Støre vokser – men hans drømmeregjering krymper

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet øker oppslutningen, men drømmeregjeringen med Senterpartiet og KrF har svekket seg i mandatkampen så langt i høst.

Arbeiderpartiet har for første gang etter stortingsvalget like høy oppslutning som Høyre på kantar TNS oktobermåling for TV 2.

26,7 prosent er oppslutningen for begge de to partiene, som håper at det er deres partileder som holder nyttårstalen som statsminister.

Arbeiderpartiet går frem 1,8 prosentpoeng, som først og fremst skyldes at lojaliteten øker fra 68 prosent i september til 74 prosent i oktober. Samtidig går andelen tidligere velgere som nå sitter på gjerdet markant ned.

Arbeiderpartiets oppslutning øker blant velgere over 45 år, mens den går ned blant de spurte under 45. Ap går frem på Vestlandet og nord for Dovre, mens de står på stedet hvil i resten av landet.

Høyre går ned 2,3 prosentpoeng til 26,7, som kompenseres ved at Fremskrittspartiet (Frp) går like mye frem til 12,7 prosent. Det er verdt å merke seg at Høyre gikk mer frem fra august til september med 2,9 prosentpoeng, mens de nå går ned 2,3, slik at de er omlag på nivå med oppslutningen i august, mens Frp i august og september lå betydelig lavere med 10,1 og 10,4 prosent.

Bakgrunnstallene viser at 78 prosent av Høyres velgere fra i fjor høst er lojale. Partiet mister litt flere velgere fra forrige valg til Frp enn i september, samtidig som de henter noen færre nye velgere. Høyre går først og fremst ned blant de yngste velgerne.

Frp øker kraftig i andelen lojale velgere, som var bare 57 prosent i september, mens andelen velgere som nå er lojale er på 74. Partiet øker oppslutningen blant unge velgere.

Ser vi på mandatfordelingen mellom de mulige regjeringsblokkene fra debatten rundt KrFs veivalg startet i august, er det regjeringspartiene som fremstår som vinnere. Mens de tre partiene i august ville fått 66 mandater, ville de fått 75 mandater i september, mens oktobermålingen fior Høyre, Frp og Venstre 81.

På motsatt side har Knut Arild Hareides drømmeregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF gått fra 79 mandater i august til 71 i september og 72 i oktober. Dersom man inkluderer SV i dette alternativet ville de fått 93 mandater i august, 83 i september og et knapt flertall med 86 i oktober, fordi Rødt akkurat faller under sperregrensen. Regner vi Rødts oppslutning rett over og ikke rett under 4,0 ville Ap, Sp, SV og KrF mistet flertallet.

Så langt i høst har den borgerlige regjeringen økt oppslutningen, mens Knut Arild Hareides drømmeregjering har tapt både oppslutning og mulige mandater, dersom det hadde vært stortingsvalg.