Tøff kamp for å overleve

Knut Arild Hareide, Audun Lysbakken og Trine Skei Grande kjemper alle en tøff kamp mot sperregrensa.

Etter en krisemåling i september klatrer KrF igjen over fire prosent med 4,7 (+ 1,0).  Men dramatikken er ikke på noen måte over for Knut Arild Hareide.  Gjennomsnittet av målinger viser at KrF bare har vært over 5 prosent i januar, februar, mars og mai, men er under 5 resten av året.

Bakgrunnstallene på oktobermålingen fra Kantar TNS viser at ingen partier har nå færre trofaste velgere enn KrF. Bare litt over halvparten av dem som stemte på partiet i 2013 sier de vil gjøre det samme i dag.  Mange tidligere KrF-velgere har satt seg på gjerdet, og partiet mister som i september klart flere velgere til borgerlig enn rødgrønn side. KrF henter få nye velgere.

Venstre får 4,3 prosent (- 0,6). For Trine Skei Grande blir valget neste år et spørsmål om å mobilisere. Venstre er vant med stor utskifting av velgermassen. Denne gang er andelen lojale velgere nær 60 prosent. Partiet mister flere av sine tidligere velgere til Høyre og Frp enn til Arbeiderpartiet.  Men Venstre vinner få nye.

SV holder seg på 4,2 (som i september). Andelen lojale velgere er høyere enn i september, men SV sliter med at to av ti velgere fra 2013  forsvinner til storebror Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet er taperen på målingen med 12,8 (- 2,0). Bakgrunnstallene viser at 67 prosent av velgerne fra 2013 vil stemme på partiet, men nesten to av to tidligere Frp-velger har satt seg på gjerdet.

Høyre ligger stabilt på høy oppslutning. 27,1 (+0,2) er over valgresultatet fra 2013. 70 prosent av velgerne fra forrige valg sier de vil stemme på partiet igjen. Det er noe lavere enn i september. Høyre mister noe færre velgere til Ap, mens andelen som sitter på gjerdet er noe økende. Det er tidlig å konkludere på grunnlag av en måling, men på denne målingen går Høyre frem på sør- og vestlandet, hvor de lenge har slitt ed økende arbeidsledighet.

Arbeiderpartiet får 34,9 (+ 1,3) og er vinneren i oktober. Andelen lojale velgere er helt oppe i 84 prosent, som er hovedårsaken til fremgangen. Oppslutningen øker blant kvinner, men går ned blant menn. Det er blant de eldre velgerne Ap nå vokser, mens partiet taper oppslutning blant velgere under 45 år.

Senterpartiet går med 6,0 ned 1,4 fra rekordmålingen i september, som var deres beste siden stortingsvalget.  MDG får 2,4 (+ 0,3), Rødt 1,9 (som i september) og andre 1,9 prosent.

Det er verdt å merke seg at det er en lavere andel som oppgir partipreferanse, 72,8 prosent (- 5,7 fra september).

 

 

Sp vinneren i september

Senterpartiet øker, mens Arbeiderpartiet er den største taperen på snittet av målingene i september, sammenlignet med august.

sep.16 endring fra august
Ap 34,67 -0,62
Frp 14,27 -0,26
Høyre 24,83 0,02
KrF 4,79 0,03
Sp 7,09 0,53
SV 4,07 0,22
Venstre 4,26 -0,12
Rødt 1,69 0
MDG 2,87 -0,04
Andre 1,46 -0,08

 

Arbeiderpartiet går ned 0,62 fra august til 34,67 prosent på gjennomsnittet av målinger.  Det er likevel det nest høyeste månedssnittet for landets største parti i år.

Frp går ned 0,26 til 14,27.  Det er partiets laveste snitt i år. Høyre øker med 0,02 til 24,83.

KrF øker med 0,03 fra august til 4,79. Forrige gang KrF så 5-tallet i snitt var i mai. Partiet var over 5 i januar, februar, mars og mai, men er under 5 resten av året.

Senterpartiet er septembervinneren med et pluss på hele 0,53 til 7,09. Det er partiets høyeste snitt på svært lang tid.

SV sniker seg over sperregrensa med 4,07 et pluss på 0,22. Venstre holder seg også over med 3,26, ned 0,22. De Grønne får 2,87, ned 0,04, mens Rødt ligger stabilt på 1,69.

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.