Frp vant desember

Fremskrittspartiet er vinneren på gjennomsnittet av desembermålingene, mens de fleste andrepartiene går tilbake.

des.16 endring fra nov
Ap 36,13 -0,09
Frp 13,99 1,51
Høyre 23,08 -0,71
KrF 4,83 -0,13
Sp 7,09 0,07
SV 4,32 0,02
Venstre 4,02 -0,6
Rødt 1,91 -0,07
MDG 2,82 -0,07
Andre 1,73 0,13

 

Partiet lander på 13,99 den høyeste oppslutningen siden før statsbudsjettet og ultimatumet om bilpakken ble satt frem. Den største taperen er Høyre med 23,08 som er det laveste snittet siden desember i fjor da partiet hadde 22,0.

Venstre balanserer nå på sperregrensa med et snitt på 4,02. Etter en høst med mye politisk støy får partiet det laveste snittet i siden før stortingsvalget i 2013.  KrF får 4,83, men har gjort det noe bedre etter budsjetteforliket enn i målingene som ble laget før avtalen.

Arbeiderpartiet holder 36-tallet, med 36,13, desember er svakere enn de to siste månedene.  SV kryper opp et par promille til 4,32 som er det høyeste snittet siden august 2015. Senterpartiet får 7,09.

Veien opp til 4-streken er lang for De Grønne som ender med 2,82. Partiet har ikke har snitt over sperregrensa i løpet av 2016. Rødt får 1,91, som er ut til å sikre mandat i Oslo, mens andre får 1,73.

Frp har tettet igjen låvedøra til Arbeiderpartiet

Tidligere Frp-velgere ser ut til å finne veien tilbake til partiet.

Mens det mest intense budsjettbråket pågikk på Stortinget, ser Fremskrittspartiet ut til å ha vunnet kampen om velgerne.

Partiet går frem 1,4 prosentpoeng til 13,3 prosent etter flere ukers budsjettkamp der mye har handlet om at partiet står fast på den skalte bilpakken i statsbudsjettet.

Bakgrunnstallene viser at 74 prosent av Fremskrittspartiets velgere fra 2013 nå sier de vil stemme på partiet, mens 62 prosent av de spurte sa det samme for en måned siden.

Samtidig har Frp tettet igjenlåvedøra til Arbeiderpartiet. Færre tidligere Frp-velgere enn på lenge sier de vil stemme Arbeiderpartiet. Partiet går frem blant de eldste velgerne, noe som tyder på at kjernvelgere har funnet veien tilbake til Siv Jensen & co.

Høyre får 23,0 (- 0,7). Partiet holder på 67 prosent av sine velgere fra 2013. Men hele 82.000 tidligere høyrevelgere sier de vil stemme på Arbeiderpartiet. Men nettolekkasjen fra de to regjeringspartiene til hovedkonkurrenten har gått ned fra 102.000 velgere i november til 75.000 velgere i desember.

Arbeiderpartiet får 37,2 (- 0,8). Bakgrunnstallen viser at færre tidligere velgere er lojale enn i november. 79 prosent av de Ap-velgerne fra 2013 sier at de vil stemme på partiet. Arbeiderpartiet går ned blant velgere over 45 år, mens de øker blant de yngste velgerne.

Senterpartiet får 6,0 (+ 0,7). Partiets lojalitet øker, men det gjør også lekkasjen til Arbeiderpartiet. Miljøpartiet De Grønne er faktisk femte største parti med 4,5 (+ 1,4). Partiet gjør det sterkt blant unge, men vokser ikke i hovedstadsområdet, hvor de sitter i byråd.

Kristelig Folkeparti får 4,3 (- 0,5). To av tre tidligere KrF-velgere er lojale mot partiet, men andelen som går til Høyre og Fremskrittspartiet er igjen økende og klart større enn lekkasjen av velgere til Arbeiderpartiet. Venstre får 4,0 (+ 0,4), eller helt eksakt 3,99 prosent, og får dermed ikke ta del i fordelingen av utjevningsmandater. Halvparten av Venstres velgere fra 2013 har forsvunnet, klart flest til Arbeiderpartiet.

SV får 3,9 (- 1,8). Tilbakegangen skyldes nok at partiet ble målt for høyt for en måned siden. Rødt får 1,7 (- 0,6) og andre partier og lister 2,1 (+ 0,6).

Et slikt valgresultat ville altså gitt et Storting hvor De grønne ville havnet på vippen mellom blokkene.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.