Åtte måneder med tilbakegang

Arbeiderpartiet ligger an til å vinne, men gjennomsnittet av målingene går tilbake for åttende måned på rad. 

Etter at Vårt Land i dag publiserte den siste junimålingen, viser  gjennomsnittet i juni at Fremskrittspartiet, De Grønne og SV er vinnerne, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet er taperne.

jun.17 endr mai
Ap 31,43 -0,21
Frp 13,88 0,43
Høyre 23,31 0,00
KrF 4,54 -0,17
Sp 11,98 -0,29
SV 4,36 0,31
Venstre 3,38 0,04
Rødt 2,46 0,10
MDG 3,30 0,44
Andre 1,93 0,11

 

Fortsatt ligger Arbeiderpartiet over valgresultatet fra 2013, men det er verdt å merke seg at pilene har pekt sammenhengende ned siden oktober da snittet ga 36,57.

For andre måned på rad kjøler også Senterpartiet svakt etter den kraftige oppturen som har vart like lenge som Aps nedtur. Det ble foreløpig to måneder på 12-tallet, men 11,98 er fortsatt sterkt.

Summen av de to partiene er på 43,4 prosent, mens den var 43,3 i oktober før Senterpartiets opptur startet. Det forteller noe om hvor stor Arbeiderpartiets tilbakegang har vært i samme periode.

Fremskrittspartiet øker 0,43 til 13,88. Det er det nest høyeste snittet i år, bare slått av januar. Høyre står stille på 23,31, men summen av de to er nå det høyeste siden februar.

KrF får sitt svakeste snitt siden oktober i fjor. 4,54 gjør at partiets  valgkamp kan bli en kamp mot sperregrensa.  Venstre øker, men har et stykke opp med 3,38, tett fulgt av MDG som øker med 0,44 til 3,30. Summen av de to sentrumspartiene er nå 7,9, det laveste snittet de to har hatt siden valget i 2013.

SV øker med 0,31 og gjør dermed et hopp vekk fra sperregrensa til 4,36. Rødt får 2,46 og andre partier 1,93. Fra de mediene/byråene som oppgir hvem som svarer andre partier og lister vet vi at det er en økende andel som svarer Partiet De Kristne.

Venstres fattige trøst

I fem av årets seks første måneder havner Venstre under sperregrensa på TV 2s gallup. Er 83 dager nok for Trine Skei Grande til å snu motgang og velgerflukt?

 

2,8 prosent i juni er katastrofetall. Bare hver tredje velger fra 2013 sier at de vil stemme på Norges eldste parti som sliter tungt med populariteten.

Rett skal være rett, det er et lyspunkt i bakgrunnstallene. Ingen andre partier har en høyere andel velgere fra 2013 på gjerdet enn Venstre. Gjerdesitterne er Trine Skei Grandes fattige trøst.

Grovt sett kan Venstres velgere deles i tre jevnstore grupper: De som vil stemme på partiet igjen, de som sitter på gjerdet og de som har funnet seg et nytt parti.

For å komme over sperregrensa og ikke bli eneste venstrekvinne på tinget, må Skei Grande hente mange av gjerdesitterne tilbake. Jeg har tidligere omtalt Venstre som et svingdørparti det har skjedd ved flere valg. Problemet er der fortsatt. Venstre må ikke bare vinne gjerdesitterne. De må også vinne tilbake frafalne velgere og helst skaffe seg noen nye.

Partiet for eldre på bygda

I motsatt ende av skalaen finner vi Trygve Slagsvold Vedum med 14,5 prosent. Ingen har mer lojale velgere enn Senterpartiet. Åtte av ti velgere fra 2013 sier de vil stemme på partiet igjen, samtidig som det kommer nye velgere fra nær sagt alle kanter.

Senterpartiet henter noen flere velgere både fra regjeringspartiene og Arbeiderpartiet enn i mai, men dette er den andre målingen på rad som viser en svak nedkjøling etter et halvt år med sammenhengende opptur.

