Velgermagneten Erna

Høyre vant valget og fortsetter å trekke til seg nye velgere.

Det har gått fire uker siden stortingsvalget og 10 prosent av de spurte oppgir at de allerede har skiftet parti. Andelen er høyest blant velgerne under 30 år og høyest i Oslo og Akershus.

Målingen Kantar TNS har laget for TV 2 i oktober viser at motbakken fortsetter for Arbeiderpartiet, som faller med 2,0 prosentpoeng til siden valget til 25,4 prosent. Arbeiderpartiet beholder 90 prosent av velgerne fra september. Bakgrunnstallene viser at Ap mister 62.000 velgere til andre partier. Hele 45.000 går til Rødt og SV. Samtidig henter Ap en del velgere som satt hjemme i september.

Høyre går kraftig frem med 4,2 til 29,2 prosent. hele 95 prosent av velgerne som stemte Høyre i september sier de vil gjøre det igjen. Partiet henter 75.000 velgere fra andre partier, mens de bare mister 29.000, mest til Senterpartiet som er det eneste partiet de mister flere velgere til enn de henter tilbake. Høyres oppslutning øker blant ansatte i offentlig sektor hvor den nå er betydelig høyere enn den var før valget.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 13,1, en tilbakegang på 2,1 prosent. 89 prosent av velgerne fra september sier dem vil gjenta valget, men Frp mister betydelig flere velgere til Høyre enn de henter tilbake.

Senterpartiet får 9,3 prosent, ned 1,0 fra valget. hele 28.000 velgere har satt seg på gjerdet. Ingen andre partier har like mange velgere som i dag er usikre. Partiet mister også 13.000 velgere til Arbeiderpartiet, uten på få noen tilbake.

Kristelig Folkeparti faller klart under sperregrensen med 3,2 prosent (- 1,0). Partiet mister til sammen 26.000 velgere til Høyre og gruppen andre partier, mens 16.000 velgere har satt eg på gjerdet. Ingen tidligere KrF-velgere går til Arbeiderpartiet. Det eneste lyspunktet er at KrF henter noen velgere som stemte på Senterpartiet i september. Partiet henter ingen velgere fra den store gruppen som ikke stemte ved valget.

SV får 6,4 (+ 0,4) og fortsetter dermed fremgangen fra valgkampen. Det skyldes i hovedsak et knapt positivt bytteforhold av velgere mot Arbeiderpartiet.I tillegg henter partiet noen velgere fra De Grønne og Rødt.

Venstre får 4,8 (+ 0,4). Partiet mister noen flere velgere tilbake til Høyre enn de henter fra samarbeidspartneren på borgerlig side, men kompenserer dette med et klart tilsig fra velgere som ikke stemte ved stortingsvalget. Partiet mister ingen velgere til Arbeiderpartiet etter valget.

Rødt øker med 1,3 til 3,7 prosent og ville dermed fått to mandater om det var valg i dag. Hovedårsaken til dette er at partiet får 20.000 flere velgere fra Arbeiderpartiet enn de avgir. Partiet mister heller ingen velgere til De Grønne som får 3,4 (+0,2). det eneste partiet De grønne henter noen velgere fra er SV, men samtidig mister de flere tidligere velgere dit enn de henter tilbake.

Sjekk alle målingene i TV 2s partibarometer

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.