosent. Partiet har høyest oppslutning i de minst sentrale kommunene. Partiet har en oppslutning på 3 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i privat sektor, mot 6 prosent blant de som oppgir at de er ansatt i offentlig sektor.

Bakgrunnstallene viser at 62 prosent av KrFs velgere fra 2013 planla å stemme på partiet igjen. 25 prosent av velgerne fra 2013 har skiftet parti, mens 12 prosent har satt seg gjerdet. Partiet mistet flest velgere til Høyre. 8 prosent av KrF-velgerne fra 2013 svarte at de ville stemme på Høyre, 6 prosent svarte Frp, 5 prosent svarte Senterpartiet, 3 prosent Arbeiderpartiet 5 prosent svarte andre partier.

Omregnet til antall velgere viser tallene at KrF mistet 13.000 velgere til Høyre, 9.000 til Fremskrittspartiet, 8.000 til Senterpartiet og bare 4.000 til Arbeiderpartiet. KrF hentet tilbake 8.000 velgere fra Høyre og 3.000 fra Arbeiderpartiet. 19.000 av KrFs velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 13.000 velgere som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme KrF.

En gjennomgang av førvalgsundersøkelser og valgdagsmålinger siden årtusenskiftet viser at KrF har mistet flest velgere til de borgerlige ved flere valg.

ØSTFOLD: Kartet viser største parti i kommunene i Østfold ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
ØSTFOLD: Kartet viser største parti i kommunene i Østfold ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønn Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

De Grønnes beste

De Grønne fikk et valgresultat på 3,2 prosent (+ 0,4).

De beste fylkene ble Oslo 6,0, Sør-Trøndelag 3,9 og Akershus 3,7. De dårligste Nord-Trøndelag med 1,8 og Hedmark med 1,9. Partiet gikk mest frem i Møre og Romsdal med 0,8 og Sør-Trøndelag med 0,7. Partiet gikk kun tilbake i Finnmark med 0,1 og Oppland med 0,1. De beste kommunene ble Nesodden med 10,4, Ås med 6,5 og Oslo med 6,0, mens de dårligste ble Fosnes med 0,3 og leka med 0,3. Partiet gikk Mest frem i Vardø med 3,9 og Røst med 3,2, og mest tilbake i Kautokeino med 2,7 og Karasjok med 2,4.

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk MDG en oppslutning på 3,8 prosent, et avvik fra valgresultatet på 0,6 prosentpoeng.

STØRST: Kartet viser største parti i kommunene i Nordland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønn er Senterpartiet og blå er Høyre. Grafikk: TV 2.
STØRST: Kartet viser største parti i kommunene i Nordland ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, grønn er Senterpartiet og blå er Høyre. Grafikk: TV 2. Foto: TV 2

Bakgrunnstallene viser at bare rundt halvparten av de som stemte De grønne i 2013 sa de ville stemme på partiet igjen. Partiet mistet mange velgere til SV, Rødt og Arbeiderpartiet. I antall nye velgere hentet De grønne flest fra Rødt og SV.

Rødt på Stortinget

Rødt fikk et valgresultat på 2,4, frem 1,3. Partiets beste fylker ble Oslo med 6,3, Nordland med 2,9 og Sør-Trøndelag med 2,9, mens de dårligste ble Rogaland med 1,2, Aust-Agder med 1,2 og Møre og Romsdal med 1,2.

Partiet gikk frem i alle fylker, mest frem i Oslo med 3,1 og Sør-Trøndelag med 2,0. Partiets beste kommuner ble Oslo med 6,3 og Nesodden med 6,3, mens den dårligste ble Høylandet med 0,0. Partiet gikk mest frem på Nesodden med 4,1 og Røst med 4,0.

I førvalgundersøkelsen fra Kantar TNS/TV 2 fikk Rødt en oppslutning på 3,8 prosent, et avvik fra valgresultatet på 1,4 prosentpoeng.

FINNMARK: Kartet viser største parti i kommunene i Finnmark ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.
FINNMARK: Kartet viser største parti i kommunene i Finnmark ved valget i 2017 (t.v.) og 2013. Rød farge er Arbeiderpartiet, lyseblå er Høyre, mørkeblå er Fremskrittspartiet og grønt er Senterpartiet. Grafikk: TV 2.

Bakgrunnstallene viser at 76 prosent av de spurte fra 2013 sa de ville stemme Rødt. Partiet mistet flest tidligere velgere til SV. I antall hentet Rødt flest tidligere velgere fra Arbeiderpartiet, men partiet hentet også mange velgere som stemte SV og de grønne i 2013.

Om førvalgsundersøkelsen og inndelingen av kommunene

Sammenstillingen av målinger baserer seg på intervjuer Kantar TNS har gjort av 8165 personer for TV 2 gjennom valgkampen.

De første intervjuene ble gjort 14. august, de siste lørdag 9. september, altså før valglokalene åpnet søndag. Andelen som oppgir partipreferanse er 79,96 prosent. Feilmarginen er +/- 0,5 – 1,0 prosentpoeng.

Ved flere valg har denne sammenstillingen vist seg å være svært nær det endelige valgresultatet. Undersøkelsen inneholder flere intervjuer enn alle publiserte undersøkelser som er laget etter valget.

