Sp vinneren, Frp taperen i mars

Senterpartiets fremgang fortsetter, mens Fremskrittspartiet er taperen på gjennomsnittet av målingene i mars.

mar.17 endring fra feb
Ap 32,51 -0,2
Frp 12,61 -1,19
Høyre 23,54 0,03
KrF 4,98 0,00
Sp 11,37 1,29
SV 4,52 0,42
Venstre 3,80 -0,21
Rødt 2,50 0,27
MDG 2,67 -0,06
Andre 1,60 -0,70

 

Det er ingen tvil om hvem som er vinneren. For fremte måned på rad går Senterpartiet frem. Veksten er på hele 4,73 siden oktober.

I samme tidsrom er Arbeiderpartiet taperen med et sammenhengende fall på snittet på 4,06. Partiet ender på 32,51 i mars som er det laveste snittet Arbeiderpartiet har hatt på målingene siden november 2013, altså rett etter regjeringsskiftet.

Fremskrittspartiet er taperen på snittet i mars med et fall på 1,19. Det er det laveste nivået for partiet siden november.

Høyre får 23,54 og ligger svært stabilt. Faktisk må vi tilbake til oktober i fjor for å finne et snittall for Høyre på 24-tallet. Kun et byrå skiller seg ut, Infact som måler Høyre lavere enn de andre. Byrået bruekr robopoll og vekter mot kommunevalget i 2015, ikke stortingsvalget i 2013 slik alle de andre byråene gjør.

KrF ligger stabilt på 4,98, mens SV klatrer litt igjen til 4,52.  Mer alvorlig er situasjonen for Venstre som får 3,80 og dermed faller under sperregrensa på snittet for andre gang siden valget i 2013. Forrige gang var i januar.

Rødt får hele 2,32 i snitt, mens MDG får 2,67. Andre 1,66.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.