Små endringer gir spenning

De Grønne taper to, SV taper et, Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet vinner hvert sitt mandat.

Alle endringene er innenfor feilmarginen, men likevel utslagsgivende for hvilken blokk som får flertall. Det er beskrivende for hvor jevnt og nervepirrende det er på målingen Kantar TNS har laget for TV 2 når det gjenstår 11 dager til valget.

Arbeiderpartiet går frem for andre måling på rad med 0,4 til 27,1 prosent. klangt fra noe jubeltall på Yopungstirget, men nok til et mandat mer enn de lå an til onsdag.

Bakgrunnstallene viser at lojaliteten er uendret på 66 prosent. Partiet henter rundt 11.000 flere velgere som satt hjemme ved forrige valg. Dette er hovedårsaken til at partiet går frem.

Høyre går også frem med 0,3 til 25,0, som sikrer et ekstra mandat. Partiets lojalitet er uendret på 70 prosent,. Fremgangen skyldes i hovedsak at partiet ikke mister like mange tidligere velgere til Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet går ned 0,5 til 14,9. Partiet har 67 prosent av velgerne fra forrige valg, det samme som tallene viste onsdag. Tilbakegangen skyldes at de henter færre velgere fra Høyre, Kristelig Folkeparti og hjemmesitterne fra forrige valg enn tallene viste onsdag.

Samlet sett henter de to regjeringspartiene 15.000 flere velgere fra Arbeiderpartiet enn det er tidligere borgerlige velgere som går motsatt vei.

Kristelig Folkeparti lever farlig nær sperregrensen med 4,1 (- 0,1). Andelen lojale velgere er økende, slik at partiet nå nærmer seg en situasjon der de er fullmobilisert. KrFs store problem er at de ikke fremstår som attraktive for velgere som stemte på andre partier og bare henter 13.000 velgere som stemte på andre partier ved valget i 2013.

Venstre nærmer seg sperregrensen fra motsatt side med 3,8 (+ 0,2). Partiet har fortsatt den laveste andelen lojale velgere, kun en av tre som stemte Venstre i 2013 vil gjøre det igjen. Men Venstre henter nå noen flere velgere som ikke stemte ved forrige valg, samtidig som de netto har et positivt bytteforhold mot Høyre på 10.000 velgere.

Senterpartiet er stabile med 11,1, det samme som onsdag. Partiet har de mest lojale velgerne. mer enn 8 av 10 fra forrige valg vil stemme på partiet.

De Grønne går kraftig ned i lojalitet og faller med 0,3 til 3,2 prosent. Dette koster dem to mandater, kun Une Aina Bastholm ville nå kommet inn fra Oslo.

SV faller mest, for andre dag på rad med 0,6 prosentpoeng, denne gang til 5,3. Partiet har færre lojale velgere. Rødt får 3,3 (+ 0,5) og andre partier og lister 2,4 (+ 0,4).

Så jevn er kampen mellom blokkene

Bare 0,1 prosentpoeng skiller de borgerlige fra flertall på kveldens TV 2-gallup.

Tolv dager før valget er spenningen større enn noen gang. De borgerlige partiene har 84 mandater, mens de rødgrønne har 81 og kan klare et knappest mulig flertall med De grønne og Rødt som vil sikre 85.

Kampen mellom blokkene er så jevn at dersom Høyre får 0,1 prosentpoeng ekstra ville de kapret et ekstra mandat og sikret flertall for de fire borgerlige partiene, viser TV 2s mandatberegning.

Arbeiderpartiet

For første gang i valgkampen går Arbeiderpartiet frem med 1,0 til 26,7 prosent. Partiet har imidlertid ikke fått bedre grep om egne velgere fra 2013. Det er fortsatt bare 66 prosent av Ap-velgerne som vil gjenta sitt valg.

At partiet nå går frem skyldes først og fremst økt tilsig fra De grønne, SV, Venstre og velgere som ikke hadde stemmerett ved forrige valg. Noen økt overgang fra regjeringspartiene totalt er det ikke, snarere tvert om. Det er faktisk noen flere tidligere Ap-velgere som nå går til regjeringspartiene enn det var i går. Spesielt Høyre har nå 17.000 flere velgere kommer fra Arbeiderpartiet, enn som går motsatt vei.