Mens Senterpartiet har solid grep om eldre velgere, sliter de med å få tak i ungdommen. Mens bare seks prosent av de spurte i sentrale kommuner sier at de vil stemme Senterpartiet er det hele 42 prosent av de spurte i kategorien «minst sentrale kommuner» som vil gjøre det samme.

Henter flere fra Høyre og Frp

Arbeiderpartiet går svakt tilbake til 32,2 prosent. 71 prosent av velgerne fra 2013 sier de vil stemme på partiet igjen. Hver tiende velger har forlatt dem til fordel for Senterpartiet, som betyr at Jonas Gahr Støre ikke blir kvitt velgerflukten til sin foretrukne samarbeidspartner.

Men Arbeiderpartiets bytteforhold med regjeringspartiene viser en netto velgergevinst som er høyere enn på målingene så langt i år.

Regjering i trøbbel

Et valgresultat som denne målingen betyr at Erna Solberg må levere fra seg nøkkelen til statsministerens kontor til Jonas Gahr Støre.

Høyre går tilbake til 22,3 prosent. 64 prosent av velgerne er lojale, og Høyre mister nå like mange tidligere velgere til Ap som til Senterpartiet. Samtidig henter Høyre færre tidligere Frp-velgere enn i mai.

Fremskrittspartiet er vinneren på junimålingen med 13,7 prosent. 65 prosent av velgerne fra 2013 sier at de vil stemme på partiet i dag.

De to regjeringspartiene har et felles problem. Oppslutningen blant eldre velgere ser ut til å være fallende.

Kampen mot sperregrensa

I tillegg til Venstre kjemper også SV og KrF en kamp mot sperregrensa. Denne gang er SV under med 3,5 og KrF over med 4,5. KrF har tre målinger over og tre under i år, SV har fire over og to under.

KrF mister noen flere tidligere velgere til Arbeiderpartiet nå enn i mai, men partiet er fortsatt blant dem som har høyest andel tidligere velgere på gjerdet. Som vanlig sliter KrF med at de henter få nye velgere.

SV er ved siden av Venstre det partiet som sliter mest med å holde på sine tidligere velgere. Som vanlig mister de flest til Arbeiderpartiet, men denne gang mister de nesten like mange til Rødt og noen til Senterpartiet.

For Rødt og MDG er tallene for små til å si noe sikkert, men også MDG ser ut til å slite med å holde på sine tidligere velgere, men Rødt er i vekst.

Hvem vinner i september?

83 dager er lang tid i politikken. I Venstre husker de garantert 1,6 prosent som var oppslutningen til partiet 18. august 2005. Ved valget i september endte Venstre på 5,9.

Den gang satt partiet i regjering. Valgresultatene kan tyde på en storstilt mobilisering i kretser som Slemdal, Ullern, Midtstuen og Vinderen, tradisjonelt gode kretser for Høyre i Oslo. Venstre gikk også markant frem i Paradis i Bergen og Stokka i Stavanger, også det normalt sterke kretser for Høyre. Spørsmålet er om partiet vil lykkes med samme mobilisering i år?

Om målingen

Partibarometeret er laget av Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup) for TV 2. Det gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2013.

Målingen er gjennomført med personlige telefonintervjuer av 971 stemmeberettigede i tidsrommet 12. – 16. juni 2017. Utvalget veies etter kjønn, alder, geografi utdanning og partipreferanse/ velgeratferd ved siste stortingsvalg, for å redusere effekten av eventuelle utvalgsskjevheter.

75,4 prosent av de spurte oppga partipreferanse (+ 3,2). Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng.

Så nær var May flertall

Det britiske valget hente med hung-parliament, men statsminister Theresa May manglet under 1000 stemmer på flertall.

Det ble ingen suksess for Theresa May og det konservative partiet i Storbritannia. 318 seter i parlamentet var ikke nok. Hun måtte hatt 326 for å sikre seg flertall.

