Ap taperen så langt

Arbeiderpartiet har startet valgåret som den store galluptaperen.

Det mangler fortsatt et par målinger før februarsnittet, men trenden de siste månedene er tydelig. Arbeiderpartiet er den store taperen, samtidig som Senterpartiet vokser til rekordnivå på flere målinger.

Bakgrunnstallene på Kantar TNS sin måling for TV 2 i februar viste at Sentrepartiet netto henter 123.000 velgere fra de andre stortingspartiene og har netto plussforhold mot alle.  Halvparten av veksten kommer fra regjeringspartiene.

Samtidig viser bakgrunnstallene at Arbeiderpartiet fremstår stadig mindre attraktivt som alternativ for tidligere Høyre/Frp-velgere.

Tall fra andre byråer bekrefter tendensen.  Mens Senterpartiet fremstår som stadig mer attraktivt i reell opposisjon til regjeringen, er det  Arbeiderpartiet som taper mest på dette. Trolig er det tidligere H/Frp-velgere som har søkt tilflukt hos Arbeiderpartiet som nå har funnet et nytt alternativ i Senterpartiet.

Flere fylkesmålinger (blant annet Sentio for Telemarksavisa og Trønderavisa) viser at Arbeiderpartiets sistemandater henger i en tynn tråd og går til Senterpartiet. Det er dermed ikke sikkert at økt oppslutning for Sp vil styrke rødgrønn side mandatmessig.

Det store spørsmålet er hva som skjer dersom denne gruppen av velgere ikke finner Senterpartiet like attraktivt over tid. Vender de da tilbake til Arbeiderpartiet eller vil de to regjeringspartiene klare å hente tilbake mange som opprinnelig stemte på dem.

I dag er det forresten 10 år siden jeg publiserte den første bloggposten her “I maktens korridorer”. Selv om hyppigheten har variert, håper jeg leserne setter pris på mine små dypdykk i bakgrunnstall. 

Senterpartiet stjeler fra alle

Senterpartiets fremgang rammer både konkurrenter og samarbeidspartnere.

Sp vinneren, Ap taperen i januar

Arbeiderpartiet er taperen og Senterpartiet vinneren på snittet i januar.

jan.16 endring fra des
Ap 35,34 – 0,79
Frp 13,91 – 0,08
Høyre 23,23 + 0,16
KrF 5,08 + 0,24
Sp 7,88 + 0,79
SV 4,26 – 0,07
Venstre 3,93 – 0,09
Rødt 2,10 + 0,19
MDG 2,59 – 0,23
Andre 1,34 – 0,39

 

Valgåret 2017 starter med det høyeste snittet Senterpartiet har hatt på svært lang tid. Flere enkeltmålinger fra byråene i januar har vist den høyeste oppslutningen siden våren 1997  (den gang var det store svingninger i målingene for Senterpartiet som lå langt over vektingstallene og dermed skapte utfordringer for byråene).

Arbeiderpartiet er den største taperen i januar.  Selv om de ligger over forrige valgresultat, er partiet nå tilbake på nivået siden før statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst.

KrF kryper igjen over fem-tallet i snitt, mens Venstre faller under sperregrensa. Ser vi bort fra Infact som vekter mot kommunevalget i 2015 havner imidlertid Venstre rett over med 4,03  i januar.  Byrået trekker også snittet opp for Sentrepartiet og end for Høyre. Uten Infact er Høyre på 23,65 i januar og Senterpartiet på 7,75.

Et valgresultat i tråd med dette ville gitt Ap 66 mandater, Senterpartiet 14, SV 8, Rødt 1 og MDG 1. Rødgrønn side ville dermed hatt flertall med 90 mandater.  Høyre ville fått 42, Frp 25, KrF 9 og Venstre 3, samlet 79.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.