Erna står sterkt blant velgerne

Opposisjonens kritikk av Erna Solberg ser ut til å prelle av på velgerne.

Bråket rundt terrorsikring ser ikke ut til å ha skadet statsministeren. Høyre går mest frem med 2,9 prosent til sterke 29,0 på septembermålingen Kantar TNS har laget for TV 2.

Målingen er tatt opp etter at Stortingets kontrollkomité mandag presset statsministeren i åpen høring om terror, og ser snarere ut til å ha svekket opposisjonens stilling blant velgerne. Både Senterpartiet og SV går klart tilbake, mens KrF faller under sperregrensen etter å ha vært preget av intern strid.

Bakgrunnstallene viser at 78 prosent av Høyres velgere fra i fjor høst sier de vil stemme på partiet i dag. Høyre styrker seg blant menn. Mens 31 prosent av de spurte mennene sier de vil stemme Høyre, er det 27 prosent av kvinnene som sier de vil stemme på statsministerens parti. Høyre styrker seg blant velgere under 60 år, hvor de er størst, mens de går noe tilbake blant de eldste velgerne.

Arbeiderpartiet går beskjedent frem 0,5 til 24,9 prosent. Bakgrunnstallene viser at det bare er 68 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra i fjor høst som sier de vil stemme på partiet i dag.

Hver fjerde velger fra sist sitter på gjerdet. Fremgangen skyldes at Ap henter litt flere velgere fra regjeringspartiene og noen flere velgere som ikke stemte ved forrige valg enn de gjorde i august. Partiet er størst blant velgere over 60 år

Bakgrunnstallene viser at 78 prosent av Høyres velgere fra i fjor høst sier de vil stemme på partiet i dag.

Se alle meningsmålinger i TV 2s partibarometer

Fremskrittspartiet får sin nest laveste oppslutning etter valget 10,4 (+ 0,3). Det er lavere enn gjennomsnittet av målingene i august. Bare litt over halvparten av partiets velgere fra i fjor høst (57 prosent) sier de vil stemme Frp i dag.

Partiet mister flest velgere til Høyre, men også en del til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Ser vi på utviklingen over uken har Frp styrket seg etter at de ble kjent at de gjorde endringer i regjeringskabalen torsdag.

Sjekk hvem som ville kommet inn på Stortinget

Selv opm Senterpartiet går mest tilbake med 2,0 til 11,6 prosent er det fortsatt høy oppslutning for Trygve Slagsvold Vedum som for andre måned på rad kan smile over å være større enn Fremskrittspartiet.

Senterpartiet har høyest andel lojale velgere fra forrige valg, men bakgrunnstallene viser at de nå har klart lavere oppslutning blant yngre velgere enn de hadde for en måned siden.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.