Høyre

Høyre går svakt tilbake med 0,4 til 24,7 prosent. Dette skyldes i hovedsak at flere tidligere høyrevelgere nå sier de vil stemme Venstre. Forsatt er 7 av 10 høyrevelgere fra 2013 lojale og partiet har dermed de mest lojale velgerne av de tre store partiene.

Høyre er nå kart størst blant menn og blant velgere i aldersgruppen 45-59 år, statsminister Erna Solbergs egen aldersgruppe.

Frp

Fremskrittspartiet går mest tilbake med 0,9 til 15,4 prosent. Partiet får noe lavere lojalitet. 67 prosent av Frp-velgerne fra 2013 sier de vil stemme på partiet i dag. Nedgangen skyldes også økt overgang av tidligere velgere til Senterpartiet og til gruppen andre partier.

KrF

Kristelig Folkeparti får 4,2 prosent og ligger dermed på stedet hvil. Partiets lojalitet øker noe fra tirsdag. Men KrF henter fortsatt svært få nye velgere fra andre partier. og mister klart flest velgere til de to regjeringspartiene.

Sp

Senterpartiet øker igjen med 0,7 til 11,1 prosent. Partiet henter flere velgere fra alle de tre store partiene enn de gjorde på tirsdagens måling. I tillegg øker andelen egne velgere fra 2013 som sier de vil stemme på partiet.

SV

SV går klart tilbake med 0,6 til 5,9 prosent. Dette skyldes at færre egne velgere fra 2013 vil gjenta partivalget og at bytteforholdet med Arbeiderpartiet har blitt noe dårligere.

Venstre

Venstre får 3,6 (- 0,3) og er dermed lenger unna sperregrensa. Partiet henter flere velgere fra Høyre, men mister flere velgere til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Puster Støre i nakken

Høyre fester grepet om egne velgere og går mest frem på kveldens TV 2-gallup.

Partiet får 25,1 prosent, den høyeste oppslutningen de har hatt så langt i valgkampen. Bakgrunnstallene viser at Høyre fester grepet om egne velgere fra 2013. Det er nå 70 prosent av høyrevelgerne som sier de vil stemme på partiet igjen. det er den høyeste andelen lojale velgere Høyre har hatt så langt i valgkampen.

Fortsatt har Høyre et problem med Senterpartiet og mister 35.000 flere velgere enn de får tilbake. Men dette kompenserer partiet delvis ved at de får 15.000 flere velgere fra Arbeiderpartiet enn de avgir.

Høyre er klart størst blant menn og blant de yngste velgerne.

Høyre mister en del flere tidligere velgere til Frp enn de får tilbake. Det er med på å holde Frps oppslutning oppe og gjør at partiet med 16,3 (+ 0,3) tangerer valgresultatet fra 2013.

Frp har osgå svært mange trofaste velgere 70 prosent av Frp-velgerne fra 2013 vil stemme på partiet igjen. I tillegg henter de 20.000 velgere fra Kristelig Folkeparti, uten at det er noen tidligere Frp-velgere som går motsatt vei.

Arbeiderpartiet er i trøbbel. nedgangen fortsetter med 0,8 prosentpoeng fra mandag til 25,7 prosent, som er den laveste oppslutningen siden mars 2011.

Lyspunktet er at Arbeiderpartiet øker svakt andelen av tidligere velgere som igjen vil stemme på partiet til 66 prosent, etter at denne har falt ved flere målinger på rad. Men andelen velgere som ikke stemte i 2013 og sier de vil stemme nå, faller kraftig for Arbeiderpartiet.

Senterpartiet går kraftig tilbake med 0,8 til 10,4 prosent. Partiet henter mindre velgere enn før fra de tre store partiene.