Det handler om flest stemmer i hver enkelt valgkrets. Vinneren stikker av med mandatet, de andre taper alt. I svært mange av valgkretsene ble dett jevnt da britene gikk til valgurnene. Så jevnt var valget at 1000 ekstra stemmer kunne gitt statsministeren flertallet hun håpet på da hun skrev ut nyvalg.

Her var det svært jevnt

Aller nærmest var de å beholde setet i London-kretsen Kensington som Labour kapret fra de konservative med bare 20 stemmers margin. I Perth and North Pertshire gikk de konservative frem, men manglet 21 stemmers margin for å kapre setet fra SNP.

I Dudley North gikk de konservative kraftig frem, men manglet 22 stemmer på å ta setet fra Labour, i Newcastle-under-Lyme var marginen 30 stemmer i Labours favør. I Crewe and Nantwich kapret Labour setet fra de konservative med 48 stemmers margin. I Canterbury sørget kraftig fremgang for Labour for at de tok setet fra de konservative med 187 stemmer, i Keighley knep Labour et sete fra de konservative med 249 stemmer, mens kraftig fremgang for de konservative ikke var nok i Ashfield der de manglet 441 stemmer.

Hadde de konservative kapret disse 998 stemmene ville de fått 326 seter og dermed beholdt flertallet i det britiske valget.

Her var det aller jevnest

Det var heller ikke store marginer i Stroud som Labour kapret fra de konservative med 687 stemmer, Westmoreland med 777 stemmer, Bedford med 789 stemmer, Ipswich som de konservative tapte til Labour med 830 stemmers margin og Clone Valley tapte setet til Labour med 978 stemmer . Med disse setene hadde May holdt stillingen fra det forrige parlamentsvalget.

Aller nærmest til å kapre mandat var imidlertid LibDem som bare manglet 2 stemmer på å ta et mandat fra SNP i Fife North East.

Dette avgjorde valget

En ettervalgsanalyse som Lord Ashcroft polls har gjennomført, viser at velgerne til Labour bestemte seg senere for hvilket parti de ville stemme på. Mer enn 57 prosent av Labours velgere bestemte seg den siste måneden, hele 26 prosent de siste dagene før valget. Velgere som bestemte seg sent i valgkampen var i følge målingen mer tilbøyelige til å stemme Labour.

Som målingene før valget viser tallene i ettervalgundersøkelsen at mens Labour hadde 67 prosents oppslutning blant de yngste velgerne, fikk de bare 23 prosent blant velgerne over 65 år.

På spørsmål om den viktigste saken for hvilket parti de stemte på svarer 28 prosent av de spurte Brexit, 17 prosent NHS (National Health Service) helsesystemet), 8 prosent økonomi/jobb, 8 prosent svarer at partiet hadde den beste statsministerkandidaten, mens 6 prosent svarer innvandring.

Nesten halvparten av de konservative har Brexit på topp, mens bare 13 prosent svarer at de stemte på partiet fordi de hadde den beste statsministerkandidaten. For hver tredje Labour-velger var NHS viktigst, mens utgiftskutt var den nest viktigste saken.

 

Er toppen nådd for Sp?

Etter seks måneder med fremgang peker gjennomsnittet i mai svakt ned for Trygve Slagsvold Vedum.

mai.17 endr apr
Ap 31,64 -0,14
Frp 13,44 0,79
Høyre 23,31 -0,13
KrF 4,71 0,00
Sp 12,27 -0,08
SV 4,04 -0,48
Venstre 3,33 -0,18
Rødt 2,36 -0,08
MDG 2,86 0,13
Andre 1,82 0,13

 

Etter seks måneder med fremgang flater det ut for Senterpartiet. Gjennomsnittet for mai viser faktisk en liten nedgang. Verdt  merke seg er det at nedturen for Arbeiderpartiet som har vart et halvt år fortsetter, om enn svakt ned. Samtidig nærmer SV seg nå sperregrensa med et snitt på bare 4,04. Venstre er under igjen, mens KrF ligger på 4,71.  Kampen om sperregrensa kan avgjøre valget.

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.