Hit rømmer tidligere KrF-velgere

Knut Arild Hareide ledet KrF til partiets dårligste valg. Nå har halvparten av velgerne forsvunnet.

To dager før det ekstraordinære landsmøtet til Kristelig Folkeparti er det velgerkrise for partiet. Kantar TNS har laget målinger siden 1964, og aldri tidligere målt KrF lavere enn 3,0 som de får på novembermålingen.

Bakgrunnstallene viser at 49 prosent av velgerne som stemte KrF høsten 2017 sier de ville gjort det samme i dag. Hver tredje velger har satt seg på gjerdet og de som rømmer til andre partier, forsvinner til Høyre og Fremskrittspartiet.

Etter flere uker med total dominans i mediebildet har få nye velgere funnet veien til KrF. De fleste som kommer henter partiet fra partiene på borgerlig side.

Blant de spurte under 45 år har KrF en oppslutning på to prosent, bare blant velgerne over 60 ville de klart sperregrensen. KrF taper oppslutning sørlig på sør- og vestlandet.

Arbeiderpartiet er for første gang over resultat fra forrige stortingsvalg med 27,6 prosent og igjen landets største parti. Bakgrunnstallene viser en lojalitet på 79 prosent, den høyeste siden de ble truffet av metoo-sakene.

Høyre får 26,8 prosent og har også 79 prosent lojale velgere fra forrige stortingsvalg. Partiet er størst blant unge velgere. De er størst i Oslo/Akershus og størst på sør- og vestlandet.

Fremskrittspartiet får 13,8 prosent. 73 prosent av velgerne fra i fjor høst er lojale. Partiet mister flest velgere til Høyre, men også noen til KrF.

Senterpartiet får sin laveste oppslutning siden i vår med 9,0. To av tre velgere fra i fjor høst sier de vil stemme på partiet igjen. De mister flere velgere til Høyre enn i oktober, mens noen flere setter seg på gjerdet.

SV får 7,2 prosent Partiet har høy andel lojale velgere og henter en del velgere fra Arbeiderpartiet og Venstre.

Rødt får 4,8 g er igjen over sperregrensen. Partiet har høyest andel lojale velgere og henter 28.000 nye velgere som stemte Arbeiderpartiet i fjor.

Venstre faller ut av Stortinget med knapp margin på 2,3 prosent. Lojaliteten er svært lav og dert er nesten like mange tidligere venstrevelgere som Krf-velgere som har satt seg på gjerdet. venstre mister også en del velgere til SV denne gangen.

De Grønne får 2,9 prosent og andre partier og lister 2,6. I denne gruppen er Pensjonistpartiet størst med 0,9, De Kristne får 0,8, Demokratene 0,4, Feministisk Initiativ 0,2, Helsepartiet 0,2 og Liberalistene 0,2.

Støre vokser – men hans drømmeregjering krymper

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet øker oppslutningen, men drømmeregjeringen med Senterpartiet og KrF har svekket seg i mandatkampen så langt i høst.

Arbeiderpartiet har for første gang etter stortingsvalget like høy oppslutning som Høyre på kantar TNS oktobermåling for TV 2.

26,7 prosent er oppslutningen for begge de to partiene, som håper at det er deres partileder som holder nyttårstalen som statsminister.

Arbeiderpartiet går frem 1,8 prosentpoeng, som først og fremst skyldes at lojaliteten øker fra 68 prosent i september til 74 prosent i oktober. Samtidig går andelen tidligere velgere som nå sitter på gjerdet markant ned.

Arbeiderpartiets oppslutning øker blant velgere over 45 år, mens den går ned blant de spurte under 45. Ap går frem på Vestlandet og nord for Dovre, mens de står på stedet hvil i resten av landet.

Høyre går ned 2,3 prosentpoeng til 26,7, som kompenseres ved at Fremskrittspartiet (Frp) går like mye frem til 12,7 prosent. Det er verdt å merke seg at Høyre gikk mer frem fra august til september med 2,9 prosentpoeng, mens de nå går ned 2,3, slik at de er omlag på nivå med oppslutningen i august, mens Frp i august og september lå betydelig lavere med 10,1 og 10,4 prosent.

Bakgrunnstallene viser at 78 prosent av Høyres velgere fra i fjor høst er lojale. Partiet mister litt flere velgere fra forrige valg til Frp enn i september, samtidig som de henter noen færre nye velgere. Høyre går først og fremst ned blant de yngste velgerne.

Frp øker kraftig i andelen lojale velgere, som var bare 57 prosent i september, mens andelen velgere som nå er lojale er på 74. Partiet øker oppslutningen blant unge velgere.

Ser vi på mandatfordelingen mellom de mulige regjeringsblokkene fra debatten rundt KrFs veivalg startet i august, er det regjeringspartiene som fremstår som vinnere. Mens de tre partiene i august ville fått 66 mandater, ville de fått 75 mandater i september, mens oktobermålingen fior Høyre, Frp og Venstre 81.

På motsatt side har Knut Arild Hareides drømmeregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF gått fra 79 mandater i august til 71 i september og 72 i oktober. Dersom man inkluderer SV i dette alternativet ville de fått 93 mandater i august, 83 i september og et knapt flertall med 86 i oktober, fordi Rødt akkurat faller under sperregrensen. Regner vi Rødts oppslutning rett over og ikke rett under 4,0 ville Ap, Sp, SV og KrF mistet flertallet.

Så langt i høst har den borgerlige regjeringen økt oppslutningen, mens Knut Arild Hareides drømmeregjering har tapt både oppslutning og mulige mandater, dersom det hadde vært stortingsvalg.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.