SV står på stedet hvil med 6,5 prosent. Partiet henter forstatt flere tidligere Ap-velgere og får nå 28.000 flere fra storebror på venstresiden enn de avgir.

KrF får 4,2 (+ 0,2. Partiets andel trofaste velgere synker svakt og KrFs største problem er at de mister mange tidligere velgere til Fremskrittspartiet. Andelen tidligere velgere som sitter opå gjerdet er redusert til 12 prosent, slik at velgerreserven snart er oppbrukt. KrF henter få nye velgere.

Venstre nærmer seg sperregrensa med 3,9 (+ 0,2). Forsatt er det vare fire av ti velgere fra 2013 som sier de vil stemme på partiet. Venstre henter nå flere tidligere arbeiderpartivelgere enn tidligere og har nå et pluss på netto 3.000 velgere mot Arbeiderpartiet.

MDG får 3,6 (- 0,3). Kun halvparten av velgerne fra sist vil gjenta partivalget. MDG har litt økende tilsig fra SV og Arbeiderpartiet. Rødt 2,6 prosent, mens andre partier og lister får 1,7.

Frp har fortsatt høyest lojalitet

Velgerne ser ut til å ha stabilisert seg etter en turbulent uke. På den ferske målingen Kantar TNS har laget for TV 2 er det største utslaget at KrF viupper over sperregrensa, mens MDG faller under. Dermed er begge blokkene styrket, men De Grønne er fortsatt på vippen.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 26,5 prosent (- 0,3). Den negative trenden fortsetter og skyldes i all hovedsak lavere lojalitet blant egne velgere fra 2013.

64 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra forrige valg sier de ville stemt på partiet dersom det var valg i dag.

Partiet er forbigått av Høyre blant menn, mens Frp puster dem i nakken.

Høyre får 24,0 (- 0,2). Dette skyldes i hovedsak at det nå er klart flere velgere som går fra Høyre til Frp enn motsatt vei. 66 prosent av Høyres velgere fra 2013 sier at de vil stemme på partiet i dag,.

Fremskrittspartiet får 16,0 (- 0,7). partiet har fortsatt høyest lojalitet av de tre store med 70 prosent.

For første gang på svært lenge er det nå flere tidligere arbeiderparti-velgere som sier de vil stemme på et av regjeringspartiene enn det er velgere som går motsatt vei.

Kristelig Folkeparti havner over sperregrensen med 4,0 (+ 0,3). Det skyldes i hovedsak at det er klart færre tidligere KrF-velgere som sitter på gjerdet enn i forrige måling i tillegg til at det er flere som ikke stemte ved forrige valg som sier de vil stemme på partiet. KrF mister også en av seks tidligere velgere til regjeringspartiene, og mest til Frp.

De Grønne faller under sperregrensen med 3,9 (- 0,7). det skyldes i all hovedsak at betydelig færre velgere fra 2013 sier de vil stemme på partiet, i tillegg til at de henter betydelig færre velgere fra SV.

SV øker med 0,8 til 6,5 som er høyeste oppslutning siden april 2011. Det skyldes klart økt lojalitet blant tidligere velgere og klart lavere overgang til MDG og Senterpartiet.

Venstre nærmer seg sperregrensen med 3,7 (+ 0,6),. Det skyldes økende lojalitet og klart færre velgere som går til Arbeiderpartiet.

Senterpartiet står på stedet hvil med 11,2. Partiet har denne gang svært mange tidligere hjemmesittere, som er kjent for å være en utro gruppe.

Nå er Ap på Høyres nivå fra 2013-valget

Det er liten trøst å hente for Jonas Gahr Støre i bakgrunnstallene på kveldens TV 2-gallup.

Arbeiderpartiets oppslutning er nå på samme nivå som Høyre fikk ved stortingsvalget i 2013. Et resultat på 26,8 prosent vil være det nest dårligste for Ap.

66 prosent av velgerne fra 2013 sier de vil gjenta sitt valg, det er lavere enn på målingene både torsdag og søndag for en uke siden. Partiet mister særlig tidligere velgere til Senterpartiet og SV, men og en del til Høyre. Trøsten for Ap er er at de nå har en litt høyere andel hjemmesittere fra forrige valg enn de to andre store partiene.

