De store tar alt

Med 398 dager igjen til valget sier seks av ti velgere at de vil stemme på et av de store partiene. Da blir det få igjen til de små.

Den politiske høsten og den lange valgkampen er i gang. TNS Gallups måling for TV 2 gir Arbeiderpartiet en oppslutning på 34,0, en fremgang på 1,8 prosentpoeng fra juli, da de gikk ned 2,7. Bakgrunnstallene viser at 78 prosent av Ap-velgerne fra 2013 sier at de vil stemme på partiet i dag. Arbeiderpartiet øker oppslutningen blant unge, men går tilbake blant de eldste velgerne.

Høyre får sin høyeste oppslutning siden juli 2014 med 27,1 prosent, en fremgang på 2,2 prosentpoeng. Det er første gang på over to år at partiet er over valgresultatet fra 2013.  Bakgrunnstallene viser at 64 prosent av Høyres velgere fra 2013 er lojale mot partiet. Det betyr en lavere andel enn i juli, men Høyre henter flere nye velgere, i stor grad fra de andre borgerlige partiene. Andelen tidligere høyrevelgere som har satt seg på gjerdet øker. Høyres oppslutning øker blant de yngste og de eldste velgerne.

Fremskrittspartiet får derimot bare 13,2 prosent, tilbake 1,7. Lojaliteten er på 63 prosent. Frp mister nå neste dobbelt så mange velgere fra 2013 til regjeringsstorebror Høyre som de får tilbake. Frps oppslutning øker blant velgere over 60 år, men går tilbake blant velgere under 60.

KrF faller ned på 4-tallet med 4,6 en tilbakegang på 0,5. Bakgrunnstallene viser at KrF mister flere tidligere velgere til flere av de andre partiene, mens andelen tidligere KrF-velgere som satt på gjerdet har gått markant ned sammenlignet med juli.

Senterpartiet får 6,1 prosent, ned 0,9. Lojaliteten går ned, mens flere tidligere Sp-velgere sier de vil stemme Høyre.

SV holder sge på 4.-tallet med 4,4, ned 0,3. Lekkasjen til Arbeiderpartiet er igjen økende, mens andelen tidligere SV-velgere som sitter på gjerdet er vesentlig lavere enn i juni.

Venstre faller under sperregrensa med 3,8, ned 0,7. Halvparten av velgerne fra 2013 er borte, og halvparten av dem som har forsvunnet har gått til Høyre.

Miljøpartiet De grønne får 3,4, opp 0,8, Rødt 1,8, ned 1,1 og andre partier 1,6. Blant andre finner vi denne gang Partiet De Kristne, Demokratene og Liberalistene.

Et valg i tråd med denne målingen ville gitt følgende mandatfdordeling: Ap 63, Høyre 50, Frp 24, Sp 11, KrF 8, SV 8, V 2, MDG 2, Rødt 1. Dermed er det flertall på 85 mot 84 mot de fire partiene som samarbeider i dag.

Målingen er laget av TNS Gallup for TV 2 med personlige telefonintervjuer av 982 stemmeberettigede i tidsrommet 1. – 5. august. 75,1 prosent oppgir partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,4 – 2,8 prosentpoeng.