Treffsikre målinger

Målingene Kantar TNS laget for TV 2 ved årets stortingsvalg var mest treffsikre.

Fem av de 15 mest treffsikre nasjonale målingene var fra Kantar TNS og TV 2, viser en oppstilling Poll of polls laget etter valget.

Samlet avvik 6/. september var 2,7 prosentpoeng. Som ved tidligere valg økte differansen inn mot valgdagen og avviket på den siste målingen lørdag var 4,8 prosent.

Søndag før valget presenterte TV 2 en sammenstilling av tallene som  «Slik stemmer Norge», basert på alle intervjuene gjennom valgkampen. Her var det samlede avviket på 3,5 fra valgresultatet.

For TV 2s del kan vi dermed slå fast at målingene fra Kantar TNS nok en gang viste seg å være svært treffsikre.

Målingene som var lengst unna resultatet ble presentert av Infact/VG og var de eneste som vektet mot kommunevalget. Byrået er også de eneste som lager såkalte robopolls i Norge (der intervjuene foregår med automatisk talemaskin). Den siste målingen fra Infact/VG hadde et avvik på hele 12,9 prosentpoeng.

Fredag før valget presenterte VG en oversikt over hvordan Stortinget ville sett ut basert på deres fylkesmålinger. Den ga 95 mandater til venstresiden, og indikerte dermed et landslide-valg.