Best av de store

Fremskrittspartiet får for første gang en måling over valgresultatet fra 2013 med 16,7 prosent.

Partiet har de mest lojale velgerne blant de store partiene. 71 prosent av velgerne fra 2013 sier de vil gjenta sitt valg. Partiet henter flere tidligere velgere fra Høyre.

Størst blant menn

Høyre øker 0,9 til 24,2 og er nå største parti blant menn, mens Arbeiderpartiet som vanlig er størst blant kvinnene. 67 prosent av Høyres velgere fra forrige valg sier de vil stemme på partiet igjen, men partiet mister hele 9 prosent av sine tidligere velgere til Frp og 5 prosent til Sp. Høyre har også lavest andel på gjerdet av de tre store partiene.

Nå er de rødgrønne og de borgerlige like store

Nå er de rødgrønne og de borgerlige like store

Samlet sett er det nå omlag like mange velgere som går fra de to regjeringspartiene til Arbeiderpartiet som det er velgere som går motsatt vei.

Sp sliter med ungdommen

Senterpartiet går ned 0,9 til 11,2. Partiet har fortsatt en høy andel lojale velgere fra 2013, mer enn 8 av 10 vil fortsatt stemme på partiet. Senterpartiet henter også til sammen 95.000 velgere fra de tre store partiene.

Partiet har også en klart lavere oppslutning blant yngre velgere enn de store partiene. Kun 7 prosent av de spurte under 30 år sier de vil stemme på partiet.

KrF mister til regjeringspartiene

KrF øker med 0,5 til 3,7, men er fortsatt under sperregrensen. Partiet har en litt høyere lojalitet enn på forrige måling, men fortsatt er det bare litt over halvparten av KrF-velgerne som sier de vil stemme på partiet.

Ingen andre stortingspartier har like høy andel tidligere velgere på gjerdet. KrF mister fortsatt hver sjette velger til de to regjeringspartiene Høyre og Frp.

Venstre i trøbbel

Venstre får 3,1 (- 0,1). Partiet har fortsatt svært få trofaste velgere fra 2013. Under 4 av 10 velgere er lojale mot partiet og nesten halvparten har funnet seg et nytt parti.

Eneste trøsten for Trine Skei Grande er at de henter 12.000 fra samarbeidspartnerne Høyre og Fremskrittspartiet.

Frp er nær fullmobilisert

Fremskrittspartiet er vinneren på målingen 24. august. Partiet får en oppslutning på 15,4 prosent, en fremgang på 2,7.

Partiet har fått langt bedre tak på tidligere velgere. 70 prosent av velgerne som stemte på Frp i 2013 sier de vil gjøre det samme i dag. Partiet styrker seg i alle aldersgrupper og går særlig frem på sør- og vestlandet. Det er nå bare 10 prosent av de tidligere Frp-velgerne som er usikre, dermed er partiet nær fullmobilisert på dette nivået, som bare er 0,9 prosentpoeng under valgresultatet fra 2013.

Frp henter nå like mange tidligere høyrevelgere som det er tidligere Frp-velgere som foretrekker storebroren i regjeringen.

Høyre går tilbake 0,5 prosentpoeng til 23,3 prosent. 69 prosent av velgerne fra forrige valg sier de vil stemme på partiet. Høyre mister fortsatt en del tidligere velgere til Senterpartiet, men har ikke lenger nettotap av velgere til Arbeiderpartiet. Bytteforholdet mellom de to regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er nå for andre måling på rad nær null.

Høyre har lavere oppslutning blant yngre velgere enn på de siste målingene, mens de øker oppslutningen blant eldre velgere. Høyre er klart største parti blant de som er intervjuet på sør- og vestlandet, foran Fremskrittspartiet.