I en annen versjon av artikkelen er det presentert valgresultater for ulike kommunetyper.

  • Storkommuner er de 23 største kommunene
  • Bedehuskommuner er er definert som kommuner der antall antall bedehus er høyest i forhold til antall elever i grunnskolen.
  • Nynorskkommuner er definert som de kommunene som har høyest andel av elever med nynorsk som hovedmål i grunnskolen
  • Jordbrukskommuner er definert som kommuner hvor jordbruk er den viktigste næringen.
  • Ensidige industristeder er definert som kommuner der industribedrifter har vært eller fortsatt er viktige hjørnesteiner i lokalsamfunnet.

Flere kart for valget i 2017 finnes på TV 2s resultatside.

For valget i 2013 finnes det også kart, men vi gjør oppmerksomme på at tabellverket ved siden av kartene ikke er fullstendige for valg 2013.

KrF mister flest velgere til de borgerlige partiene

KrF skal velge strategi. Tallene fra målingene siden årtusenskiftet viser at de mistet flest velgere til borgerlig side.

Hver fjerde KrF-velger fra 2013 skiftet parti foran årets stortingsvalg, mens 12 prosent satt seg på gjerdet.

Den store førvalgundersøkelsen Kantar TNS laget for TV 2 i høst ga KrF en oppslutning på 4,2 prosent, som også ble valgresultatet.

Landsstyret i Kristelig Folkeparti samles fredag for å drøfte strategi og veien fremover etter katastrofevalget.

Et dypdykk i tallene fra alle målinger Kantar TNS har laget for TV 2 siden årtusenskiftet viser at partiet har mistet flest velgere til de andre ikke-sosialistiske partiene.

Ved høstens valg viste undersøkelsen før valget at KrF mistet 13.000 velgere til Høyre, 9.000 til Fremskrittspartiet, 8.000 til Senterpartiet og bare 4.000 velgere til Arbeiderpartiet. Samtidig hentet KrF tilbake 8.000 velgere fra Høyre og 3.000 fra Arbeiderpartiet. 19.000 av KrFs velgere fra 2013 satt seg på gjerdet, mens 13.000 velgere som ikke stemte eller ikke hadde stemmerett i 2013 sa de ville stemme KrF før høstens stortingsvalg.

Dermed var lekkasjen av velgere de ikke-sosialistiske partiene nesten dobbelt så stor som til de de rødgrønne ved høstens katastrofevalg.

Sammenligner vi med undersøkelsen før valget i 2013 viste intervjuene gjennom hele valgkampen at 71 prosent av KrFs velgere fra 2009 var lojale, 13 prosent fant seg et nytt parti, mens 7 prosent satt på gjerdet.

I 2013 var nettolekkasjen av velgere før valget tilnærmet lik null til begge blokkene. Størst lekkasje var det til Høyre, mens tilgangen av nye velgere var noe større fra Arbeiderpartiet enn fra Høyre og Fremskrittspartiet

Valgdagsmålingen i 2013 viste en litt høyere andel lojale velgere, 76 prosent, mens 18 prosent fant seg et nytt parti og 6 prosent satt seg på gjerdet. Netto mistet KrF flest velgere til Høyre, Frp og Venstre med 16.000, mens det var et lite pluss mot Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Lekkasjen var størst til Høyre og Frp, mens det kom flest nye velgere til KrF fra Frp.

Valgdagsmålingen i 2009 viser at 66 prosent av KrFs velgere fra 2005 var lojale. Partiet mistet flest tidligere velgere til Fremskrittspartiet og Høyre, mens de fikk flest nye velgere fra Venstre.

Valgdagsmålingen i 2005 viser at 57 prosent av KrFs velgere fra 2001 var lojale, 36 prosent forsvant til andre partier, mens bare 7 prosent satt seg på gjerdet.

Overgangsmatrisene viser at KrF i 2005 mistet like mange velgere til de to blokkene. Netto var velgerstrømmen 37.000 velgere til Høyre, Frp og Venstre, det samme som den var til Ap, Sv og Senterpartiet. KrF mistet omlag like mange tidligere velgere til Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Partiet fikk i 2005 flest nye velgere fra Høyre.

Valgdagsmålingen i 2001 viste at 53 prosent av KrFs velgere fra rekordvalget i 1997 var lojale mot partiet. 33 prosent hadde skiftet parti, mens 14 prosent hadde satt seg på gjerdet.

Overgangsmatrisene fra valgdagsmålingen i 2001 viser at KrF mistet flest velgere til de andre borgerlige partiene. Netto var velgerstrømmen fra KrF til Høyre, Frp og V 25.000, mens den var 1.000 til Ap, Sp og SV. KrF mistet flest velgere til Høyre, mens det kom flest nye velgere fra Senterpartiet.

Siden årtusenskriftet viser undersøkelsene at KrF har størst utveksling av velgere med de andre partiene på ikke-sosialistisk side.

Om tallene

Førvalgsundersøkelsen 2017 baserer seg på intervjuer Kantar TNS har gjort av 8165 personer for TV 2 gjennom valgkampen. De første intervjuene ble gjort 14. august, de siste lørdag 9. september, Andelen som oppgir partipreferanse er 79,96 prosent. Feilmarginen er +/- 0,5 – 1,0 prosentpoeng.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.