Arbeiderpartiet går fortsatt tilbake, denne gang med 0,5 prosentpoeng til 27,9. Det skyldes først og fremst at det er færre tidligere Ap-velgere som vil gjenta sitt valg. 67 prosent av Ap-velgerne fra 2009 sier de vil stemme på partiet igjen. Partiet øker kraftig i gruppen som ikke stemte ved forrige valg. Dette er velgere som er lett å miste når det nærmer seg valg.

Arbeiderpartiet mister fortsatt mange velgere til Senterpartiet og denne gang også til SV, hvor lekkasjen er på netto 39.000 velgere fra forrige valg. Arbeiderpartiets oppslutning øker blant de unge, mens den går ned blant eldre velgere.

SV får 5,5 prosent, ned 0,9. Det skyldes at svært høye andelen lojale velgere de hadde på forrige måling går ned, mens overgangen fra Arbeiderpartiet øker. I tillegg mister SV denne gang en del tidligere velgere til Senterpartiet.

Senterpartiet får 12,1 prosent, frem 1,6. Det skyldes først og fremst økt lojalitet blant tidligere velgere, og kraftig økning i gruppen av velgere som ikke stemte ved forrige stortingsvalg. Samtidig er det klart færre tidligere Frp-velgere som sier de vil stemme Senterpartiet.

Kristelig Folkeparti faller under sperregrensa med 3,2, en kraftig nedgang fra forrige måling på 1,3. Hovedårsaken er at svært mange flere av partiets tidligere velgere har satt seg på gjerdet. Hver fjerde KrF-velger fra 2013 er usikker, og netto er det 19.000 tidligere velgere som har forlatt KrF og nå vil stemme på regjeringspartiene Høyre og Frp. I tillegg er partiet mye m indre attraktivt blant velgere som satt hjemme i 2013.

Venstre får nye katastrofetall med 3,2 (- 0,3). andelen lojale velgere synker. bare fire av ti vil gjenta sitt valg og partiet mister velgere til alle de andre som kjemper om stortingsplass. Det lille tilsiget de har kommer fra regjeringspartiene.

MDG øker kraftig i andelen tidligere velgere, i tillegg øker overgangene fra SV, samtidig som de får 14.000 velgere fra regjeringspartiene Høyre og Frp.

Rødt styrker seg blant tidligere velgere, men henter klart færre nye velgere.

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2 med intervju av 1070 personer i tidsrommet 18. – 23. august. Målingen er en oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2013. 81 prosent oppga partipreferanse.

Endringer i styrkeforholdet mellom partiene mellom to valg tilskrives gjerne tre sammensatte forhold: a) Velgere som endrer partipreferanse: Disse er aktive ved begge valg, og holder fast ved samme parti eller bytter parti. b) Mobilisering av nye og gamle velgere: Mange velgere setter seg i sofaen ved ett eller flere påfølgende valg. c) Endringer i sammensetningen av den stemmeberettigede befolkningen. Ved hvert valg kommer fire årskull nye velgere til elektoratet. Partibarometeret fanger disse endringene ved å kartlegge velgernes stemmeadferd og partisympati dersom det var stortingsvalg i dag, og sammenstiller disse med velgeradferden ved det foregående stortingsvalg. Endringene vurderes både i forhold til velgermobilisering generelt sett, samt i forhold til de enkelte partienes evne til å rekruttere gamle og nye velgere.

Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng.

Kan Venstre klare det?

Venstre sliter nok en gang med kampen mot sperregrensa. Gjennomsnittet for partiet så langt i august er 3,57 prosent.

Venstres oppslutning har vært litt berg- og dalbane ved de siste valgene. mens partiet i 2013 fikk 5,2 prosent, var det bare 3,9 prosent i 2009. Da falt partileder Lars Sponheim ut av Stortinget og dagens leder Trine Skei Grande overtok.

I 2005 fikk partiet 5,9 prosent, mens det i 2001 endte med 3,9 prosent. Det har vært over og under annenhver gang.

Bakgrunnstallene på valgmålingene så langt viser at Venstre i større grad enn andre partier sliter med å holde på egne velgere. Det er ikke noe nytt fenomen.  Både foran valget i 2001 og valget i 2013 har jeg omtalt Venstre som «svingdørpartiet».

Rundt halvparten av Venstres velgere fra 2013 sier nå at de vil stemme på partiet, men de henter få nye velgere. Klarer Venstre å øke andelen lojale velgere til samme nivå som de store partiene eller å hente flere fra de andre partiene kan partiet klare sperregrensa.

Valgdagsmålingen fra 2013 viste at taktisk stemmegivning hjalp SV over sperregrensa. Også Venstre fikk et løft med stemmer fra velgere som egentlig sympatiserte med andre partier.

Det er verdt å minne om valgkampen i 2005. En måned før valget, 18 august ble partiet målt til 1,6 prosent. De endte på 5,9. Spørsmålet er om de vil klare det samme igjen.

 

 

Derfor sliter Arbeiderpartiet

Bytteforholdet mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er nullet ut.
Husker du 42,8 prosent? Det var Arbeiderpartiets oppslutning i januar 2015. Tre uker før stortingsvalget viser den ferske målingen Kantar TNS har laget for TV 2 at partiet får 28,4 prosent.

I ni måneder på rad har snittkurven pekt feil vei for Arbeiderpartiet. Spørsmålet er om bunnen er nådd og om Jonas Gahr Støre kan klare å snu motgangen.

Bakgrunnstallene viser at 69 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra 2013 sier de ville stemt på partiet igjen. Det er et helt greit tall, men Arbeiderpartiet henter nå færre velgere fra alle de andre partiene enn på svært lenge.

Bytteforholdet av velgere mot regjeringspartiene som i lang tid har vært i Arbeiderpartiets favør er nesten nullet ut. Partiet går tilbake blant velgere under 60 år, mens de styrker seg noe blant de eldste.

Menn ser ut til å snu ryggen til Jonas Gahr Støre, mens han styrker seg noe blant kvinner. Faktisk er Høyre nå større blant menn enn Arbeiderpartiet, skal vi tro de som er intervjuet i denne målingen.

Et alvorlig faresignal for Arbeiderpartiet må være at de mister mange velgere til partiene på venstreflanken. 46.000 Ap-velgere fra forrige valg sier de vil stemme Rødt, SV eller De Grønne. Kanskje skyldes deler av overgangen en protest mot Støres flørt med Kristelig Folkeparti?

Høyre går frem med 2,3 til 23,8 prosent. Trolig ble partiet målt litt lavt i forrige uke. Tallene viser at andelen lojale velgere fra valget i 2013 øker mye. 69 prosent av Høyres velgere vil stemmer på partiet igjen, dermed skårer de like godt blant egne velgere som Arbeiderpartiet.

Høyre øker mest blant under og er største parti blant velgere under 30 år, og er som vent større enn Arbeiderpartiet blant mennene som er intervjuet.

Fremskrittspartiet går ned til 12,7, som i første rekke skyldes lavere lojalitet. 58 prosent av velgerne fra forrige valg sier de vil stemme Frp, mens hele 23 prosent har satt seg på gjerdet. Ingen andre partier har flere gjerdesittere.

Frp henter nå like mange velgere fra Høyre som de mister tilbake. Samlet har de to regjeringspartiene fortsatt et betydelig nettotap av velgere til Senterpartiet, mens de mister svært få velgere til Arbeiderpartiet.

Etter en kraftig vekst som startet i november i fjor har kurven pekt nedover for Senterpartiet. 15,8 i april har blitt til 10,5 tre uker før valget.

Bakgrunnstallene viser at andelen lojale velgere fra 2013 faller kraftig. Samtidig henter Senterpartiet nå flere velgere fra Frp, mens de begynner å miste velgere til Høyre og SV.

KrF ble for en uke siden målt under sperregrensa oig er igjen over. Men det er verdt å merke seg at halvparten av målingene i år er under fire prosent, som avgjør om de får være med i kampen om de 19 utjevningsmandatene.

Selv om KrF vokser ved å hente en del velgere som ikke stemte sist, henter de få fra andre partier. KrF mister nå klart flere velgere til Frp enn til andre partier, noe som kanskje kan skyldes debatten om kristne verdier og debatten med innvandringsminister Sylvi Listhaug.

SV får med 6,4 prosent sin beste måling på seks år. Ikke siden juni 2011 har SV gjort det bedre og partiet ser ut til å ha frisknet til.

Det er lenge siden vi har sett høyere lojalitet blant SVs velgere fra forrige stortingsvalg. Partiet har tett igjen lekkasjen mot Ap og virker mer eller mindre fullmobilisert.

Som ved flere tidligere valg sliter Venstre med å holde på egne velgere fra forrige valg. Under halvparten av velgerne fra forrige valg vil stemme Venstre igjen, men andelen er økende.

Partiet henter færre velgere enn for en uke siden, særlig blant dem som ikke hadde stemmerett ved siste valg. Venstre henter denne gang svært få velgere fra andre partier.

3,5 gir mandater i Oslo og Akershus. I Hordaland mangler Venstres nestleder Terje Breivik bare 336 stemmer, viser TV 2s beregninger. Men De Grønnes Arild Hermstad er enda nærmere, han mangler bare 137 stemmer. Kampen om sistemandatet i dette fylket er dermed svært jevn.

De Grønne konkurrerer med Venstre om lave lojalitetstall. Partiet mister flest velgere til SV og Rødt.

Nedturen fortsetter for Støre

Den første målingen etter sommeren viser at Jonas Gahr Støre blir avhengig av Rødt for  å få flertall. 

Med en oppslutning å 30,9 prosent peker pilene ned for Arbeiderpartiet ved inngangen til valgkampen. Fallet på 1,9 fra juni er ikke stort, men det begynner å bli et stykke opp til 38,0 som Arbeiderpartiet lå på i november i fjor.

Bakgrunnstallene viser en lojalitet på 68 prosent, svakt fallende, mens noen flere tidligere Ap-velgere har satt seg på gjerdet. Hentingen av velgere har gått ned  noe og Arbeiderpartiet sliter nå med lavere oppslutning blant eldre velgere.

Fremskrittspartiet ligger stabilt siden før sommeren på 13,7 prosent. Partiet har flere eldre og færre yngre velgere nå enn i juni. Andelen lojale velgere har økt til 71 prosent.

Høyre  får 21,5, en nedgang på 0,8. langt fra tall statsminister Erna Solberg kan si seg fornøyd med. Men Høyre er i ferd med å tette overgangen av tidligere velgere til Ap, samtidig som de denne gang har en lekkasje av tidligere velgere til Venstre.

KrF faller under sperregrensa med 3,9. Partiet har hatt flere målinger på feil side av 4-streken i år, noe som tyder på at de sliter. Andelen lojale velgere er lavere enn for de tre store og KrF henter som vanlig få nye velgere.

Senterpartiet får 12,6, en nedgang på 1,9. Fortsatt høyt, men veksten flatet ut og endte svakt ned før sommeren. Nå ser det ut som om  Senterpartiet henter noe færre velgere fra andre, fortsatt er lojaliteten blant egne svært høy.

SV havner fortsatt under sperregrensa med 3,6 (+ 0,1). Lojaliteten er svært lav, to av tre SV-velgere fra forrige valg vender partiet ryggen.

Venstre klatrer derimot over 4-prosent med 3,3 (+ 1,6). Lojaliteten er lav og Venstre henter en del tidligere høyrevelgere. Verdt å merke seg er at de mobiliserer svært mange unge velgere som ikke stemte sist. Disse er lett å miste og faren for nedgang er dermed stor.

Overraskelsen er Rødt som med 4,7 for første gang er over sperregrensa. Fremgangen er på hele 2,1 fra juni. Partiet henter svært mange velgere som stemte SV i 2013, i tillegg til en del unge velgere som ikke hadde stemmerett. Men Rødt henter også mange velgere fra Arbeiderpartiet.

De grønne får 3,1 (+1,0) og andre partier 2,3 (+ 1,2).

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.